Accreditaties

De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt voortgezet (beroeps)onderwijs op het gebied van zingeving, spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg. Ze put daarvoor uit een breed scala aan oude en nieuwe bronnen van geestelijke stromingen en religies, met bijzondere aandacht voor mystiek en esoterie.

CRKBO accreditatie
De Academie beschikt als onderwijsinstelling over het CRKBO-keurmerk (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).
 
 
De Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg heeft accreditaties verleend voor de volgende opleidingen:
 
  • t/m 31 augustus 2018: Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (VRSb). Een hernieuwde aanvraag voor accreditatie wordt gedaan voorjaar 2019.
  • t/m 31 augustus 2018: Zingeving & Spiritualiteit (Z&S)
  • 18 december 2018 tot 18 december 2022: Spiritualiteit & Zingeving / Geestelijke Begeleiding (S&Z/GB)
    (Tegelijk met de accreditatie van S&Z/GB is een accreditatie aan de Academie als onderwijsinstituut verleend.)

Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en de Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO) hebben accreditaties verleend voor:

  • Medische Basiskennis (MBK)
  • Psychosociale Basiskennis (PsBK)

MBK en PsBK zijn intregrale onderdelen van de opleiding Energetische Therapie.

De opleiding Energetische Therapie is erkend door het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET).

In overleg met de docenten verkent het bestuur van de Academie welke andere accreditaties en keurmerken wenselijk en haalbaar zijn. Zodra aanvragen zijn toegekend, worden ze gecommuniceerd.
Vanwege het bijzondere karakter van haar onderwijs streeft de Academie geen NVAO-accreditatie na, een erkenning als reguliere hoger-onderwijsinstelling door de Nederlandse en Vlaamse overheid.