De mens: ergens anders?

Toneelbeeld Ergens Anders

Door Annalin van Putten. De ‘humanoid’, of mens-robot, wordt gezien als een ‘stap voorwaarts’ in de menselijke evolutie maar roept tegelijkertijd angst en afgrijzen op. Wat leert de confrontatie met een humanoid ons over de paradigma’s met betrekking tot mens-zijn, menselijk bewustzijn en het zelf? Stuiten we bij deze ‘hernieuwde’ vaststelling op grenzen van mens-zijn en menselijk bewustzijn? Of worden ons nieuwe mogelijkheden getoond?

Oud-studenten inspireren huidige studenten

Op de derde avond van de Capita Selectie-serie ‘Parels van de westerse esoterie’ op dinsdag 21 mei 2019 vertelde Jungkenner Tjeu van den Berk met zichtbare passie over Carl Gustav Jungs “Rode Boek”. Dit lag groots – ook qua afmetingen – opengeslagen onder handbereik van de nieuwsgierige cursisten.

Afscheid docent Arthur Polspoel

Op de derde avond van de Capita Selectie-serie ‘Parels van de westerse esoterie’ op dinsdag 21 mei 2019 vertelde Jungkenner Tjeu van den Berk met zichtbare passie over Carl Gustav Jungs “Rode Boek”. Dit lag groots – ook qua afmetingen – opengeslagen onder handbereik van de nieuwsgierige cursisten.

Meister Eckhart, leven zonder waarom

Leven zonder waarom 


Lezing door Welmoed Vlieger
op woensdag 20 november

Eén van de centrale thema’s in de mystieke prediking van de middeleeuwse filosoof/theoloog Meister Eckhart is het thema van de vereniging van God en mens. Welke levenshouding heeft Eckhart hier voor ogen en hoe kan deze tot uitdrukking komen in het praktische, alledaagse leven van nu?