Verslag van onze Open Dag op zaterdag 18 mei

Bij de proefles ‘Jung en synchroniciteit’ over transpersoonlijke psychologie, door Hans Gerding, vielen de belangstellenden met hun neus in de boter. Zo verliep het ook bij de andere lessen, over spiritualiteit & zingeving en over verlies- rouw-, en stervensbegeleiding.

Open dagen en avonden 2020/2021

Open dagen en avonden 2020/2021 Je bent van harte welkom! Helaas hebben we onze Open Dagen door de coronamaatregelen moeten schrappen. De Open Avonden zijn nog ver weg en we weten niet wat er in tussentijd gaat gebeuren. Vooralsnog kun je je hiervoor opgeven, maar we komen in binnenkort met alternatieven. Degenen die zich hebben … Lees meer

Opleidingen

Unieke opleidingen voor zelfontwikkeling & beroepspraktijk De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs op HBO-niveau op het gebied van zingeving, spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg. Ze put daarvoor uit oude en nieuwe bronnen van geestelijke stromingen en religies, met ruime aandacht voor mystiek en esoterie. In het onderwijs is veel ruimte voor de wisselwerking tussen studie … Lees meer

Wereldreligies en hun omgang met dood en sterven

Overgave

Vanaf 4 juni: vier cursusavonden en een afsluitende les op dinsdag.

Op dit moment leeft de omgang met de dood in ons land (en in de ons omringende landen) voornamelijk als een moment van afscheid voor de nabestaanden. Maar dat is niet in alle religies en culturen het geval. In vier lessen, van onder meer Saida Alouad Baktit en Paul van de Velde, wordt gekeken naar de manieren waarop het jodendom, het christendom, de islam en het hindoeïsme/boeddhisme omgaan met ziekte, sterven en dood.

 

Algemene voorwaarden

Academie voor Geesteswetenschappen Art. 1 Definities Onderwijs: Hieronder vallen alle opleidingen en cursussen die door de Academie voor Geesteswetenschappen (AvG) verzorgd worden. Overeenkomst: Een overeenkomst zoals in artikel 2 bedoeld. Onderwijsinstituut: Academie voor Geesteswetenschappen (AvG). Student: Degene die een onderwijsovereenkomst met de AvG is aangegaan. Art. 2 Toepasselijkheid De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op … Lees meer

Beroepsprofiel Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleider

De studierichting Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (VRS) is een tweejarige opleiding op HBO-niveau die wordt afgerond met het diploma Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleider. Wat is en doet een Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleider? Mensen die met een ernstig verlies geconfronteerd worden, kunnen dat niet altijd op eigen kracht verwerken. zij vragen hulp om met het verlies … Lees meer

Wereldreligies en hun omgang met dood en sterven

Overgave

Vanaf dinsdag 22 mei

Is de dood het einde van alles? Zijn we op een reis zonder thuisreis? Of gloort ergens licht, vrede, nirvana, paradijs, eeuwig leven? Krijgen we misschien meerdere kansen om ons Zelf te realiseren en is de dood niet meer dan een doorgangshuis? Hoe gaan we om met ziekte waarin de dood zijn schaduw vooruit werpt en met de laatste dagen die ons gegund zijn? En wat zegt (je visie op) de dood eigenlijk over (je visie op) het leven?

 

Accreditaties

Accreditaties De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt voortgezet (beroeps)onderwijs op het gebied van zingeving, spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg. Ze put daarvoor uit een breed scala aan oude en nieuwe bronnen van geestelijke stromingen en religies, met bijzondere aandacht voor mystiek en esoterie.

Docenten

Tineke van Asseldonk: studeerde HBO Orthopedagogiek en volgde trainingen in methodiek en coachen. Ze werkte in diverse welzijns- en onderwijsorganisaties als pedagogisch of maatschappelijk werker. Heeft sinds 2003 een eigen Praktijk Verliesbegeleiding en werkt daarnaast als docent, coach en trainer, gericht op echtscheiding, ziektebegeleiding en rouwbegeleiding. Docent Rouw kinderen/jongeren/gezinnen. Peter van den Berg: was bedrijfsmaatschappelijk … Lees meer