IN MEMORIAM: Bert Mulder

Op 3 januari 2020 is onze docent Bert Mulder overleden. Bert was zeer actief in de informatietechniek en in de cultuursector. Hij werkte onder meer als lector informatie, techniek en samenleving aan de Haagse Hogeschool. Hij was verbonden aan de Tweede Kamer en aan tientallen bedrijven, overheden en internationale organisaties. Tot onze vreugde vond Bert … Lees meer

Tijdens de Academie kerstlunch stilstaan bij verandering en vrede

Op de laatste les-zaterdag van dit jaar, 14 december, genoten medewerkers en studenten gezamenlijk van een kerstlunch, aangeboden door de Academie. Directeur Ellen van Son stond tijdens de lunch in haar kersttoespraak stil bij wat de Academie het afgelopen jaar allemaal heeft bereikt.  In 2019 is er veel veranderd voor de Academie. We hebben met … Lees meer

Inschrijven Leesgroep Mystieke teksten lezen kan nog!

In december werd de leesgroep De wijsheid van Hermes met Kees Voorhoeve afgesloten. Inschrijven voor de leesgroep Mystieke teksten is nog mogelijk voor Het eenheidsbesef in de Upanishaden met Hilde Debacker (start 16 januari 2020) en De mystieke tuin van Theresa van Avila met Kitty Bouwman (start 9 april.) De leesavonden vinden beide plaats in … Lees meer

‘Iedereen is met zingeving bezig’

Bespreken van levensvragen doe je niet bij de psycholoog. En toch liggen die vragen altijd ten grondslag aan psychische klachten. Cultuurvorser en journalist Jolanda Breur is op voortdurende zoektocht naar antwoorden op existentiële vragen. Over zingeving is dan ook veel te vinden op haar website. Voor Vrij Nederland schreef zij Bespreek de zin van het leven ook … Lees meer

Senso-Energetische Kindertherapie (SEK)

Een integrale en holistische behandeling voor kinderen met problemen in de prikkelverwerking Nascholing door Janneke Cooijmans “De zintuigen vormen de essentiële schakel tussen de innerlijke wereld en de buitenwereld. Alleen met behulp van de zintuigen kunnen we ons isolement transcenderen en met een grotere sfeer in contact komen. Sensorische ervaringen zijn tegelijkertijd lichamelijk, emotioneel en … Lees meer

Nabeschouwing van een poëtische avond met liederen van Leonard Cohen

‘There is a crack, a crack in everything, that’s how the light gets in’ ‘Zo kan het licht erin’ luidde het motto van een sfeervolle avond waarin theoloog Frank Kazenbroot liederen van dichter en zanger Leonard Cohen ten gehore bracht. Het felle neonlicht in het klaslokaal werd getemperd en toepasselijk stak Kazenbroot een kaars aan. … Lees meer