fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Wat is jouw onzichtbare diepe verlangen? (deel 2)

Wat is jouw onzichtbare diepe verlangen? (deel 2)

De creatiekracht van je verlangen

 Door Annet Hoeijmans-Boon

Ken je dat? Je denkt aan iets leuks dat komen gaat en verheugt je er intens op. Je energie gaat als vanzelf stromen, ook al vindt de gebeurtenis plaats in de ‘toekomst’. Je ervaart het enthousiasme in het moment dat je het je voorstelt of eraan denkt. Zo kan de creatiekracht van je gedachten werken! Verlangens kunnen een heerlijk, verwachtingsvol gevoel geven.

Maar verlangens kunnen ook deprimerend werken. Teleurstelling, verdriet en frustratie steken de kop op wanneer iets niet gaat zoals je wilt. Onvervulde verlangens blijven aan je knagen. Spanning en stress, je gevangen en beperkt voelen. We kennen het allemaal en balen ervan. Het zijn lastige emoties die een innerlijke druk opleveren. Een vurig verlangen naar innerlijke ruimte en vrijheid laait dan op.

Wanneer je deze emotionele passie voelt, kan dit een aanmoediging zijn om te onderzoeken wat de doorstroming van jouw vitaliteit en levenslust hier tegenhoudt. Vaak zijn het weggestopte behoeftes en verlangens die we hebben leren bagatelliseren, rationaliseren en analyseren. Hierdoor zijn we afgesneden geraakt van ons diepere gevoelsleven.

Als je eerlijk en openhartig naar jezelf kijkt, wat zou je dan het liefste willen? En hoe kun je dit verlangen omzetten naar handelen?

Het vraagt moed van je hart én lef in je buik om gerichte stappen te nemen. Om zicht te krijgen op patronen die een gevoelsmatige belemmering vormen om jouw ideeën en inspiraties te realiseren. Om te kijken naar jouw mogelijkheden in plaats van je tegen te laten houden door oude condities en beperkingen. Je weerstand wordt dan een bron van informatie!

Gevoelde vreugde én gevoelde frustratie kunnen creatiekracht stimuleren!

Creatiekracht is verbonden met levenskunst. Een (groei)proces waarin je leert onderscheid te maken tussen het psychologisch en het geestelijk onbewuste. Via dit gevoelde onderscheid leer je een brug te bouwen naar een ander, ruimer referentiekader.

Het leven met alles erop en eraan overkomt je. Daar heb je geen invloed op. Wel heb je invloed op de wijze hoe jij hiermee omgaat. Elke dag kun je weer kiezen en deze keuze toepassen in je handelen. Deze opvatting komt voort uit inzichten uit mijn eigen levenservaring. Aangevuld met theorieën over onder meer de kracht van verbeelding en gedachtekracht die hier woorden aan gaven. Zo groeide mijn bewustzijn mee. Een ontwikkelingsproces van psychologisch perspectief naar transpersoonlijk (spiritueel) perspectief.

Iedereen komt in situaties en gebeurtenissen terecht die réacties oproepen en die het verleden doen herhalen. Je wordt echter niet bedreigd door datgene waarvan je dénkt dat het bedreigend is. De ervaren weerstand is tegelijkertijd een bron van informatie. Wat heb je geleerd te geloven en ooit voor waarheid aangenomen? Welke ‘jas’ past hier niet meer?

Ongeduld en groeiend vertrouwen

In het begin is het lastig. Je lichaam moet wennen aan het andere signaal dat je nu afgeeft en dat verbonden is met je diepere keuze. Bewustwording van deze nieuwe keuze werkt als een lens die het zoeklicht van je geest en de aandacht van je ziel en hart kan (leren) richten. Dat licht schijnt dan op iets waar jij je bewust van wordt. Zacht en liefdevol verschuift je focus consequent van réageren naar pró-acteren. Zo transformeer je je aangeleerde zelfbeeld én de (ondermijnende) manier waarop je daarmee hebt leren omgaan.

Verbeeldingskracht en gedachtekracht

Je herkent steeds sneller of ervaren van weerstand een signaal is van réactieve mechanismen vanuit het overlevingsbewustzijn of dat het fluisteringen zijn van een creatieve, intuïtieve bron om meer vanuit je Ware Zelf te gaan leven. Het is een uitnodiging om zacht en mild aanwezig te blijven en rustig en aandachtig te voelen wat er gebeurt. Om vervolgens met behulp van aandacht en focus een nieuwe keuze te maken, waardoor je ervaringen veranderen. Uit deze nieuwe ervaringen groeit nieuw inzicht. Dit indalend inzicht inspireert en stimuleert een ruimer en groeiend bewustzijn.

De verborgen wijsheid in gebeurtenissen

Vanuit het hierboven beschreven contact met de levensdans tussen frustratie en creatie, leer je jouw geestelijke wilskracht en psychische keuzekracht te versterken. Het geeft een gevoel van vrijheid om elke dag weer te kunnen én mogen kiezen om met zachte en vriendelijke ogen gewaar te zijn, om te luisteren en te voelen wat er nú gebeurt.

Je benoemt specifiek wat de rode draad is in je verschillende ervaringen. Wat heb je geleerd? Welke inzichten heeft het je gebracht? Welke beelden heeft het je laten zien? Zijn deze beelden verbonden met andere diepere waarden? Via deze reflectie verhelder je de verborgen wijsheid erin en komen deze waarden tot leven in jouw hart.

Wanneer je zo het vuur van je zielsverlangen ontsteekt in je buikgebied (het dragende midden ter hoogte van je navel) brengt dat warmte en licht. Oude verkrampingen ontspannen en de vrijgekomen energie voegt zich weer bij de levensstroom. Je mag begrenzen, je mag loslaten, je mag zelfbewust kiezen. Kortom: je mag er zijn als mens met heel je hebben en houwen!

Inzicht in energetische communicatieprocessen

Intuïtief weten betekent dat je iets diep van binnen ‘weet’ zonder rationeel te kunnen verklaren hóe je het weet. Dit innerlijk weten is direct verbonden met de scheppende kracht van verbeelding en van gedachten; twee invloedrijke kernfuncties van de menselijke psyche die een belangrijke rol spelen in het leervermogen van de mens.

De innerlijke beeldenwereld is een rijke inspiratie- en informatiebron waar we steeds bewuster gebruik van leren maken. Veel van deze beelden tonen ons een grotere en innerlijke samenhang. Een zielsverbondenheid met een ruimer referentiekader. Intuïtieve ontwikkeling nodigt dan ook uit om op ontdekkingsreis te gaan naar deze onbewuste, innerlijke geestelijke krachtbronnen via beeldervaren en innerlijke beelddialogen, met je intuïtieve weten als kompas.

Levensvreugde

Wanneer je keuzes maakt die in overeenstemming zijn met jouw diepste innerlijke weten en zielsverlangen, groeit vanzelf je levensvreugde en je levensgeluk. Nieuwe paden in het bewustzijn worden ontsloten. Je leert kijken naar jezelf en naar je omgeving met de ogen van je hart en door te luisteren met de oren van liefde. Een zin die Academie-student Eva Folkersma gebruikt in haar blogs op deze website. Een zin die mij direct raakte in diepgevoelde herkenning.

Annet (1948) is al vele jaren getrouwd, trotse moeder en oma. Ze studeerde o.a. Spirituele Psychotherapie en is werkzaam geweest binnen het bedrijfsleven als communicatietrainer. Zij heeft een eigen praktijk – Ennoia: centrum voor bewustwording – en werkt vanuit het fundamentele vertrouwen dat alle potentie voor verandering zich bevindt binnen het individu en inspireert de ander zijn/haar eigen antwoorden te ontdekken.

Lees ook deel 1 van Wat is jouw onzichtbare diepe verlangen?

 

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet weergegeven.