fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Accreditaties

 

De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs op post-hbo-niveau op het gebied van zingeving, spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg. Ze put daarvoor uit een breed scala aan oude en nieuwe bronnen van geestelijke stromingen en religies, met bijzondere aandacht voor mystiek en esoterie, getoetst aan wetenschappelijke inzichten.

De Academie is als onderwijsinstelling geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg. De Academie beschikt ook over het CRKBO-keurmerk (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). SKB heeft accreditaties verleend voor de volgende opleidingen:

  • Spiritualiteit & Zingeving / Geestelijk Begeleider (S&Z/GB)
  • Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (VRSb)

Tevens is de Academie lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Lees hier meer over de gedragscode, de algemene voorwaarden en de geschillencommissie.

Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en de Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO) hebben accreditaties verleend voor:

  • Medische Basiskennis (MBK)
  • Psychosociale Basiskennis (PsBK)

MBK en PsBK zijn integrale onderdelen van de opleiding Energetische Therapie.

De opleiding Spiritualiteit & Zingeving is door V&V (Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden) geaccrediteerd als nascholing.

De opleiding tot Geestelijk Begeleider (met als basisopleidingen Spiritualiteit & Zingeving óf Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding – met een schakelprogramma) is door het kwaliteitsregister SKGV (Stichting Keurmerk Geestelijke Verzorging) erkend.

 

Voor de opleidingen Spiritualiteit & Zingeving en Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding zijn de volgende PE-punten toegekend door de verschillende organisaties:

Opleiding Spiritualiteit & Zingeving

NVvPO
Nascholing praktijkondersteuners
12 punten
Registerplein
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
1400 punten
Registerplein
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
1400 punten
Registerplein
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk Werk
1400 punten
Registerplein
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
1400 punten
Registerplein
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker
1400 punten
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers
Levensbeschouwing en Spiritualiteit
15 punten
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers
Persoon en werk
5 punten
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers
Vakbekwaamheid
15 punten

 

Opleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Scholing Complementaire Zorg
300 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Scholing Palliatieve Zorg
300 punten
LV POH-GGZ
Nascholing praktijkondersteuners
30 punten
NVvPO
Nascholing praktijkondersteuners
12 punten
Registerplein
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
1400 punten
Registerplein
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk Werk
1400 punten
Registerplein
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker
1400 punten
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers
Levensbeschouwing en Spiritualiteit
25 punten
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers
Persoon en werk
20 punten
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers
Vakbekwaamheid
25 punten
In overleg met de docenten verkent het bestuur van de Academie welke andere accreditaties en keurmerken wenselijk en haalbaar zijn. Zodra aanvragen zijn toegekend, worden ze gecommuniceerd.
Vanwege het bijzondere karakter van haar onderwijs streeft de Academie geen NVAO-accreditatie na, een erkenning als reguliere hoger-onderwijsinstelling door de Nederlandse en Vlaamse overheid.