Spiritualiteit & Zingeving

De Academie voor Geesteswetenschappen heeft een opleiding Spiritualiteit & Zingeving op HBO-niveau. Na een tweejarige basisopleiding kunnen studenten kiezen voor een tweejarige Vrije Studierichting of een tweejarige beroepsopleiding Geestelijk Begeleider.

Verwondering en kennis

De mens wordt gekenmerkt door een diep verlangen om de oorsprong, het doel en de zin van dit leven te begrijpen. Al sinds mensenheugenis wordt door volken, gemeenschappen en individuen met dit existentiële verlangen geworsteld. Dit zien we in de overlevering van oude wijsheidsscholen, wereldgodsdiensten, filosofische systemen en vele geschriften over esoterie en mystiek, maar ook in hedendaagse uitingen van wetenschap en kunst en in het dagelijks leven. In onze huidige tijd waarin collectieve geborgenheid in kerken of organisaties niet meer voldoet worden we sterk geconfronteerd met de noodzaak om op eigen kracht de zingevingsvragen tegemoet te treden.

Na een twee jaar durende basisopleiding kunnen studenten kiezen voor een Vrije Studierichting die vooral gericht is op verdere verdieping van de eigen spiritualiteit. Maar ook kan gekozen worden voor een beroepsmatig afstudeertraject als Geestelijk Begeleider.

Basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving (2 jaar)

In de basisopleiding Spiritualiteit en Zingeving krijg je aanknopingspunten aangereikt voor een individuele zoektocht, zonder dat deze wordt ingebed in dogmatische religieuze, wetenschappelijke of politieke leerstellingen. Het uitgangspunt is inspiratie en verwondering met daarnaast een kritische, individuele kenniswerving en -toepassing.

Studenten volgen in de basisopleiding een programma van een reeks zaterdagen of avonden hoor- en werkcolleges. Elk van deze modules wordt afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Daarvoor wordt de nodige thuisstudie gevraagd. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:


Kopstudie Geestelijk Begeleider (2 jaar)

Geestelijke begeleiding is een vorm van hulpverlening rond levensvragen, levensproblemen en zingeving. Zij gaat uit van de eigen individuele levensloop van mensen en het verhaal dat zij daarover vertellen. Vanuit de interactie tussen het levensverhaal en de kijk-op-het-leven van de cliënt wordt nieuwe zinbeleving onderzocht, verkend en vormgegeven.

Studenten volgen in de kopstudie een programma van een reeks zaterdagen of avonden hoor- en werkcolleges. Elk van deze modules wordt afgesloten d.m.v. een tentamen, een presentatie of andere vorm. Het laatste jaar wordt afgesloten met een praktijkstage en/of onderzoek en eindscriptie. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:


Kopstudie Spiritualiteit & Zingeving, Vrije Studierichting (2 jaar)

De Vrije Studierichting is gericht op verdieping van de eigen spiritualiteit. Studenten zijn zich meer bewust van hun eigen drijfveren en verlangens, hebben geleerd de juiste vragen te stellen en om te kunnen gaan met zingevingsvragen. Zij kunnen het geleerde goed toepassen in hun eigen werk(praktijk) en kunnen daarmee hun omgeving sterk verrijken.

Studenten volgen in deze afstudeerrichting een programma van steeds vier avonden met verdiepende hoor- en werkcolleges. Elk van deze modules wordt afgesloten met een tentamen, veelal een take-home tentamen. Het vierde jaar wordt afgesloten met het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek op een zelf te kiezen onderwerp op een van de vakgebieden van de studie en een eindscriptie. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:

Praktische informatie

Lestijden

De lessen vinden wekelijks plaats op een vaste avond of op zaterdag. In het studiejaar 2019/2020 starten de lessen in de eerste week van september.

Toelatingseisen

De Academie verwacht van haar studenten een HBO denk- en werkniveau. Beschik je over een HAVO-diploma of een MBO4-diploma of hoger, dan word je in beginsel toegelaten tot de Academie. In andere gevallen zal met een toelatingsgesprek en een toets de geschiktheid van de aankomend student worden beoordeeld.

Vrijstelling

De (aankomend) student die recht kan doen gelden op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit aanvragen bij de Vakgroepcoördinator onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma.

Studielast

25 ECTS per jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 werkweken.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2019/20 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen. Naast het collegegeld dienen studenten rekening te houden met de volgende bijkomende kosten:

  • (onder voorbehoud) ca. € 500,- per jaar voor aanschaf van studieboeken/lesmateriaal;
  • (onder voorbehoud) ca. € 125,- per geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis.

Studiegids & Rooster

De studiegids van aankomend studiejaar komt voor de start van het collegejaar online. Zie verder de roosters voor 2019/2020.

Studiecoördinator

Spiritualiteit en Zingeving: Kees Voorhoeve
Geestelijk Begeleider: Lieke Deelstra

Spreekuur op afspraak via het secretariaat.

Erkenning

De beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider is geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg. Onder bepaalde voorwaarden biedt het diploma daarmee de mogelijkheid om lid te worden van de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW) en de Beroepsvereniging voor Gespecialiseerde Psychosociaal Therapeuten (NVPA). Zie Accreditaties