fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Opleidingen

Open dag

Aanmelden opleiding

Cursussen & events

Capita Selecta
Zomercolleges

Open dag

Aanmelden Capita Selecta

Kennis & inspiratie

Artikelen & Interviews
Scriptiebibliotheek

Open dag

Aanmelden nieuwsbrief

De Academie

Open dag

Aanmelden Alumni
Banner Open Dagen 2024

Uitgelicht

In maart en april kunnen studenten en andere geïnteresseerden een Capita Selecta volgen over werken in een hospice. Tijdens vier avonden gaan de docenten in op specifieke vaardigheden die het werken in een hospice van je vraagt op emotioneel, communicatief en spiritueel vlak.Lees verder
Load More

Ervaringen

Capita Selecta Cursusaanbod

Load More

Onze missie

De Academie verzorgt (beroeps)onderwijs op post-hbo-niveau op het gebied van (complementaire) geestelijke gezondheidszorg, spiritualiteit en zingeving. De nadruk ligt op de wisselwerking tussen het spiritueel/metafysische en het rationeel/praktische. We besteden veel aandacht aan zelfontwikkeling en innerlijke groei van onze studenten.

Met een combinatie van colleges, studie, toetsing, reflectie en vaardigheidstraining bieden we je handvatten om de spirituele dimensie in je leven en je werk te integreren, door:

  • Het hele palet van de menselijke ervaring serieus te nemen, inclusief menselijke bijzondere ervaringen zoals uittredingen, helderziendheid en bijna-doodervaringen;
  • Deze even respectvol als diepgaand te onderzoeken en (kritisch) te bevragen;
  • Hiervoor te rade te gaan bij zowel wetenschappelijke inzichten uit diverse vakgebieden (waaronder psychologie, filosofie, ethiek en natuurkunde) als bij religieuze mystieke, gnostieke en esoterische invalshoeken, waarbij auteurs als William James, Carl Jung, Karl Jaspers en nog vele anderen aan bod komen.

Plek van verbinding & zingeving

Aan de Academie verkennen docenten en studenten gezamenlijk de grenzen van het transcendente en het wetenschappelijke. We gaan op zoek naar praktische en rationele handvatten om deze kennis bespreekbaar, werkbaar en toetsbaar te maken. Zo willen we mede bijdragen aan de vorming van de hedendaagse maatschappelijke referentiekaders voor zingeving – in het dagelijks leven en in de beroepspraktijk.

Onze partners