Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding

De studierichting Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (VRS) is een tweejarige opleiding op HBO-niveau die wordt afgerond met het diploma Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleider. Het eerste jaar is een basisopleiding, het tweede jaar is een verdiepingsjaar, waarin ook aandacht wordt geschonken aan het opstarten van een eigen praktijk.

Vroeg of laat krijgt iedereen met verlies en rouw te maken, verlies van een dierbare, van werk, gezondheid, relatie of van het eigen leven. In onze maatschappij is niet altijd voldoende begrip voor de kwetsbare positie waarin een rouwende of stervende verkeert. Terwijl bewuste rouw helpt om het verlies een plaats te geven ín het leven, ook als dat het einde nadert.

Er is een groeiende behoefte aan laagdrempelige zorgverleners met specifieke kennis en vaardigheid die mensen in situaties van verlies, rouw en sterven kunnen begeleiden en daarmee hun situatie draaglijker kunnen maken. Hiervoor is de tweejarige opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding ontwikkeld. De opleiding is gericht op professionals en vrijwilligers die zich op dit terrein (verder) willen bekwamen. Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiders zijn (als vrijwilliger) werkzaam in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en in de geestelijke gezondheidszorg; sommigen voeren een zelfstandige praktijk. Anderen zien in bestaand werk, bv. als HR-manager, uitbreidingsmogelijkheden.

De opleiding wordt afgerond met een SKB-erkend diploma. Na afronding van de opleiding kun je onder bepaalde voorwaarden doorstromen naar de tweejarige beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider.

Studieprogramma Verlies- Rouw en Stervensbegeleiding

In de opleiding werk je aan de ontwikkeling van je sociale, psychologische en begeleidende deskundigheid.

Naast het verwerven van kennis die van belang is voor het begrijpen en begeleiden van verlies- en rouwprocessen besteed je aandacht aan het ontwikkelen van een gevoeligheid voor verborgen boodschappen en emoties. Ook medisch-ethische vragen en dilemma’s in de zorg, bijvoorbeeld rond het levenseinde en je plaats in het beroepenveld komen aan bod.


Eindtermen

Aan het einde van de opleiding heb je:

  • kennis van en inzicht in verschillende visies op het rouw- stervensproces;
  • inzicht en vaardigheid om op een methodologische wijze een rouw- en/of stervensproces te benaderen;
  • kennis, inzicht en vaardigheid om op een proces- en cliëntgerichte wijze gesprekken te voeren.

In de opleiding wordt gewerkt met ervaringsgericht leren: jouw levens- en werkervaring vormen een belangrijk inbreng. Dit ervaringsgericht leren krijgt vorm in praktijkgerichte en theoretische modules, die in een aantal leerlijnen zijn ondergebracht:

Praktische informatie

Lestijden

De lessen vinden wekelijks plaats op zaterdag. In het studiejaar 2019/2020 starten de lessen in de eerste week van september.

Toelatingseisen

De Academie verwacht van haar studenten een HBO denk- en werkniveau. Beschik je over een HAVO-diploma of een MBO4-diploma of hoger, dan word je in beginsel toegelaten tot de Academie. In andere gevallen zal met een toelatingsgesprek en een toets de geschiktheid van de aankomend student worden beoordeeld.

Diploma

De studierichting Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding is een tweejarige opleiding. Deelnemers die de opleiding met goed resultaat hebben afgesloten, ontvangen een diploma.

Vrijstelling

De (aankomend) student die recht kan doen gelden op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit aanvragen bij de vakgroepcoördinator onder overlegging van bewijsstukken als een cijferlijst of diploma.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2019/20 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen. Naast het collegegeld moeten studenten ook rekening houden met bijkomende kosten voor aanschaf van studieboeken/lesmateriaal ter grootte van (onder voorbehoud en naar schatting) € 500 per jaar.

Studielast

25 ECTS per jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 werkweken.

Studiegids & Rooster

De studiegids van aankomend studiejaar komt voor de start van het collegejaar online. Zie verder de roosters voor 2019/2020.

Studiecoördinator

Eveline Bolt, spreekuur op afspraak via het secretariaat.

Erkenning

De opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding is t/m 2 maart 2023 geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg. De opleiding is op basis daarvan erkend als nascholing voor leden van de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW), die met deze nascholing scholingspunten kunnen behalen. Zie ook Accreditaties