Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding

De studierichting Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (VR&SB) is een tweejarige opleiding op HBO-niveau die wordt afgerond met het diploma Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleider. Het eerste jaar is een basisopleiding, het tweede jaar is een verdiepingsjaar, waarin ook aandacht wordt geschonken aan het opstarten van een eigen praktijk.

Vroeg of laat krijgt iedereen met verlies en rouw te maken, verlies van een dierbare, van werk, gezondheid, relatie of van het eigen leven. In onze maatschappij is niet altijd voldoende begrip voor de kwetsbare positie waarin een rouwende of stervende verkeert. Terwijl bewuste rouw helpt om het verlies een plaats te geven ín het leven, ook als dat het einde nadert.

Er is een groeiende behoefte aan laagdrempelige zorgverleners met specifieke kennis en vaardigheid die mensen in situaties van verlies, rouw en sterven kunnen begeleiden en daarmee hun situatie draaglijker kunnen maken. Hiervoor is de tweejarige opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding ontwikkeld. De opleiding is gericht op professionals en vrijwilligers die zich op dit terrein (verder) willen bekwamen. Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiders zijn (als vrijwilliger) werkzaam in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en in de geestelijke gezondheidszorg; sommigen voeren een zelfstandige praktijk. Anderen zien in bestaand werk, bv. als HR-manager, uitbreidingsmogelijkheden.

De opleiding wordt afgerond met een SKB-erkend diploma. Na afronding van de opleiding kun je onder bepaalde voorwaarden doorstromen naar de tweejarige beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider.

Studieprogramma Verlies- Rouw en Stervensbegeleiding

In de opleiding werk je aan de ontwikkeling van je sociale, psychologische en begeleidende deskundigheid. Naast het verwerven van kennis die van belang is voor het begrijpen en begeleiden van verlies- en rouwprocessen besteed je aandacht aan het ontwikkelen van een gevoeligheid voor verborgen boodschappen en emoties. Ook medisch-ethische vragen en dilemma’s in de zorg, bijvoorbeeld rond het levenseinde en je plaats in het beroepenveld komen aan bod. Eindtermen Aan het einde van de opleiding heb je:

  • kennis van en inzicht in verschillende visies op het rouw- stervensproces;
  • inzicht en vaardigheid om op een methodologische wijze een rouw- en/of stervensproces te benaderen;
  • kennis, inzicht en vaardigheid om op een proces- en cliëntgerichte wijze gesprekken te voeren.

In de opleiding wordt gewerkt met ervaringsgericht leren: jouw levens- en werkervaring vormen een belangrijk inbreng. Dit ervaringsgericht leren krijgt vorm in praktijkgerichte en theoretische modules, die in een aantal leerlijnen zijn ondergebracht:

Praktische informatie

Lestijden

De lessen vinden wekelijks plaats op een vaste avond of op zaterdag. De lestijden van het eerstvolgende academiejaar vind je in het studierooster.

Toelatingseisen

De Academie biedt post HBO-onderwijs aan en verwacht van haar studenten dat zij ofwel een HBO-opleiding hebben afgerond, of werkervaring hebben op HBO-niveau. Diploma’s die toegang geven tot een HBO-studie, zoals een HAVO-diploma, zijn zonder aantoonbare werkervaring op HBO-niveau niet toereikend.

In uitzonderlijke gevallen wordt, indien dit niveau niet aantoonbaar is, een toelatingsgesprek gehouden waarbij de geschiktheid van de aankomende student wordt getoetst.

Diploma

De studierichting Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding is een tweejarige opleiding. Deelnemers die de opleiding met goed resultaat hebben afgesloten, ontvangen een diploma.

Vrijstelling

De (aankomend) student kan vrijstelling aanvragen voor een of meer modules. Dit kan worden aangevraagd bij de tutor door bewijsstukken als een cijferlijst of diploma te overleggen. De vrijstelling kan betrekking hebben op het volgen van de lessen of op het maken van het tentamen.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het academiejaar 2020/21 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen. Naast het collegegeld moeten studenten ook rekening houden met bijkomende kosten voor aanschaf van studieboeken/lesmateriaal ter grootte van (onder voorbehoud en naar schatting) € 500 per jaar.

Aantal studie-uren

Het aantal studie-uren is 700 uur per academiejaar.

Studiegids & Rooster

De studiegids van aankomend studiejaar staat voor de start van het academiejaar online. Bekijk ook de roosters voor dit studiejaar 2020/2021. Voor volgend studiejaar vind je het rooster hier.

Tutor

Eveline Bolt, je kunt een afspraak inplannen via het Onderwijs & Studentenbureau.

Erkenning

De opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding is t/m 2 maart 2023 geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg. De opleiding is op basis daarvan erkend als nascholing voor leden van de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW), die met deze nascholing scholingspunten kunnen behalen. Zie ook Accreditaties