fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Spirituele Inspiratieroute

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dag is op 13 mei 2023.

Tijdens de Spirituele Inspiratieroute – een vervolg op de 2-jarige basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving – ga je verder op je spirituele levensweg via tekststudie, meditatie en levenskunst. Door hierin verdieping te zoeken ontplooi je je bezieling en kun je deze nog beter tot uiting brengen. 

Tekststudie, meditatie en levenskunst kunnen ons helpen om ons te verbinden met de bron van het leven en om onze ervaring fundamenteel te veranderen in wijsheid en compassie. Zo werken we bewust mee aan het evenwicht in onszelf en de wereld.

Door de tekststudie tijdens de Spirituele Inspiratieroute verdiepen we onze spirituele grondslagen. Aan de hand van literatuur uit o.a. de Griekse filosofie, de hermetische traditie, Christelijke mystiek, soefisme en boeddhisme zullen verschillende onderwerpen worden besproken. Onder meer lijden en geluk, leven en dood, transformatie en bevrijding en de betekenis van wijsheid en compassie staan op het programma.

Bij levenskunst gaat het om de vraag: Hoe zorg ik voor een goed, waar en mooi leven voor mij en de ander? Ons doel is om te leren om vanuit een open geest, open hart en open wil in verbinding te zijn met de bezieling, en om in ons handelen wijsheid en compassie uit te stralen in relatie tot de ander.

Door meditatie, tot slot, leren we stap voor stap tot rust te komen, ruimte te scheppen en vanuit het hartcentrum onze diepere essentie of ziel te ervaren.


Over de Spirituele Inspiratieroute

Opzet

De Spirituele Inspiratieroute biedt studie naar de spirituele grondslagen en het innerlijke ontplooiingsproces, waarbij studenten intensief begeleid worden bij het uitvoeren van opdrachten en oefeningen.

 

De colleges en begeleiding vinden plaats op de donderdagavond (20 keer). Daarnaast kunnen studenten een intervisiegroep vormen en zodoende met elkaar de studie en het meditatieproces bespreken.

 

Let op: per academiejaar 2024-2025 vervallen de dinsdag- en donderdagavonden en vinden colleges plaats op de woensdagavond. De zaterdag blijft onveranderd.

Inspiratieweekenden

Om de innerlijke ontplooiing en levenskunst tot een verdieping te brengen, worden drie weekenden in een klooster/conferentieoord georganiseerd waarbij we met tekststudie, mystieke dialoog, meditatie en bewegingskunst aan de slag gaan.

Kosten

Het collegegeld voor de Spirituele Inspiratieroute bedraagt € 1.515 per jaar.

 

Dit bedrag is exclusief de kosten van de inspiratieweekenden (verblijf op locatie). Per weekend bedragen de kosten ongeveer € 180 per persoon, het totaal voor drie weekenden is € 540.

Studiecoördinator

Kees Voorhoeve is de studiecoördinator en begeleider van de Spirituele Inspiratieroute. Voor meer informatie over het programma en aanmelding, stuur een e-mail naar kees.voorhoeve@academiegeesteswetenschappen.nl

 

"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student SZ

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student SZ

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student GB

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Oud-student VRSb

"De opleiding voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heiden

Student TC/ET

Sandra Brongers

Oud-student VRSb

“Ik heb er een andere kijk op mensen en op de wereld door gekregen. Ik kan nu met mijn hart en met een leeg hoofd luisteren naar een ander.”