Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding

De studierichting Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (VRS) is een tweejarige opleiding op HBO-niveau die wordt afgerond met het diploma Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleider. Het eerste jaar is een basisopleiding, het tweede jaar is een verdiepingsjaar, waarin ook aandacht wordt geschonken aan het opstarten van een eigen praktijk. NB: het is mogelijk om aansluitend op de opleiding de kopstudie en beroepsopleiding Geestelijke Begeleiding te volgen.

Opleidingsprofiel

In onze maatschappij, die zo gejaagd is en gericht op succes en prestatie, is niet altijd voldoende begrip voor de kwetsbare positie waarin een rouwende of stervende zich bevindt. En dat terwijl iedereen, vroeg of laat, met verlies en rouw te maken krijgt. Daarom is er behoefte aan hulpverleners die een empathische gevoeligheid aan de dag kunnen leggen in combinatie met therapeutische deskundigheid op dit gebied. Hiervoor heeft de Academie voor Geesteswetenschappen de opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding ontwikkeld.

Studenten werken aan de ontwikkeling van hun psychologische, filosofische en therapeutische deskundigheid om mensen te begeleiden bij het stervensproces en/of rouwverwerking. Naast het verwerven van kennis is het belangrijk om een gevoeligheid te ontwikkelen voor de verborgen boodschappen en emoties die vaak non-verbaal gecommuniceerd worden. Dit is een leerproces dat uitgaat van de levenservaring van de student, de reflectie van de leergroep en de eigen werkervaring. Het vraagt voortdurend oefening en het is nooit af. In de opleiding is dit ervaringsgerichte leerproces een centraal thema. Tevens wordt uitvoerig ingegaan op de medisch-ethische discussies over vragen en dilemma’s rond het levenseinde in de gezondheidszorg. De opleiding biedt daarmee een basis waarmee studenten op verantwoorde wijze van start kunnen gaan als hulpverlener en/of geprikkeld worden om verder te leren onder begeleiding van supervisie en/of intervisie.

De opleiding is gericht op mensen die als vrijwilliger of professional werkzaam (zullen) zijn op posities waar zij in contact komen met:

  • mensen die ongeneeslijk ziek zijn en gaan sterven en/of
  • mensen die iemand door de dood hebben verloren of dreigen te verliezen, en die zich (verder) willen bekwamen in hulpverlening op dat terrein.

Zij verwerven kennis en vaardigheden om op zelfstandige en verantwoorde wijze het naderende overlijden voor de patiënt en zijn of haar nabestaande(n) draaglijker te maken.

Opleiding Verlies- Rouw en Stervensbegeleiding (2 jaar)

De studierichting Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (VRS) is een tweejarige opleiding op HBO-niveau die wordt afgerond met het diploma Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleider. Het eerste jaar is een basisopleiding, het tweede jaar is een verdiepingsjaar, waarin ook aandacht wordt geschonken aan het opstarten van een eigen praktijk.
NB: het is mogelijk om aansluitend op de opleiding de kopstudie en beroepsopleiding Geestelijke Begeleiding te volgen.

In de opleiding wordt gewerkt met casussen die door de studenten worden ingebracht. In het eerste jaar worden deze geanalyseerd in de leergroep op de opleiding, in het tweede jaar door middel van intervisie en supervisie in kleine groepen. Deze praktijkgerichte aanpak wordt ondersteund door de volgende vakken en thema’s:

Praktische informatie

Lestijden

De opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding start jaarlijks in september. De lessen worden gehouden op zaterdag, van 10.30 tot 15.00 (eventueel 16.00) uur. In het studiejaar 2018/2019 starten de lessen op zaterdag 8 september 2018.

Rooster 2018/201

Zie de pagina Roosters en studiegids 2018/2019.

Toelatingseisen

De Academie verwacht van haar studenten een HBO denk- en werkniveau. Beschik je over een HAVO-diploma of een MBO4-diploma of hoger, dan word je in beginsel toegelaten tot de Academie. In andere gevallen zal met een toelatingsgesprek en een toets de geschiktheid van de aankomend student worden beoordeeld.

Diploma

De studierichting Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding is een afgeronde tweejarige beroepsopleiding. Deelnemers die de opleiding met goed resultaat hebben afgesloten, ontvangen een erkend diploma.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2018/19 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen.

Bij inschrijving vóór 1 juni 2018 en als het collegegeld in één keer betaald wordt, wordt € 100,- korting gegeven.

Naast het collegegeld moeten studenten ook rekening houden met bijkomende kosten voor aanschaf van studieboeken/lesmateriaal ter grootte van (onder voorbehoud en naar schatting) € 500 per jaar.

Studielast

25 ECTS per jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 werkweken.

Vrijstelling

De (aankomend) student die recht kan doen gelden op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit aanvragen bij de vakgroepcoördinator onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma.

Beroepsperspectief

Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiders zijn werkzaam in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en in de geestelijke gezondheidszorg; sommigen voeren een zelfstandige praktijk.

Studiecoördinator

Eveline Bolt, eveline.bolt@academiegeesteswetenschappen.nl

Erkenning

De opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding is erkend door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psycho-sociale Complementaire Gezondheidszorg en door de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW). Zie ook Accreditaties