fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Capita Selecta: Je werk in een hospice verrijken voor de gast en voor jezelf

Nabijheid, hand vasthouden van stervende

Hoe vind je jouw plek in dit bijzondere proces

Capita Selecta-cursus (training)
Docenten:  Leonie Vogels, Hilda en Robin Zuidam, Ineke Visser en Robert te Pas
Vier avonden: dinsdag 19 en 26 maart en 2 en 9 april 2024
Van 19.00 – 21.30 uur

Waar de cursus over gaat

Docenten nemen je tijdens vier avonden mee om te onderzoeken

 1. wat werken in een hospice emotioneel en spiritueel van je vraagt
 2. hoe je je als vrijwilliger in een hospice emotioneel, spiritueel en op het vlak van gespreksvaardigheden verder kunt ontwikkelen

Bijeenkomst 1: Leonie Vogels

Aan de hand van filmfragmenten uit de documentaire Contact waarin we een huisarts volgen in zijn begeleiding aan een terminale patiënte, reflecteer je op je eigen rol aan het sterfbed. Door over de schouders van de arts mee te kijken, reflecteer je op wat je zelf zou zeggen/doen/niet doen in deze situaties.

Thema’s in deze les zijn:

 • Wat is echt contact?
 • Wat is het belang van stiltes en lichaamstaal?
 • Hoe ga ik om met hoop in de laatste levensfase
 • Wat is de invloed van helpersgedrag op het contact met de gast van een hospice?
 • Hoe ga ik om met mijn eigen sterfelijkheid?
 • Wie ben ik aan het sterfbed?

Bijeenkomst 2: Hilda en Robin Zuidam

We sluiten aan op de 1e bijeenkomst vanuit het ‘wie ben jij aan het sterfbed?’. Op een interactieve manier onderzoeken we hoe we in verbinding met collega’s en familie kunnen zijn en blijven, als:

 • we een andere zienswijze hebben?
 • het ‘schuurt’?
 • zich een ethisch dilemma voordoet

Hierbij maken we gebruik van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland

Bijeenkomst 3: Ineke Visser

Deze bijeenkomst gaat over ervaringen op de grens van leven en dood. De dood is niet één enkele gebeurtenis maar een intensief en gelaagd proces dat vaak wordt ingeluid door verruimde bewustzijnservaringen. Door meer openheid en begrip te ontwikkelen voor deze grenservaringen, de zogenaamde ‘levenseinde-ervaringen’, ontstaat ruimte voor de behoeften en belevingen van stervenden.

Daarmee kun je hen (nog) beter ondersteunen in het proces van acceptatie en overgave. Je wordt meegenomen in de gelaagdheid van sterven dat zich in een doorgaande beweging voltrekt van heel zichtbaar en tastbaar naar subtiel en verfijnd. Het is een inspirerende avond die uitnodigt om nog dieper door te dringen in de kennis en wijsheid over sterven.

Bijeenkomst 4: Robert te Pas

In de vierde bijeenkomst gaan we praktisch aan het werk met casuïstiek. Er worden verschillende kanten belicht in communicatievormen en je eigen authenticiteit. Het gaat zowel om gemak als ongemak in de ondersteuning van de ander. Hoe kun je de juiste communicatie vinden en inzetten in deze bijzondere situaties. Herken je de communicatie vanuit lichaam- hart- ziel en geest? Hoe communiceer jij jouw bijzondere plek in dit proces. Naar jezelf en anderen…

Literatuur en huiswerk

 • Tijdens de bijeenkomsten zullen de docenten leestips en verdere suggesties geven om je te verdiepen in de onderwerpen.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is met name interessant voor professionals in de GGZ. De cursus biedt handvatten om cliënten te begeleiden in het zoeken naar hun eigen weg en invulling te geven aan levensvragen binnen het existentiële domein. De cursus helpt te reflecteren op het eigen denken en handelen en dit te integreren in de beroepsuitoefening.

Vaardigheden en competenties na het volgen van deze cursus

Deze cursus sluit aan op de volgende (CanMEDS)competenties:

 • Je zelfreflecterend vermogen wordt tijdens deze cursus aangesproken, zodat ‘de ander’ op een nieuwe en intiemere manier ervaren kan worden.
 • Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden, ook de non-verbale en die van het stil zijn, verder.
 • Je leert hoe je samenwerking met collega’s kunt verrijken.

Accreditatie

Deze Capita Selecta is door de SKGV geaccrediteerd voor bij- en nascholingspunten (PE-punten):

 • Vakbekwaamheid: 1,5 punten
 • Persoon & Werk: 1 punt

Opleidingen die bij deze cursus aansluiten

Over de docenten

Leonie VogelsLeonie Vogels is psycholoog. Zij heeft vele jaren in de gezondheidszorg gewerkt in verschillende functies, waaronder als directeur bij Thuiszorgorganisatie Florence. Daarna heeft ze 13 jaar gewerkt als loopbaancoach bij Van Ede en Partners. De laatste jaren richt zij zich vooral op haar praktijk voor begeleiding in de laatste levensfase en voorlichting over de laatste levensfase. Vanuit deze praktijk geeft ze ook workshops, gastlessen aan zorg-professionals. zie ook leonievogels.nl

Hilda Zuidam ontwikkelde al jong een diep innerlijk weten heeft dat sterven en de daarmee gepaarde rouw een natuurlijk onderdeel van het leven is. Als medeoprichter van Stichting Het Bezinningshuis biedt ze ruimte voor mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten om stil te staan bij een naderend levenseinde. Als Begeleidingskundige en heeft zich gespecialiseerd in begeleiding o.g.v. Verlies, Rouw en Sterven. Haar ervaring zet ze in om vanuit een verwonderend ‘niet weten’ de uniciteit van de ander te zien en hen te begeleiden in het pad dat zij te gaan hebben.

Ineke VisserIneke Visser, oud hospicecoördinator, voerde voor Peter Fenwick (UK) onderzoek uit naar levenseinde-ervaringen in Nederlandse hospices. Zij is auteur van o.a. In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood. Ineke is oprichter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven en is docent aan de Intensive ‘Omgaan met Sterven’ op post-hbo niveau.

 

Robert te Pas heeft een jarenlange ervaring in het werkveld van Zorg -en Welzijn. Hij is naast docent by de Academie ook zelfstandig trainer-docent- coach voor individuen en organisaties en werkzaam als geestelijk begeleider. Hiernaast houdt hij zich bezig met kunst. Kenmerkend is zijn brede (spirituele) visie op Menszijn en de inzet van verschillende lagen in helende communicatie.