Opleidingen voor zelfontwikkeling & beroepspraktijk

De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt (beroeps)onderwijs op HBO-niveau op het gebied van zingeving, spiritualiteit en geestelijke gezondheidszorg. Ze put daarvoor uit oude en nieuwe bronnen van geestelijke stromingen en religies, met ruime aandacht voor mystiek en esoterie. In het onderwijs is veel ruimte voor de wisselwerking tussen studie en innerlijke groei. Wij nemen het hele palet van de menselijke ervaring serieus, onderzoeken wat de wijsheidstradities ons hierover kunnen leren en hoe we deze kennis werkzaam kunnen maken in leven en beroep. De Academie verwelkomt in principe iedereen met een HBO denk- en werkniveau.

Meer over de Academie

Extra cursus-aanbod

Aanbod van extra cursussen over vijf uiteenlopende maar even boeiende onderwerpen: Logotherapie, verbindend communiceren, kabbalah, dood en de robotmens. De twee eerstvolgende cursussen:

Praktische logotherapie – Van betekenis zijn

Richting

Vanaf woensdag 14 maart

Logotherapie biedt een praktische manier om betekenis te vinden in het leven van alledag. Als arts zocht Viktor Frankl naar manieren om mensen te behandelen die moeite hadden de zin van hun leven te ontdekken. Hij ontdekte dat zin in het leven nauw samenhangt met het van betekenis zijn voor iets of iemand anders.

 

Graven in de ziel met de kabbalah

Ziel

Vanaf woensdag 11 april

De kabbalah wordt ook wel de ‘spirituele tomtom van het bestaan’ genoemd en biedt magisch gereedschap – zowel diagnostisch als therapeutisch – bij de persoonlijke ontwikkeling. Zowel voor begeleider, coach en/of therapeut als ook voor de cliënt. In deze cursus wordt de kabbalah verkend en praktisch toegepast in het persoonlijke en beroepsmatige domein om tot een dieper inzicht in de eigen ziel of die van een ander te komen. Om vandaar een betere heler te zijn.

 

Onze opleidingen

Filosofie

Train je denkvaardigheid en word wijzer van een all round curriculum filosofie inclusief metafysica, wereldfilosofie en denkwijzen over mens & natuur.

Zingeving & Spiritualiteit

Ontplooi je tot een geestelijk begeleider 2.0, met extra bagage op het gebied van esoterie, mystiek, bijzondere menselijke ervaringen en filosofie.

Religiestudies

Verkrijg inzicht in de grote wereldreligies uit Oost en West, óók in meer verborgen stromingen als de gnostiek, het hermetisme en het sjamanisme.

Transpersoonlijke Psychologie

Verdiep je in het bewustzijn, spirituele en mystieke ervaringen & transcendentie, en leer ruimere therapeutische toepassingen hanteren.

Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding

Ontdek een rijk vakgebied dat over het leven zelf gaat, met veel aandacht voor het oefenen van vaardigheden. Leer hoe je mensen onvoorwaardelijk en zonder pretenties nabij kunt zijn in grenssituaties, vanuit je eigen visie op leven en dood.

Energetische Therapie

Ontwikkel je natuurgeneeskundige gave op zodanige wijze, dat je bij cliënten deskundig en verantwoord het zelfgenezend vermogen kunt activeren.

Geestelijke Begeleiding

Begeleid mensen met zingevingsvragen en verleen ze bijstand bij vragen rond ziekte/dood en bij keuzes rond ingrijpende gebeurtenissen.


Onze docenten
zijn wetenschappelijk en/of therapeutisch geschoold.

 • Pieter van Amerongen
 • Tineke van Asseldonk
 • Peter van den Berg
 • Eveline Bolt
 • Arianne Collee
 • Fons Dekkers
 • Hein van Dongen
 • Vincent Duindam
 • Annette Filippo
 • Hans Gerding
 • Martien Hermes
 • Philippe van Heusden

 • Laurie Hogeboom
 • Elodie Hunting
 • Jan Jans
 • Peter Kortekaas
 • Karen Kruithof
 • Louis Logister
 • Johan van Meer
 • Lydia Meiling
 • John Mink
 • Jan Neuteboom
 • Robert te Pas
 • Arthur Polspoel

 • Elizabeth Post
 • Jacob Slavenburg
 • Wim Smeets
 • Ellen van Son-de Waard
 • Neanske Tuinman
 • Peter Vermaat
 • Ewald Wagenaar
 • Rinus van Warven
 • Elly van Wijnbergen
 • Arnold Ziegelaar

Meer over onze docenten

Onze studenten hebben meestal al wat levenservaring opgedaan en willen hun ervaringsdeskundigheid vruchtbaar maken. Door deze om te zetten in praktische inzichten en vaardigheden, door opener te worden zonder naïef of goedgelovig te zijn, en bij de uitoefening van hun beroep hoofd én hart te gebruiken. Sommigen doen een opleiding bij ons puur vanwege hun persoonlijke ontwikkeling; anderen zijn al werkzaam in de zorg en komen hun professionaliteit verdiepen. Weer anderen willen een heel nieuw beroep leren. Bij de Academie kan dit allemaal. Welkom!

Recente artikelen

Samenwerkingspartners