Spiritualiteit & Zingeving

De Academie voor Geesteswetenschappen heeft een opleiding Spiritualiteit & Zingeving op post-hbo-niveau. Na een tweejarige basisopleiding kunnen studenten kiezen voor een tweejarige Vrije Studierichting of een tweejarige beroepsopleiding Geestelijk Begeleider.

Verwondering en kennis

De mens wordt gekenmerkt door een diep verlangen om de oorsprong, het doel en de zin van dit leven te begrijpen. Al sinds mensenheugenis wordt door volken, gemeenschappen en individuen met dit existentiële verlangen geworsteld. Dit zien we in de overlevering van oude wijsheidsscholen, wereldgodsdiensten, filosofische systemen en vele geschriften over esoterie en mystiek, maar ook in hedendaagse uitingen van wetenschap en kunst en in het dagelijks leven. In onze huidige tijd waarin collectieve geborgenheid in kerken of organisaties niet meer voldoet worden we sterk geconfronteerd met de noodzaak om op eigen kracht de zingevingsvragen tegemoet te treden.

Na een twee jaar durende basisopleiding kunnen studenten kiezen voor een Vrije Studierichting die vooral gericht is op verdere verdieping van de eigen spiritualiteit. Maar ook kan gekozen worden voor een beroepsmatig afstudeertraject als Geestelijk Begeleider.

Basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving (2 jaar)

In de basisopleiding Spiritualiteit en Zingeving krijg je aanknopingspunten aangereikt voor een individuele zoektocht, zonder dat deze wordt ingebed in dogmatische religieuze, wetenschappelijke of politieke leerstellingen. Het uitgangspunt is inspiratie en verwondering met daarnaast een kritische, individuele kenniswerving en -toepassing. Studenten volgen in de basisopleiding een programma van een reeks zaterdagen of avonden hoor- en werkcolleges. Elk van deze modules wordt afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Daarvoor wordt de nodige thuisstudie gevraagd. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:


Kopstudie Geestelijk Begeleider (2 jaar)

Geestelijke begeleiding is een vorm van hulpverlening rond levensvragen, levensproblemen en zingeving. Zij gaat uit van de eigen individuele levensloop van mensen en het verhaal dat zij daarover vertellen. Vanuit de interactie tussen het levensverhaal en de kijk-op-het-leven van de cliënt wordt nieuwe zinbeleving onderzocht, verkend en vormgegeven. Studenten volgen in de kopstudie een programma van een reeks avonden hoor- en werkcolleges. Elk van deze modules wordt afgesloten d.m.v. een tentamen, een presentatie of andere vorm. Het laatste jaar wordt afgesloten met een praktijkstage en/of onderzoek en eindscriptie. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:


Kopstudie Spiritualiteit & Zingeving, Vrije Studierichting (2 jaar)

De Vrije Studierichting is gericht op verdieping van de eigen spiritualiteit. Studenten zijn zich meer bewust van hun eigen drijfveren en verlangens, hebben geleerd de juiste vragen te stellen en om te kunnen gaan met zingevingsvragen. Zij kunnen het geleerde goed toepassen in hun eigen werk(praktijk) en kunnen daarmee hun omgeving sterk verrijken. Studenten volgen in deze afstudeerrichting een programma van steeds vier avonden met verdiepende hoor- en werkcolleges. Elk van deze modules wordt afgesloten met een tentamen, veelal een take-home tentamen. Het vierde jaar wordt afgesloten met het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek op een zelf te kiezen onderwerp op een van de vakgebieden van de studie en een eindscriptie. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:

Praktische informatie

Lestijden

De lessen vinden wekelijks plaats op een vaste avond of op zaterdag. De lestijden van het eerstvolgende academiejaar vind je in het studierooster.

Toelatingseisen

De Academie biedt post HBO-onderwijs aan en verwacht van haar studenten dat zij ofwel een HBO-opleiding hebben afgerond, of werkervaring hebben op HBO-niveau. Diploma’s die toegang geven tot een HBO-studie, zoals een HAVO-diploma, zijn zonder aantoonbare werkervaring op HBO-niveau niet toereikend.

Vrijstelling

De (aankomend) student kan vrijstelling aanvragen voor een of meer modules. Dit kan worden aangevraagd bij de tutor door bewijsstukken als een cijferlijst of diploma te overleggen. De vrijstelling kan betrekking hebben op het volgen van de lessen of op het maken van het tentamen.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het academiejaar 2020/21 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen. Naast het collegegeld dienen studenten rekening te houden met de volgende bijkomende kosten:

  • (onder voorbehoud) ca. € 500,- per jaar voor aanschaf van studieboeken/lesmateriaal;
  • (onder voorbehoud) ca. € 125,- per geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis.

Studiegids & Rooster

De studiegids van aankomend studiejaar staat voor de start van het academiejaar online. Bekijk ook de roosters voor dit studiejaar 2020/2021. Voor volgend studiejaar vind je het rooster hier.

Aantal studie-uren

Het aantal studie-uren is 700 uur per academiejaar.

Tutor

Spiritualiteit en Zingeving: Kees Voorhoeve Geestelijk Begeleider: Lieke Deelstra.

Je kunt een afspraak inplannen via het Onderwijs & Studentenbureau.

Erkenning

De beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider is geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg. Onder bepaalde voorwaarden biedt het diploma daarmee de mogelijkheid om lid te worden van de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW) en de Beroepsvereniging voor Gespecialiseerde Psychosociaal Therapeuten (NVPA). Zie Accreditaties