fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Capita Selecta: Frankl’s logotherapie als bron

woestijnervaring, keuzevrijheid

Frankl’s logotherapie als bron: een weg vinden uit maatschappelijke en persoonlijke ervaren zinloosheid

Capita Selecta-cursus (training)
Docent Ellen van Son
Vier dinsdagen op 7, 14, 21 en 28 mei 2024
Van 19.00 – 21.30 uur

Waar de cursus over gaat

Het werk van de Joods-Oostenrijke psychiater en filosoof Viktor Frankl vormt de rode draad van deze Capita Selecta-cursus. Deelnemers krijgen theoretische handvatten aangereikt en doen praktijkgerichte kennis op om hun eigen ontwikkeling te verdiepen en cliënten te begeleiden met inzichten vanuit de Logotherapie.

Deze Capita Selecta heeft tot doel:

 • Het kunnen herkennen van maatschappelijke uitingsvormen van de ervaren zinloosheid.
 • Het kunnen beschrijven hoe bij deze uitingsvormen de schijnbare tegenstelling vrijheid versus lot én betekenisvolheid versus eigen belang een rol spelen.
 • Het kunnen herkennen een zincrisis (de persoonlijke uiting van maatschappelijk ervaren zinloosheid) bij een gesprekspartner.
 • Het kunnen bieden van betekenisvolle weg om uit een zincrisis te geraken.

De vier bijeenkomsten hebben op hoofdlijnen de volgende inhoud:

Bijeenkomst 1:

In deze bijeenkomst maken we allereerst kennis met elkaar en de Logotherapie, die handvatten biedt om de betekenis en zin van ieder moment te ontdekken. Het zoeken naar de antwoorden op existentiële vragen is van alle tijden en plaatsen en daarom plaatsen we, door middel van een interactieve werkvorm, de Logotherapie vervolgens in een groter historisch perspectief. Deze avond mondt uit dat de wijze waarop er in onze postmoderne tijd (of zelfs post-postmoderne tijd) wordt geleefd, leidt naar een collectief ervaren zinloosheid (ook door Viktor Frankl existentieel vacuüm genoemd) met vier verschijningsvormen.

Bijeenkomst 2:

Deze bijeenkomst staat in het teken hoe een individu in het moment op zoek kan gaan naar het meest betekenisvolle. Daarbij besteden we ook aandacht hoe de grondlegger van de Logotherapie kijkt naar de mens. Wie is dat wezen zoekend naar betekenis in zijn of haar leven? Vanuit deze logotherapeutische kennis komen we op het spoor hoe een zincrisis in het leven van een mens kan ontstaan.

Bijeenkomst 3: 

Aan de hand van de kenmerken van een zincrisis gaan we onderzoeken in welke gedragspatronen wij zelf schieten als het ons moeizaam lukt om de betekenis in het moment te ontdekken. Door middel van een interactieve vorm worden we zelf uitgenodigd om stukjes van ons eigen levensverhaal te onderzoeken.

Bijeenkomst 4:

Tijdens deze laatste bijeenkomst besteden we aandacht aan de vraag of een zincrisis ook een ziekte is. Tijdens deze bijeenkomst gaan we op een praktische wijze aan de slag met de wegen die de Logotherapie aanreikt om uit een persoonlijke zincrisis te raken en daarmee een bijdrage te leveren aan het verminderen van het collectieve existentiële vacuüm.

Literatuur en huiswerk

 • Literatuur wordt verstrekt door de docent, aangevuld met materiaal voor praktijkoefeningen.
 • Deelnemers brengen casuïstiek in.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is interessant voor professionals die in hun werk mensen ontmoeten die moeite hebben om betekenis in hun leven te vinden. De cursus biedt handvatten om cliënten te begeleiden in het zoeken naar hun eigen weg en invulling te geven aan levensvragen binnen het existentiële domein. De cursus helpt te reflecteren op het eigen denken en handelen en dit te integreren in de beroepsuitoefening.

Vaardigheden en competenties na het volgen van deze cursus

Deze cursus sluit aan op de volgende (CanMEDS)competenties:

 • Vakinhoudelijk handelen: deze Capita Selecta behandelt de gedragspatronen die kunnen duiden op een existentieel vacuüm. Deze gedragspatronen worden vertaald naar het eigen levensverhaal en de levensverhalen van cliënten.
 • Communicatie: deze Capita Selecta duidt wegen aan om over een mogelijk existentieel vacuüm in gesprek te komen.
 • Kennis en wetenschap: deze Capita Selecta verbindt logotherapeutische kennis aan enerzijds maatschappelijke ontwikkelingen en anderzijds aan persoonlijke thematieken.
 • Professionaliteit en kwaliteit: de genoemde kennis zal ertoe bijdragen dat de professional het existentiële vacuüm eerder zal herkennen waardoor in de gesprekken tussen professional en client de onbenoemde levensvragen het licht mogen zien.

Accreditatie

Deze Capita Selecta is door de SKGV geaccrediteerd voor bij- en nascholingspunten (PE-punten):

 • Vakbekwaamheid: 2,5 punten

Opleidingen die bij deze cursus aansluiten

Over de docent

Ellen van Son volgde na haar opleiding Zingeving & Spiritualiteit (Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht) een driejarige opleiding Logotherapie aan het Viktor Frankl Centrum in Wenen. Ze bekwaamde zich daarnaast in het energiewerk (Essence College te Bodegraven) en volgde recentelijk in Bonn een opleiding waarin zij kennis maakte met een imaginatieve begeleiding waarbij de ziel van de client zich in beelden kan uitdrukken.

Ellen is directeur van de Vereniging leven met dood, docent Logotherapie bij de opleiding tot Geestelijk Begeleider en docent Zingeving en levensbestemming bij de opleiding Spiritualiteit & Zingeving.