fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Academie-directeur Ellen van Son neemt plaats in eigen schoolbanken

Academie-directeur Ellen van Son neemt plaats in eigen schoolbanken

Ellen van Son, directeur van de Academie voor Geesteswetenschappen, is vooral tot haar eigen verrassing weer in de schoolbanken terecht gekomen. En wel in die van de terugkomklas voor de beroepsopleiding van Geestelijk Begeleider, onlangs erkend door Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (SKGV). Oud-studenten komen dit studiejaar terug om via een op maat gemaakt onderwijsprogramma alsnog dit erkende diploma te halen.

Wil je weten hoe het Ellen in de opleiding vergaat? De blog die ze bijhoudt over het werk van een geestelijk begeleider en vooral ook over wat de opleiding persoonlijk met haar doet, vind je vanaf nu in onze nieuwsbrief en op de website.

Lees hieronder alvast haar eerste blog!

 

Het leven verrast me

Blog over de opleiding tot Geestelijk Begeleider door directeur Ellen van Son

“Je verrast me”, zegt Peter Kortekaas, docent bij de opleiding tot Geestelijk Begeleider. Als directeur van deze bijzondere Academie en collega-docent heb ik Peter zojuist verteld dat ik ook als student bij deze ‘terugkomklas’ aansluit. Ik verras Peter, maar eigenlijk verrast het leven mij door een onverwachts verlangen in mij te laten opborrelen.

Als het leven verrast, borrelt de zinvraag op. ‘Wat drijft me om weer te studeren?’ Iets in mij zoekt naar de oorsprong en betekenis van dit verlangen. Misschien word ik juist wel tot geestelijk begeleider aangetrokken omdat bij uitstek de geestelijk begeleider mensen begeleidt in de omgang met zulke zinvragen. Onze opleiding tot geestelijk begeleider voorziet onze studenten niet van kant-en-klare antwoorden maar biedt handvatten om in dialoog met de ander te zoeken naar voorlopige antwoorden op zulke zinvragen.

Tjeu van Knippenberg, ooit opgeleid als priester en later in zijn loopbaan werkzaam aan verschillende universiteiten, legt in zijn boek Existentiële zielzorg een basis voor een vorm geestelijke begeleiding die religie ongebonden is. Aangereikte kaders van de kerken maken plaats voor een persoonlijke zoektocht naar perspectieven op het leven die bedding en houvast geven. De geestelijk begeleider verkent en onderzoekt samen met de cliënt zulke betekenisvolle perspectieven aan de hand van zijn levensverhaal.

Naast de fysieke werkelijkheid van tijd en ruimte, waarin het leven mij regelmatig verrast en ontglipt, ervaar ik een innerlijke vrijheid om mijn gefragmenteerde en soms impliciete perspectief op mijn leven te onderzoeken en wellicht bij te stellen. Soms mondt een perspectiefwissel uit in uiterlijke veranderingen, zoals een studie volgen, en soms in een innerlijke andere kijk op mezelf en mijn leven. In haar recente hit ‘Changes’ verwoordt Ilse de Lange zo’n perspectiefwissel op levensgebeurtenissen treffend als zij zingt: ‘we gotta make changes, even if they change us.’ Het is een intrigerend en ongrijpbaar proces. Aankomend studiejaar ga ik blogs over deze onverwachtse gebeurtenis schrijven waarin ik het werk van een geestelijk begeleider over het voetlicht overbreng en daarnaast wat het studeren met mij persoonlijk doet.

Literatuurbron

Van Knippenberg, T. (2018). Existentiële zielzorg. Tussen naam en identiteit. Kampen. Uitgeverij Van Warven
Lange de, I. (2020, September 8). Changes [YouTube]