Spiritualiteit & Zingeving

De Academie voor Geesteswetenschappen heeft een opleiding Spiritualiteit & Zingeving op HBO-niveau. Na een tweejarige basisopleiding kunnen studenten kiezen voor een tweejarige Vrije Studierichting of een tweejarige beroepsopleiding Geestelijk Begeleider.

Opleidingsprofiel

De mens wordt gekenmerkt door een diep verlangen om de oorsprong, het doel en de zin van dit leven te begrijpen. Al sinds mensenheugenis wordt door volken, gemeenschappen en individuen met dit existentiële verlangen geworsteld. Dit vinden we terug in de overlevering van oude wijsheidsscholen, wereldgodsdiensten, filosofische systemen en vele geschriften over esoterie en mystiek, maar ook in hedendaagse uitingen van wetenschap en kunst en in het dagelijks leven.
 Evenals in eerdere historische periodes wordt in onze tijd het individu weer sterk geconfronteerd met de noodzaak om op eigen kracht de grote zingevingsvragen tegemoet te treden, waar collectieve geborgenheid in dat opzicht voor velen niet meer voldoet.

Verwondering, kennis en vaardigheden

In het opleidingstraject Spiritualiteit en Zingeving krijgt de student vele aanknopingspunten aangereikt voor deze individuele zoektocht, zonder dat ze worden ingebed in dogmatische religieuze, wetenschappelijke of politieke leerstellingen. Het uitgangspunt is inspiratie en verwondering met aanknopingspunten voor een kritische, individuele kenniswerving en -toepassing.


Na een twee jaar durende basisopleiding kunnen studenten kiezen voor een Vrije Studierichting die vooral gericht is op verdere verdieping van de eigen spiritualiteit. 
Maar ook kan gekozen worden voor een beroepsmatig afstudeertraject als Geestelijk Begeleider. Studenten kunnen dan na de basisopleiding professionele vaardigheden ontwikkelen om andere mensen te begeleiden en te ondersteunen bij het omgaan met levens- en zinvragen. Vastlopen in zingevingsvragen is tegenwoordig immers een veel voorkomende oorzaak van frustratie, uitval en psychisch leed.

Basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving (2 jaar)

In de basisopleiding Spiritualiteit en Zingeving krijgt de student vele aanknopingspunten aangereikt voor een individuele zoektocht met inspiratie en verwondering als uitgangspunt, en een kritische, individuele kenniswerving en –toepassing als stevige bagage.

Studenten volgen in de basisopleiding een programma van steeds vier avonden hoor- en werkcolleges. Elk van deze modules wordt afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Daarvoor wordt de nodige thuisstudie gevraagd. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:


Opleiding kopstudie Geestelijk Begeleider (2 jaar)

Studenten volgen in de kopstudie een programma van steeds vier avonden hoor- en werkcolleges. Elk van deze modules wordt afgesloten d.m.v. een tentamen, een presentatie of andere vorm. Het laatste jaar wordt afgesloten met een praktijkstage en/of onderzoek en eindscriptie. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:


Opleiding Spiritualiteit & Zingeving, Vrije Studierichting (2 jaar)

Studenten volgen in deze afstudeerrichting een programma van steeds vier avonden met verdiepende hoor- en werkcolleges. Elk van deze modules wordt afgesloten met een tentamen, veelal een take-home tentamen. Het vierde jaar wordt afgesloten met het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek op een zelf te kiezen onderwerp op een van de vakgebieden van de studie en een eindscriptie. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:

Praktische informatie

Lestijden

De studierichting Spiritualiteit & Zingeving start jaarlijks in september. De lessen vinden wekelijks plaats op donderdag van 19.00 tot 22.00 uur. De lessen starten op donderdag 6 september 2018.

Rooster 2018/2019

Zie de pagina Roosters en studiegids 2018/2019.

Toelatingseisen

De Academie verwacht van haar studenten een HBO denk- en werkniveau. Beschik je over een HAVO-diploma of een MBO4-diploma of hoger, dan word je in beginsel toegelaten tot de Academie. In andere gevallen zal met een toelatingsgesprek en een toets de geschiktheid van de aankomend student worden beoordeeld.

Vrijstelling

De (aankomend) student die recht kan doen gelden op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit aanvragen bij de Vakgroepcoördinator onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2018/19 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen.

Bij inschrijving vóór 1 juni 2018 en als het collegegeld in één keer betaald wordt, wordt € 100,- korting gegeven.

Naast het collegegeld dienen studenten rekening te houden met de volgende bijkomende kosten:

  • (onder voorbehoud) ca. € 500,- per jaar voor aanschaf van studieboeken/lesmateriaal;
  • (onder voorbehoud) ca. € 125,- per geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis.

Studielast

25 ECTS per jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 werkweken.

Studiecoördinator

Ellen van Son, ellen.van.son@academiegeesteswetenschappen.nl

Erkenning

Deze opleiding is erkend door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psycho-sociale Complementaire Gezondheidszorg. Het onderdeel Psychosociale Basiskennis (PsBK) van de opleiding Geestelijke Begeleiding is geaccrediteerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en door de Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO). Zie Accreditaties