Docenten

Tineke van Asseldonk: studeerde HBO Orthopedagogiek en volgde trainingen in methodiek en coachen. Ze werkte in diverse welzijns- en onderwijsorganisaties als pedagogisch of maatschappelijk werker. Heeft sinds 2003 een eigen Praktijk Verliesbegeleiding en werkt daarnaast als docent, coach en trainer, gericht op echtscheiding, ziektebegeleiding en rouwbegeleiding. Docent Rouw kinderen/jongeren/gezinnen.


Peter van den Berg: was bedrijfsmaatschappelijk werker en beleidsadviseur, werkt nu als verlies-, rouw- en stervensbegeleider met een eigen praktijk – Doorleven. Docent Gespreksvaardigheid en Bijna-doodervaring.


Barbara Benard: werkt sinds 1999 als zelfstandig huisarts in Utrecht en leidt sinds 2003 huisartsen op. Ze legt zich toe op de GGZ in de huisartsenpraktijk en begeleidt de POH GGZ. Barbara is geregistreerd SCEN arts en bij de Academie docent Medische Aspecten bij het Levenseinde.


Drs. Eveline Bolt: deed de lerarenopleiding Gezondheidskunde en studeerde Zorgethiek. Ze werkte lang in ontwikkelingssamenwerking, maakte kennis met de Presentiebenadering en stapte over naar de ouderenzorg. In haar werk staat steeds de vraag centraal: wat is hier goede zorg en wat vraagt dat van de zorgverlener? Docent Praktijk Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding.


Dr. Kitty Bouwman: geestelijk begeleider en geestelijk verzorger in verschillende zorginstellingen, aangesloten bij Gaandeweg. Ze doceert spiritualiteit en mystiek aan de Academie voor Geesteswetenschappen en de theologieopleiding Bovendonk. Ze werkt aan een Postdoc-onderzoek naar het goddelijke en het spirituele moederschap bij Hildegard van Bingen aan het Titus Brandsma Instituut en is hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit.


Dorothé Braam: was manager, supervisor en trainer/coach bij het Dr. Leo Kannerhuis in Oosterbeek, het behandel- en kenniscentrum voor autisme. Bij de Academie gaat zij aan de slag als docent Leertrajectbegeleiding bij de opleiding Transpersoonlijk en Energetisch Werken.


Drs. Arianne Collee: neerlandica, journalist, biografisch coach en schrijver van biografieën in opdracht van particulieren, o.a. Van postjongen tot topman. Het levensverhaal van (oud-Unilever-topman) Helmert Frans van den Hoven. Docent/trainer Autobiografisch Schrijven.


Dr. Hilde Debacker : studeerde moraalwetenschappen en ontwikkelingsstudies en promoveerde op spirituele oefeningen in het stoïcisme en boeddhisme. Ze is naast spiritueel filosofe ook docente sacrale dans en compassietrainer. Docente Oosterse filosofie en antieke filosofie.


Lieke Deelstra: biografisch coach, theatermaker en storyteller. Schrijver van biografische sprookjes in opdracht van particulieren. Geeft als biografiekundige les op diverse hbo-instellingen in Nederland. Tutor 3e & 4e jaars Geestelijk Begeleider, docent/trainer Ouderdom & Verlies, Sprookjes & Narratieve begeleiding, creatieve gesprekstechnieken, en autobiografisch schrijven.


Dr. mr. Fons Dekkers: studeerde rechten en sociale wetenschappen, promoveerde in de geneeskunde. Werkte als journalist, officier van justitie en directeur van diverse instellingen in de gezondheidszorg. Auteur van o.a. Patiëntenvoorlichting, de onmacht en de pijn en Patiëntenrecht en patiëntenbeleid. Docent (o.a.) Rechten en Medische Sociologie.


Dr. Hein van Dongen: musicus en filosoof, onderzoeker van thema’s als Filosofie en vormgeving en De menselijke maat. Auteur van o.a. Wilde beesten in de filosofische woestijn en Bergson. Docent van verschillende vakken in Filosofie en Transpersoonlijke Psychologie.


Annette Filippo: biografisch coach en – storyteller, medeoprichter van Instituut BRAQUE. Houdt zich bezig met workshops en cursussen betreffende de wisselwerking tussen body, mind, soul & spirit. What the I can see is haar vertaling van Ken U Zelve – Zie de Ander. Docent Inleiding Zingeving & Spiritualiteit.


Petra Galama: is geestelijk begeleider en leidt als practicumdocent predikanten op tot geestelijk begeleider. Zij is gepromoveerd in de mystieke theologie en gespecialiseerd in de mystica Juliana van Norwich. Petra is practicumdocent binnen de opleiding Geestelijk Begeleider.


Prof. em. dr. Hans Gerding: is filosoof en parapsycholoog. Hij was directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht en bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij doet filosofisch en experimenteel wetenschappelijk onderzoek naar grensoverschrijdende ervaringen. Auteur van o.a. Kant en het paranormale. Docent Parapsychologie en Spiritualiteit.


Anja van der Hart: predikant en supervisor was luchthavenpastor op Schiphol en geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Gaf jarenlang supervisie aan de opleiding Ouderengeneeskunde en de Huisartsenopleiding van de VU. Docent Supervisie aan de opleiding Geestelijk Begeleider.


Drs. Philippe van Heusden: theoloog/judaïcus, uitgever en tekstschrijver, (mede)auteur van o.a. Christelijke Encyclopedie en NBV Studiebijbel. Docent Bijbel, Jodendom en Christendom.


Suzanne van Horssen: studeerde HBO verpleegkunde en theologie. Is verpleegkundige geweest en heeft een eigen uitvaartonderneming gehad. Geeft les bij Meander Uitvaartopleidingen, is daarnaast geestelijk verzorger in de palliatieve fase thuis en ritueelbegeleider bij afscheidsceremonies. Docent Uitvaartbegeleiding.


Dr. Jan Jans: theoloog, hoofddocent ethiek Tilburg School of Humanities en auteur van o.a. ‘Menswaardigheid als medische maatstaf’ in Ethiek in witte jas. Zorgzaam omgaan met het leven. Docent Ethiek.


Prof. Dr. Manu Keirse: master klinische psychologie, medici-sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid in de familiale en seksuologische wetenschappen (KU Leuven). Promoveerde tot doctor in de geneeskunde (RU Leiden). Volgde postuniversitaire opleiding in groep-en organisatiepsychologie (RU Hasselt) en gezondheidsethiek (RU Maastricht). Was directeur patiëntenbegeleiding Universitaire Ziekenhuizen, hoogleraar Faculteit geneeskunde (KU Leuven) en kabinetschef volksgezondheid federale regering (België). Publiceerde bestsellers over patiëntenbegeleiding, verlies en rouw.


Lydia Ketting-Stroet: is huisarts in Utrecht. Zij studeerde geneeskunde en culturele antropologie en rondde in 2019 de kaderopleiding palliatieve zorg af. De afgelopen 10 jaar is zij bestuurslid/ voorzitter geweest van (o.a.) het Stadshospice in Utrecht. Aan de Academie is ze docent Medische Basiskennis en Medische Aspecten bij het Levenseinde.


Drs. Peter Kortekaas: studeerde theologie in Amsterdam en de post-initiële Master Geestelijke Begeleiding in Tilburg. Werkte 23 jaar als geestelijk verzorger bij Defensie en nam deel aan buitenlandse missies. Heeft nu een eigen praktijk De3weg voor Zin Ziel en Zorg. Auteur van o.a. Zinvinding als therapeutisch Proces. Docent van verschillende vakken in de opleiding tot Geestelijke Begeleider.


Drs. Klazien Kruisheer: studeerde Afrikaanse Taalkunde en Spiritualiteit & Zingeving en deed trainingen in o.a. systemisch werk en ritueelbegeleiding. Werkte lang als tekstschrijver en (web)redacteur en nu tevens als voorganger bij uitvaart en afscheid. Docent Rituelen en Professionele schrijfvaardigheden.


Drs. Karen Kruithof: arts en acupuncturist, voert al dertig jaar een eigen acupunctuurpraktijk, (mede)auteur van onderzoek naar complementaire en alternatieve geneeswijzen in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. Docent Praktijk Energetische Therapie en Acupunctuur.


Ir. Paul J. van Leeuwen MSc: Studeerde in 1976 af in de toegepaste fysica. Hij was elf jaar docent natuur- en wiskunde in het middelbaar onderwijs. Daarna stapte hij over naar de automatisering en is vanaf 2013 met pensioen. De kwantumfysica en haar fascinerende boodschap voor onze rol in de wereld is nu zijn grote interesse.


Aart Mak: Studeerde af aan de VU in de theologie en was daarna behalve jarenlang pastor (geestelijke begeleider) van mensen, voorzitter van de stichting Blauwe Iris (voor het gesprek over oude en nieuwe spiritualiteit) en initiatiefnemer van projecten als de Jacobsladder en Tuimeltekst. Met rituelen en in het bijzonder uitvaarten houdt hij zich al jarenlang bezig, daadwerkelijk en erover reflecterend in boeken en columns. Docent Rituelen.


Drs. Lydia Meiling: studeerde Engels en Duits aan de lerarenopleiding, daarna Theologie in Fribourg (Zwitserland) en Utrecht, met als hoofdvak Godsdienstwijsbegeerte. Werkte zo’n 15 jaar als docent in het middelbaar onderwijs. Tegenwoordig werkzaam als predikant/geestelijk verzorger in de psychiatrie en de ouderenzorg. Interessen: meditatie, spiritualiteit en levenskunst. Docent Spiritualiteit & Wijsbegeerte.


Hans van de Muijzenberg: van een eigen zaak in fotografie, langs een Sociale Academie (vakbondswerk) naar de Internationale Universiteit van Lugano (van initiatiefnemer en docent Henri van Praag). Richtte zich op hulpverlening voor mensen met paranormale ervaringen. Oprichter Centrum voor Integrale Therapie in Utrecht met als centraal thema zingeving. Docent Counseling van Grenservaringen.


Drs. Jan Neuteboom: maakte een carrièreswitch van manager in het bedrijfsleven naar energetisch therapeut. Rode draad is voor hem het coachen en ondersteunen van mensen. Werkt in een hospice en heeft een praktijk voor natuurgeneeskunde en Guasha-therapie. Docent Sjamanisme en Natuurgodsdiensten.


Robert te Pas BSW: heeft jarenlange werkervaring in de zorg – en welzijnssector. Zelfstandig trainer, coach en opleider in Zorg en Welzijn, energetisch counselor. Docent Intervisie en Gespreksvoering.


Ds. Drs. Elizabeth Post: predikant en psycholoog, coach voor predikanten, ritueelbegeleider bij MomenTaal. Docent Psychosociale Basiskennis.


Mariet Rutten: is psycho-energetisch therapeute en als zelfstandige werkzaam binnen het werkveld van transpersoonlijke gespreks- en energetische therapie. Daarnaast is ze communicatie- en compassietrainer en opleider binnen Zorg en Welzijn. Praktijkdocent Supervisie Persoonlijke Beroepsvorming.


Drs. Jacob Slavenburg: cultuurhistoricus en medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften, samensteller van de digitale cursus Reis langs de mysteriën en auteur van ruim 30 boeken over het vroege christendom, gnostiek en esoterie. Docent Religieuze/spirituele bewegingen en Hermetica.


Dr. Wim Smeets: theoloog, jarenlang hoofd geestelijke verzorging UMC Radboud en universitair docent Radboud Universiteit, (mede)auteur van o.a. Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg. Docent Supervisie, Inleiding Godsdienstpsychologie, Autobiografie.


Dr. Job Smit: werkt in de ouderenzorg als geestelijk verzorger/predikant. Na de studie theologie en geestelijke verzorging, promoveerde hij op het proefschrift ‘Antwoord geven op het leven zelf’ waarin hij een basismethodiek van de geestelijke verzorging ontwikkelde. Hij verzorgt de colleges ‘Zingeving in Perspectief’ en ‘Geestelijke begeleidingsmethodieken’ en is betrokken bij het gesprekspracticum.


Ir. drs. Ellen van Son-de Waard: studeerde wiskunde en werkte 17 jaar in het toegepaste onderzoek. Na opleidingen Zingeving & Spiritualiteit (HGU), Energiewerk (Essence College) en Logotherapie (Viktor Frankl Centrum in Wenen) werkt ze sinds 2009 als ondernemende professional op het grensvlak van zingeving en onderwijs. Organiseert retraites op Bonaire. Docent Logotherapie.


Dr. Heleen Torringa: studeerde cum laude af in de wijsbegeerte en promoveerde in 2011 op een proefschrift over kritisch denken. In 2018 verscheen een bundel van haar filosofische columns onder de titel Uitspraken beweren niets (uitg. SWP). Zij werkt als docent kritisch denken en ethiek bij Avans Hogeschool. Voor de Academie geeft zij de vakken Ethiek en Existentiële Filosofie.


Drs. Neanske Tuinman: humanistisch geestelijk verzorger, ritueelbegeleider en trainer/docent; gespecialiseerd in existentiële gesprekstechniek, groepsdynamica en rituelen. Docent Methodische en Cliëntgerichte Gespreksvoering en Rituele Vormgeving.


Anna van der Vaart: werkte in de wijkverpleging en terminale thuiszorg en deed de opleiding voor Intuïtieve Ontwikkeling in Utrecht. Ze geeft voor haar eigen praktijk channelings, cursussen en workshops. Anna is bij de Academie docent Transpersoonlijke Waarneming.


Dr. Piet van Veldhuizen: studeerde theologie en sociale ethiek in Utrecht, Lublin en Warschau, en promoveerde in 2004 met een dissertatie in de bijbelwetenschappen. Is werkzaam in Hendrik-Ido-Ambacht als protestants predikant. Vertaalde het boek God 9.0 en boeken van Jonathan Sacks en Pádraig Ó Tuama. Tekstschrijver voor diverse bladen over bijbelexegese en ‘paranormale’ verschijnselen.


Kees Voorhoeve MA: studeerde Gezondheidskunde aan de lerarenopleiding te Utrecht en heeft de Master Humanistische Vorming en Levensbeschouwing afgrond. Hij werkt meer dan 20 jaar als docent bij de opleiding Maatschappelijk Werk/Social Work van de Hogeschool van Amsterdam en geeft daarnaast cursussen over meditatie, boeddhisme en kabbalah. Tutor Spiritualiteit en Zingeving en docent Spiritualiteit en Mystiek.


Drs. Ewald Wagenaar: neerlandicus en vanuit zijn praktijk Horusonline zelfstandig adviseur, docent, trainer en coach op het gebied van communicatie, media en marketing. Uitgever/hoofdredacteur van online platform Koorddanser. Auteur van o.a. Databased marketing, een visie op ondernemen en artikelen over spiritualiteit. Docent Media, Communicatie en Bedrijfsvoering.


Drs. Rinus van Warven: theoloog, ethicus en cultuurfilosoof, verhalenverteller, coach en uitgever van boeken op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit. Docent Ethiek, Cultuur en Media, Gespreksvoering en Therapeutische Basishouding.


Monique de Weger-Jansen: studeerde fysiotherapie en is jarenlang werkzaam geweest in dit vakgebied. Ze is als docent Therapeutic Touch verbonden aan het Van Praag Instituut. Daarnaast is ze Mindfulness trainer en geeft yoga lessen. Ze begeleidt mensen in stressreductie, ontspanning en zelfontplooiing.


Elly van Wijnbergen: natuurgeneeskundig energetisch therapeut, visiteur in samenwerking met Visie-tatie, een onafhankelijk visitatiebureau in de complementaire gezondheidszorg. Docent Praktijk Energetische Geneeswijze.


Yvonne Woordes: zelfstandig trainer en begeleider van familieopstellingen. Sinds 2017 geeft zij met haar eigen bedrijf Samen Systemisch Werken vanuit haar woonboerderij groepsgewijze en individuele familieopstellingen.


Drs. Arnold Ziegelaar: filosoof en filosofisch raadsman, auteur van Aardse mystiek, een inleiding in de filosofie van de verwondering en
Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede. Docent Filosofie, o.a. de vakken Existentialisme en Mens en Natuur.


Drs. Hilda Zuidam: hogeschooldocent, begeleidingskundige en medeoprichter van Stichting Het Bezinningshuis. Specialiteit: begeleiden van individuen en teams binnen een organisatiecontext. Samen met haar partner Robin docent van de module Existentiële Benadering Palliatieve Zorg bij de opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding.


Robin Zuidam: volgde de opleiding Stervensbegeleiding aan de voormalige Hogeschool voor de Geesteswetenschappen. Richtte met zijn vrouw Hilda  Stichting Het Bezinningshuis op. Vrijwilliger bij hospice De Luwte in Soest is zzp’er als assistent netwerkcoördinator palliatieve zorg. Geeft met Hilda de module Existentiële Benadering Palliatieve Zorg bij de opleiding Verlies-,rouw- en stervensbegeleiding.