Wat is non-dualiteit?

Deel 1 van een drieluik over de geen-tweeheid, artikelen uit de scriptie van Anje Manuputty, oud-student aan de Academie Wat is de zin van het leven? Waarom zijn we hier op aarde? Wat schuilt er achter het wonder van de natuur? Wat is er nog meer, wat wij niet kunnen waarnemen met onze beperkte zintuiglijke … Lees meer

Vier open zomercolleges bij de Academie

Laat je deze zomer inspireren door de Academie zomercolleges: op vier woensdagavonden in juli en augustus geven docenten van onze opleidingen lezingen over boeiende onderwerpen die op dit moment leven in de samenleving en in het vakgebied.

Voor alle (oud-)studenten en geïnteresseerden die op zoek zijn naar inspiratie en verdieping tijdens de zomermaanden!

Programma

Juli

Woensdagavond 15 juli

Zomercollege Geestelijk Begeleider
Innovatie in spirituele (zelf)zorg


dr. Wim Smeets

Woensdagavond 22 juli

Zomercollege Transpersoonlijk & Energetisch Werken
Een meditatieve verkenning van je transpersoonlijke bewustzijnsniveau met behulp van de Yoga Sutra’s

drs. Karin Kruithof en Monique de Weger

Augustus

Woensdagavond 19 augustus

Zomercollege Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding
Existentiële benadering in palliatieve zorg


Robin en Hilda Zuidam

Woensdagavond 26 augustus

Zomercollege Spiritualiteit & Zingeving
Het licht uit het Oosten: inspiratie voor een hedendaagse spirituele levenskunst?

dr. Hilde Debacker


Woensdagavond 15 juli
Zomercollege Geestelijk Begeleider

Innovatie in spirituele (zelf)zorg
Wim Smeets

De recente erkenning van de opleiding Geestelijk Begeleider door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging (SKGV) is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de Academie en kan een belangrijke aanjager zijn van permanente innovatie binnen de opleiding. Innovatie betekent letterlijk ‘de introductie van nieuwe dingen en methoden’.

Volgens de landelijk erkende richtlijn Zingeving en Spiritualiteit in de Palliatieve Zorg – die ook in de opleiding aan bod komt – zijn drie stappen in de zorg voor de ander belangrijk: Aandacht – Begeleiding – Crisisinterventie (ABC). Aandacht vraagt de ontwikkeling van een houding tot presentie en ook de vaardigheid in signaleren van levensvragen. Begeleiden vraagt een vaardigheid in het voeren van een verdiepend ethisch en zingevingsgesprek en een rituele vaardigheid. Bij crisisinterventie kun je je toeleggen op kwesties als pijn, trauma, psychisch lijden, palliatieve zorg, verlies en rouw.

Dit alles is alleen mogelijk als je als begeleider ook aan zelfzorg doet. Om anderen op het terrein van zingeving en spiritualiteit te begeleiden, is ontwikkeling van jezelf in psychisch, moreel en spiritueel opzicht een basisvoorwaarde. Ontwikkelen van je verbeelding is nodig om je te verplaatsen in de levenssituatie en eigenheid van de ander. Inzicht in de wereld van zorg en welzijn is nodig om je te positioneren in het werkveld. Hiermee kun je als afgestudeerde van de opleiding met een specifieke vakbekwaamheid je eigen plek verwerven naast academische en andere HBO-afgestudeerden en je richten op het verkrijgen van een bevoegdheid.

Zijn dit volgens jou dit ook bouwstenen van je opleiding en je werk? Wat vind je daarin innovatief? Ongetwijfeld heb je nuanceringen en aanvullingen. Tijdens dit college ga ik graag hierover met jou en andere deelnemers in gesprek!

Dr. Wim Smeets is theoloog, hoofd geestelijke verzorging UMC Radboud en universitair docent Radboud Universiteit en (mede)auteur van o.a. Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg. Wim geeft als docent de modules Gesprekstechnieken en Supervisie, Inleiding Godsdienst-psychologie, Autobiografie.


Woensdagavond 22 juli
Zomercollege Transpersoonlijk & Energetisch Werken

Een meditatieve verkenning van je transpersoonlijke bewustzijnsniveau met behulp van de Yoga Sutra’s
Karin Kruithof en Monique de Weger

Je hebt een eenheidservaring gehad, of een spirituele ervaring. Dit zijn betekenisvolle ervaringen die de kijk op jezelf, de wereld om je heen en je relaties veranderen. Je merkt dat je andere keuzes maakt, anders gaat handelen. Hoe ga je daarmee om? Zijn deze ervaringen bakens op je spirituele reis? Hoe integreer je die ervaringen in je leven? En hoe zet je je reis voort?

Tijdens dit college gaan we deze vragen verkennen. Dat doen we aan de hand van de Yoga Sutra’s van Patañjali. Patañjali geeft in de Yoga Sutra’s een kaart voor de reis. In zijn eerste boek geeft hij een richting aan, het tweede boek behandelt de uitrusting die je nodig hebt: Het Achtvoudige Pad. In het derde boek beschrijft hij de avonturen die je kunt ontmoeten en in het vierde boek de mogelijke oogst van de reis.

Ga je met ons mee op verkenningstocht?

Drs. Karin Kruithof is arts en acupuncturist, voert al dertig jaar een eigen acupunctuurpraktijk. Praktijkdocent Energetische Therapie en Acupunctuur.

Monique de Weger is praktijkdocent Therapeutic Touch aan de Academie en trainer Therapeutic Touch bij het Van Praag Instituut. Daarnaast is ze mindfulnesstrainer en yogadocent. 


Woensdagavond 19 augustus
Zomercollege Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding

Existentiële benadering in palliatieve zorg
Robin en Hilda Zuidam

Wat is een existentiële benadering bij iemand die niet meer beter wordt? Hoe ga je om met het sterven van een mens, of van jezelf? Kun je bij het lijden van een ander zijn? Of bij de gevoelens van naasten?

Dichtbij, met aandacht, in stilte, ruimte creërend, in alle rust, alleen maar zijn. Luisteren om de ander te verstaan en niet om te reageren. Het unieke proces van de stervende ook te kunnen laten zijn. Vanuit het ‘niet weten’ je verwonderen over het verhaal van de ander. 

Met aandacht volledig aanwezig kunnen zijn en dat wat er is accepteren, authentiek. Hoe dan? 

Tijdens onze zomerles nemen wij je een stukje mee in dit proces. 

Drs. Hilda Zuidam maakte, na jarenlang manager- en HR-functies bekleed te hebben, de overstap naar het hbo. Zij is hogeschooldocent, begeleidingskundige en medeoprichter van Stichting Het Bezinningshuis. Haar specialiteit: het begeleiden van individuen en teams binnen een organisatiecontext. Samen met haar partner Robin docent van de module Existentiële Benadering Palliatieve Zorg bij de opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding. 

Robin Zuidam volgde de opleiding Stervensbegeleiding aan de voormalige Hogeschool voor de Geesteswetenschappen en richtte met zijn vrouw Hilda  Stichting Het Bezinningshuis op. Hij is vrijwilliger bij hospice De Luwte in Soest en werkt als zzp’er als assistent netwerkcoördinator palliatieve zorg. Daarnaast is hij werkzaam als muzikant. Met Hilda geeft hij de module Existentiële Benadering Palliatieve Zorg bij de opleiding Verlies-,rouw- en stervensbegeleiding.


Woensdagavond 26 augustus
Zomercollege opleiding Spiritualiteit & Zingeving

Het licht uit het Oosten: inspiratie voor een hedendaagse spirituele levenskunst?
Hilde Debacker

Het Nederlandse levensbeschouwelijke landschap heeft de laatste decennia een ingrijpende transformatie ondergaan. Mensen zoeken hun heil steeds minder in een traditionele religie en veel meer in een veelheid aan spirituele bronnen. Wat heeft het Oosten, met haar diverse en veelkleurige religieuze en spirituele tradities, ons in dat opzicht te bieden?

We houden op deze avond een aantal van deze tradities tegen het licht en onderzoeken of en hoe ze ons kunnen inspireren in onze zoektocht naar een hedendaagse spirituele levenskunst.

We staan stil bij de visie van de Boeddha op de werking van de psyche en de oorzaken van ons menselijk lijden. We gaan ook te rade bij taoïstische meesters: wat kan de westerse mens leren van noties als ‘niet-weten’ en ‘doen door niet-doen’? Tot slot laten we onze blik rusten op de mystieke wijsheid vervat in de Upanishaden, een van de oudste Indiase tekstverzamelingen. Zij leiden ons naar het besef van de onverbrekelijke verbinding tussen ons eigen innerlijk en de grote kosmische werkelijkheid.

Komt het licht uit het Oosten? Deze avond is een uitnodiging om ons daar verder in te verdiepen en er met elkaar over in gesprek te gaan.

Dr. Hilde Debacker studeerde moraalwetenschappen en ontwikkelingsstudies en promoveerde op spirituele oefeningen in het stoïcisme en boeddhisme. Ze is naast spiritueel filosofe ook docente sacrale dans en compassietrainer. Docente Oosterse filosofie en antieke filosofie.


Praktische informatie

Tijd

Van 19.00 tot 21.30 uur

Bijdrage

Niet-studenten: € 15
Studenten Academie/Alumni: € 10
Introducé: € 10 (€ 5 korting)

(Maximaal 1 introducé per aanmelding)

Locatie

De aula van het Utrechts Stedelijk Gymnasium
Ina Boudier Bakkerlaan 7
3582 VA Utrecht

Routebeschrijving

‘Onderwijs is geen emmervuller, maar een lichtonsteker’

Deze prachtige ‘tegeltjeswijsheid’, zoals Hein van Dongen dit noemt, is afkomstig van Aristoteles. Hein is docent Westerse Filosofie aan de opleiding Spiritualiteit & Zingeving en laat in deze 17 minuten durende video zijn filosofische licht schijnen op de lerende samenleving, een onderbelicht concept dat volgens hem meer gevulde emmers voortbrengt dan ontstoken lichten. De mens … Lees meer

Kleine dromen in een donker bos

Door Lieke Deelstra We zitten met zijn allen in een situatie die we niet hebben gekozen, er worden ons regels en beperkingen opgelegd. Alle houvast die we een paar weken geleden nog hadden wordt onder onze voeten weggemaaid, en de toekomst is onzeker. Veel is stilgevallen, gelukkig lijken we een weg te vinden in de … Lees meer

The Journey Home

Persoonlijke reflectie Door Ellen van Son Sinds half maart is het leven voor ons allemaal anders en voor een ieder van ons anders anders. Er zijn veranderingen op het gebied van werk, geld of relaties. Sinds het begin van de coronacrisis heb ik mijn dagelijkse yogaroutine weer opgepakt. Ik volg bij een Amerikaanse yogalerares online les. In … Lees meer

Het ‘onbekende zelf’ in corona-tijd

Door Robert te Pas De actuele situatie en omstandigheden rondom het coronavirus, laten ons een wereld zien die ik nog nooit eerder hebben meegemaakt. Het is een wereld van grote onzekerheden en geeft ingrijpende veranderingen in ieders leven. Het is een onbekendheid die niet alleen de mondiale wereld, de wereld in onze nabijheid, maar ook … Lees meer

In Memoriam: Harry Jaspers Focks

Onlangs bereikte ons het vreselijke nieuws dat onze student en oud-predikant Harry Jaspers Focks op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ernstig fietsongeluk is overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden die dit verlies een plek moeten gaan geven. Enkele van onze studenten heeft onder woorden gebracht wat hij voor hen … Lees meer

Verslag van de cursus ‘Terugkeren naar wie je ten diepste bent’

‘Denk na: er is niemand anders zoals jij. Koester je uniek zijn’ Utrecht – februari 2020. Rabbijn Hannah Nathans laat er geen gras over groeien… Het begin van de Capita Selecta-cursus ‘Terugkeren naar wie je ten diepste bent’ is op zijn zachtst gezegd overrompelend. Je zal het weten als je terug wil keren… en voor … Lees meer

Verslag Moments of Being, Inleiding in het numineuze

After Life: ‘Was ik uiteindelijk daartoe op aarde?’ Utrecht – 21 januari. Als je één allermeest dierbare ervaring mocht meenemen naar het hiernamaals – waarmee je het daar dan ook moet doen – welke ervaring zou je dan meenemen? Met deze vraag uit de wonderlijke film After Life, van Hirokazu Koreeda, met als ondertitel: ‘Was … Lees meer

Verslag Mystieke Leesgroep – Het eenheidsbesef in De Upanishaden

‘Het Zelf moet men zien, horen, overdenken, in meditatieve aandacht verwerkelijken’ Utrecht – 16 januari. Het woord upanishaden betekent letterlijk vertaalt ‘zitten aan de voeten van de leraar’. In dit geval is dat spiritueel filosoof Hilde Debacker, en zit het tiental cursisten niet aan haar voeten, maar samen met haar aan een ronde tafel. Ter … Lees meer