fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Online zomercollege GB: Het spanningsveld tussen wetenschap en geloof

Online zomercollege GB: Het spanningsveld tussen wetenschap en geloof

Online zomercollege Geestelijk Begeleider: Het spanningsveld tussen wetenschap en geloof
Door Frits Milders en Moniek Thunnissen
Woensdag 6 juli 2022

 

De psychiatrie ziet zichzelf graag als een harde wetenschappelijke medische discipline. Haar ideaal is om psychiatrische ziektes te begrijpen vanuit de hersenwetenschap. Religie en zingeving, maar ook alternatieve geneeskundige inzichten passen niet in dit ideaalbeeld. Zij worden daarom buiten de medische orde geplaatst als irreëel, onwetenschappelijk, niet evidence based (gebaseerd op onderzoek) of als kwakzalverij.

Toch blijkt deze harde technische psychiatrie op haar beurt doortrokken van verborgen aannames, metafysische veronderstellingen en primitieve geloofsopvattingen. Sektevorming, geslotenheid voor wetenschappelijke kritiek en vervreemding van het verhaal van de patiënt zijn daarbij reële gevaren.

Tijdens dit online zomercollege zal worden besproken hoe niet-wetenschappelijke begrippen – de “mens als geheel”, of het “herstelbegrip” – een fundamentele functie in de psychiatrie kunnen hebben. Doel is conceptuele verstarring, zoals bijvoorbeeld plaatsvindt in het schizofreniebegrip, te doorbreken vanuit een nieuwe, patiënt-gecentreerde ethiek die het patiëntenverhaal weer laat horen. Juist die “vage”, maar goed doordachte begrippen maken van de psychiatrie een vorm van geneeskunst.

Frits Milders en Moniek Thunnissen, twee ervaren psychiaters, verbonden aan de Academie voor Geesteswetenschappen, zullen hun visie geven op bovenstaande. Frits zal dit doen vanuit een meer theoretische, filosofische invalshoek; Moniek zal de vertaalslag maken naar wat dit betekent voor de therapeutische relatie.

Over de docent/spreker

Dr. Frits Milders was opleider psychiatrie in Groningen. Hij was actief in de Vereniging voor Psychiatrie als voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten en lid van de Sectie Psychotherapie. Daarnaast was hij redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie. Hij publiceerde op het grensgebied van psychiatrie, filosofie en letterkunde, o.a. het boek Psychotherapeutische Psychiatrie, Menselijke maat in praktijk en wetenschap, samen met Moniek.

Dr. Moniek Thunnissen was opleider psychiatrie in Bergen op Zoom. Zij was actief in de Vereniging voor Psychiatrie als lid van de Sectie Psychotherapie en redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie. Momenteel is zij vooral actief binnen de Transactionele Analyse als opleider en supervisor en redactielid van een internationaal tijdschrift. Zij publiceerde op het grensgebied van psychiatrie, psychotherapie en persoonlijkheidsstoornissen, o.a. het boek Psychotherapeutische Psychiatrie, Menselijke maat in praktijk en wetenschap, samen met Frits.

Praktische informatie

 

Tijd

Van 19.00 tot 21.30 uur

Bijdrage

Niet-studenten: € 15
(Oud-)studenten Academie: € 10
Introducé: € 10 (+ € 5 korting voor niet-studenten)
(Maximaal 1 introducé per aanmelding!)

Locatie

ONLINE