Docenten

Tineke van Asseldonk: studeerde HBO Orthopedagogiek en volgde trainingen in methodiek en coachen. Ze werkte in diverse welzijns- en onderwijsorganisaties als pedagogisch of maatschappelijk werker. Heeft sinds 2003 een eigen Praktijk Verliesbegeleiding en werkt daarnaast als docent, coach en trainer, gericht op echtscheiding, ziektebegeleiding en rouwbegeleiding. Docent Rouw kinderen/jongeren/gezinnen.


Peter van den Berg: was bedrijfsmaatschappelijk werker en beleidsadviseur, werkt nu als verlies-, rouw- en stervensbegeleider met een eigen praktijk – Doorleven. Docent Gespreksvaardigheid en Bijna-doodervaring.


Drs. Eveline Bolt: deed de lerarenopleiding Gezondheidskunde en studeerde Zorgethiek. Ze werkte lang in ontwikkelingssamenwerking, maakte kennis met de Presentiebenadering en stapte over naar de ouderenzorg. In haar werk staat steeds de vraag centraal: wat is hier goede zorg en wat vraagt dat van de zorgverlener? Docent Praktijk Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding.


Drs. Arianne Collee: neerlandica, journalist, biografisch coach en schrijver van biografieën in opdracht van particulieren, o.a. Van postjongen tot topman. Het levensverhaal van (oud-Unilever-topman) Helmert Frans van den Hoven. Docent/trainer Autobiografisch Schrijven.


Dr. Hilde Debacker : studeerde moraalwetenschappen en ontwikkelingsstudies en promoveerde op spirituele oefeningen in het stoïcisme en boeddhisme. Ze is naast spiritueel filosofe ook docente sacrale dans en compassietrainer. Docente Oosterse filosofie en antieke filosofie.


Dr. mr. Fons Dekkers: studeerde rechten en sociale wetenschappen, promoveerde in de geneeskunde. Werkte als journalist, officier van justitie en directeur van diverse instellingen in de gezondheidszorg. Auteur van o.a. Patiëntenvoorlichting, de onmacht en de pijn en Patiëntenrecht en patiëntenbeleid. Docent (o.a.) Rechten en Medische Sociologie.


Dr. Hein van Dongen: musicus en filosoof, onderzoeker van thema’s als Filosofie en vormgeving en De menselijke maat. Auteur van o.a. Wilde beesten in de filosofische woestijn en Bergson. Docent van verschillende vakken in Filosofie en Transpersoonlijke Psychologie.


Dr. Vincent Duindam: is ontwikkelingspsycholoog en als docent/onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast geeft hij les op diverse andere instellingen voor hoger onderwijs. Zijn specialiteit is het overgangsgebied van (positieve) psychologie en spiritualiteit. Auteur van o.a. Leren liefhebben en Spiritualiteit werkt in de opvoeding. Docent (Ontwikkelings)psychologie en Spiritualiteit.


Annette Filippo: bestuursvoorzitter NeVeZi, biografisch coach en – storyteller, medeoprichter van Instituut BRAQUE. Houdt zich bezig met workshops en cursussen betreffende de wisselwerking tussen body, mind, soul & spirit. What the I can see is haar vertaling van Ken U Zelve – Zie de Ander. Docent Inleiding Zingeving & Spiritualiteit.


Prof. em. dr. Hans Gerding: is filosoof en parapsycholoog. Hij was directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht en bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij doet filosofisch en experimenteel wetenschappelijk onderzoek naar grensoverschrijdende ervaringen. Auteur van o.a. Kant en het paranormale. Docent Parapsychologie en Spiritualiteit.


Martien Hermes: astroloog, gespecialiseerd in klassieke astrologie en geboeid door de grote diepgang en rijkdom van deze astrologie. Auteur van o.a. Bewegen en Bewogen worden, de terugkeer van het Lot in de astrologie. Heeft een eigen praktijk, Astro*logistics. Docent van de module Astrologie als Platoons-Hermetisch Practicum.


Drs. Philippe van Heusden: theoloog/judaïcus, uitgever en tekstschrijver, (mede)auteur van o.a. Christelijke Encyclopedie en NBV Studiebijbel. Docent Bijbel, Jodendom en Christendom.


Dr. Jan Jans: theoloog, hoofddocent ethiek Tilburg School of Humanities en auteur van o.a. ‘Menswaardigheid als medische maatstaf’ in Ethiek in witte jas. Zorgzaam omgaan met het leven. Docent Ethiek.


Drs. Peter Kortekaas: studeerde theologie in Amsterdam en de post-initiële Master Geestelijke Begeleiding in Tilburg. Werkte 23 jaar als geestelijk verzorger bij Defensie en nam deel aan buitenlandse missies. Heeft nu een eigen praktijk De3weg voor Zin Ziel en Zorg. Auteur van o.a. Zinvinding als therapeutisch Proces. Docent van verschillende vakken in Geestelijke Begeleiding.


Drs. Karen Kruithof: arts en acupuncturist, voert al dertig jaar een eigen acupunctuurpraktijk, (mede)auteur van onderzoek naar complementaire en alternatieve geneeswijzen in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. Docent Praktijk Energetische Therapie en Acupunctuur.


Dr. Louis Logister: studeerde filosofie in Nijmegen en toegepaste ethiek in Leuven. Reeds 20 jaar doceert hij filosofie aan verschillende universiteiten en hogescholen. Sinds 2008 is hij als docent ethiek verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Auteur van o.a. Creatieve Democratie en redacteur van John Dewey. Een inleiding tot zijn filosofie. Docent voor de vakken Politieke Filosofie en Pragmatisme.


Drs. Johan van Meer: studeerde af als apotheker en werkte als universitair docent in farmacognosie (plantaardige geneesmiddelen) en complementaire geneeswijzen, met name fytotherapie en homeopathie. Auteur van o.a. Fytotherapie, een geneeskunde tussen homeopathie en allopathie. Docent voor de vakken Fytotherapie en – samen met zijn vrouw Jeanet van der Heide, die klassiek homeopaat is – Homeopathie.


Drs. Lydia Meiling: studeerde Engels en Duits aan de lerarenopleiding, daarna Theologie in Fribourg (Zwitserland) en Utrecht, met als hoofdvak Godsdienstwijsbegeerte. Werkte zo’n 15 jaar als docent in het middelbaar onderwijs. Tegenwoordig werkzaam als predikant/geestelijk verzorger in de psychiatrie en de ouderenzorg. Interessen: meditatie, spiritualiteit en levenskunst. Docent Spiritualiteit & Wijsbegeerte.


Drs. John Mink: psycholoog en natuurgeneeskundig energetisch therapeut, sociaalwetenschappelijk onderzoeker. Docent Psychosociale Basiskennis en supervisor.


Drs. Jan Neuteboom: maakte een carrièreswitch van manager in het bedrijfsleven naar energetisch therapeut. Rode draad is voor hem het coachen en ondersteunen van mensen. Werkt in een hospice en heeft een praktijk voor natuurgeneeskunde en Guasha-therapie. Docent Sjamanisme en Natuurgodsdiensten.


Robert te Pas BSW: heeft jarenlange werkervaring in de zorg – en welzijnssector. Zelfstandig trainer, coach en opleider in Zorg en Welzijn, energetisch counselor. Docent Intervisie en Gespreksvoering.


Ds. Drs. Elizabeth Post: predikant en psycholoog, coach voor predikanten, ritueelbegeleider bij MomenTaal. Docent Psychosociale Basiskennis.


Drs. Jacob Slavenburg: cultuurhistoricus en medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften, samensteller van de digitale cursus Reis langs de mysteriën en auteur van ruim 30 boeken over het vroege christendom, gnostiek en esoterie. Docent Religieuze/spirituele bewegingen en Hermetica.


Dr. Wim Smeets: theoloog, jarenlang hoofd geestelijke verzorging UMC Radboud en universitair docent Radboud Universiteit, (mede)auteur van o.a. Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg. Docent Supervisie, Inleiding Godsdienstpsychologie, Autobiografie.


Ir. drs. Ellen van Son-de Waard: studeerde wiskunde en werkte 17 jaar in het toegepaste onderzoek. Na opleidingen Zingeving & Spiritualiteit (HGU), Energiewerk (Essence College) en Logotherapie (Viktor Frankl Centrum in Wenen) werkt ze sinds 2009 als ondernemende professional op het grensvlak van zingeving en onderwijs. Organiseert retraites op Bonaire. Docent Logotherapie.


Drs. Neanske Tuinman: humanistisch geestelijk verzorger, ritueelbegeleider en trainer/docent; gespecialiseerd in existentiële gesprekstechniek, groepsdynamica en rituelen. Docent Methodische en Cliëntgerichte Gespreksvoering en Rituele Vormgeving.


Drs. Peter Vermaat: is dichter-verteller, theatermaker en poppenspeler. Hij studeerde filosofie en theologie en heeft gewerkt in de journalistiek, het onderwijs (HBO en universitair), de schoolbegeleidingsdienst en de kerk. Hij is hoofdredacteur van Franciscaans Leven, een tijdschrift voor Franciscaanse Spiritualiteit. Docent Hermeneutiek.


Drs. Ewald Wagenaar: neerlandicus en vanuit zijn praktijk Horusonline zelfstandig adviseur, docent, trainer en coach op het gebied van communicatie, media en marketing. Uitgever/hoofdredacteur van online platform Koorddanser. Auteur van o.a. Databased marketing, een visie op ondernemen en artikelen over spiritualiteit. Docent Media, Communicatie en Bedrijfsvoering.


Drs. Rinus van Warven: theoloog, ethicus en cultuurfilosoof, verhalenverteller, coach en uitgever van boeken op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit. Docent Ethiek, Cultuur en Media, Gespreksvoering en Therapeutische Basishouding.


Elly van Wijnbergen: natuurgeneeskundig energetisch therapeut, visiteur in samenwerking met Visie-tatie, een onafhankelijk visitatiebureau in de complementaire gezondheidszorg. Docent Praktijk Energetische Geneeswijze.


Drs. Arnold Ziegelaar: filosoof en filosofisch raadsman, auteur van Aardse mystiek, een inleiding in de filosofie van de verwondering en Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede. Docent Filosofie, o.a. de vakken Existentialisme en Mens en Natuur.