fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Wat je gelooft moet je zelf weten

Wat je gelooft moet je zelf weten

De onschatbare waarde van religieuze onpartijdigheid in de logotherapie


Logotherapie, een vorm van psychotherapie gericht op betekenisgeving, is het geesteskind van de joodse neuroloog en psychiater Viktor Frankl (1905 – 1997). Sinds het verschijnen van Frankls eerste publicaties hierover eind jaren ’50 is er debat over de vraag of de logotherapie het grensgebied tussen de medische wetenschap en de wereld van religie, spiritualiteit en geloof overschrijdt.

Onder andere rabbijn Reuven Bulka, die in 1972 promoveert op de een proefschrift over de pluriforme relatie tussen de logotherapie en de monotheïstische levensbeschouwingen zoals het joden- en christendom, beargumenteert van wel. Het is volgens hem dan ook de vraag of logotherapie bij niet-religieuze patiënten wel effectief is. Voor de Academie voor Geesteswetenschappen, waar logotherapie onderdeel is van het curriculum van de opleiding Geestelijk begeleider, kan een dergelijke conclusie verstrekkende gevolgen hebben.

In een recent artikel in het tijdschrift Psyche & Geloof (33e jrg, nr 1/2, 2022) onderzoeken Philippe van Heusden, Ellen van Son en Annelies van der Ouw, op het moment van schrijven alle drie verbonden aan de Academie, de vraag in hoeverre Frankl zijn joodse religiositeit inderdaad in de logotherapie heeft gebracht. Dat doen ze door een hernieuwde ontmoeting met de logotherapie via de geschriften van Frankl zelf in de context van zijn zingeving, joodse levensbeschouwing en spiritualiteit.

Het complete artikel kun je hier downloaden.

Afbeelding ThorstenF via Pixabay