Accreditaties

De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt voortgezet (beroeps)onderwijs op het gebied van zingeving, spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg. Ze put daarvoor uit een breed scala aan oude en nieuwe bronnen van geestelijke stromingen en religies, met bijzondere aandacht voor mystiek en esoterie.

CRKBO accreditatie
De Academie beschikt als onderwijsinstelling over het CRKBO-keurmerk (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).
 
 
De Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg heeft accreditaties verleend voor de volgende opleidingen:
 
  • Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (VRSB)
  • Zingeving & Spiritualiteit (Z&S)

 
Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en de Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO) hebben accreditaties verleend voor:

  • Medische Basiskennis (MBK)
  • Psychosociale Basiskennis (PsBK)

MBK en PsBK zijn onderdelen van de opleiding Energetische Therapie, PsBK van de opleiding Geestelijke Begeleiding.

De opleiding Energetische Therapie is erkend door het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET).
De opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding is erkend door de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW).

In overleg met de docenten verkent het bestuur van de Academie welke andere accreditaties en keurmerken wenselijk en haalbaar zijn. Zodra aanvragen zijn toegekend, worden ze gecommuniceerd.
Vanwege het bijzondere karakter van haar onderwijs streeft de Academie geen NVAO-accreditatie na, een erkenning als reguliere hoger-onderwijsinstelling door de Nederlandse en Vlaamse overheid.