fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

La Divina Commedia en Psychosynthese

La Divina Commedia en Psychosynthese

De weg terug naar de liefde, het hart in ons bestaan

Deze cursus zit VOL. Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden.

Capita Selecta Cursus
Door docent Marleen Curvers
Vier avonden vanaf donderdag 14 april 2022
Van 19.00 tot 21.30 uur

 

Waar de cursus over gaat

 

De weg terug

Een voortdurende beweging

in ons dagelijks leven

naar innerlijke wijsheid,

naar liefde.

Voor Dante Alighieri

een bewogen reis

aan het einde van zijn levensweg.

Voor Roberto Assagioli

een transpersoonlijke psychologie;

levend mensbeeld,

ontworpen uit liefde

voor de mens.

Tijdens deze Capita Selecta laten we ons inspireren door Dante Alighieri (met zijn tijdloze dichtwerk: La Divina Commedia) en door het mensbeeld van Roberto Assagioli (transpersoonlijke psychologie psychosynthese). We lopen mee met Dante die uit verlangen naar Beatrice een bewogen reis aanvaardt. Zowel Dante als Roberto zullen – ieder op eigen wijze – ons tot spiegel dienen en handreikingen bieden in:

 • Het kijken naar ons doen en laten en dat van de ander.
 • Het omgaan met onze onhebbelijkheden en tegenstellingen.
 • Het aanspreken van onze vermogens tot willen en kiezen.
 • Onze omgang met en zorg voor de ander.
 • Het ontplooien van onze kwaliteiten.
 • Onze zoektocht naar liefde en verbinding.

We gaan werken met het lichaam, meditaties, reflecties, visualisaties, symbolen, affirmaties, ontspanningsoefeningen, poëzie, schrijven, muziek en kunstbeelden. Neem dus een notitieboek mee om je eigen ‘Dante-Assagioli-schrijfboekje’ te creëren. Het helpt je in het verwerven en verdiepen van de theorie en praktische toepassingen tijdens deze cursus.

Bijeenkomst 1: Het verlangen in de mens

We maken kennis met elkaar, met Dante en Assagioli; hun verwantschap, mensvisie en ideaal. Welke ‘motor’ heeft hen in beweging gezet op hun levensweg? Terwijl we de functie en betekenis van symbolen in het werk van Dante en Assagioli overwegen, vragen we ons ook af welke rol symbolen in ons leven spelen. We reflecteren op verlangens en kwaliteiten die ten grondslag liggen aan onze idealen en wat te doen als blijkt dat je – net als Dante – daarvan afgedwaald bent.

Bijeenkomst 2: Laat je niet strikken door ‘het kwaad’

We staan stil bij gedragingen die aantreden als ‘het tegenzit’. Vergilius komt Dante te hulp in een uiterst benarde situatie. Wil Dante dat wel en wat trekt hem over de streep terwijl het parcours dat Vergilius aanbiedt er allesbehalve aantrekkelijk uitziet? Vergilius vinden we terug in het mensbeeld van psychosynthese. Hij verbeeldt het mysterie van het verstand dat zich door het hart laat leiden. Aan de hand van oefeningen onderzoeken we mogelijkheden in het omgaan met lastige situaties in de wereld, fricties in onszelf en om ons heen. We doen ervaring op met de ‘kracht van de waarneming’ zonder oordelen. We zien hoe Vergilius omgaat met Dante in de hel en hoe leerrijk struikelblokken kunnen zijn.

Bijeenkomst 3: Kiezen voor jezelf: wat betekent dat eigenlijk en hoe werkt dat?

Interpretaties van uitingen als ‘verantwoordelijkheid nemen’ en ‘kiezen voor jezelf’ blijken veelkleurig. We onderzoeken ze met elkaar en toetsen onze bevindingen aan de reis van Dante met Vergilius over de louteringsberg. Dante heeft de zware tocht door de hel doorstaan. Hij heeft de schaduw aangekeken en kiest voor het proces van loutering. Is dat nou wel zo leuk? Waarom wil hij dat? We maken door middel van oefeningen kennis met de veelzijdigheid en kracht van de wil zoals in psychosynthese praktisch/theoretisch aangeboden wordt. Dante leert van Vergilius hoe om te gaan met de boetelingen op de louteringsberg en ziet hoe hun kwaliteiten vrijkomen. Een kostbare spiegel en oefening in de omgang met liefdeloos gedrag en de noden van onszelf en de ander.

Bijeenkomst 4: Elkaar weer-zien opent ons hart

Als Dante in het aardse paradijs de roep van Beatrice echt toelaat, beseft hij ten diepste dat híj haar verlaten heeft; hij voelt de pijn in zijn hart en valt flauw. Vanaf dat moment is hun verbinding hersteld en zijn ze weer één. Het lijkt zo eenvoudig: ‘je hart openen’, maar is dat wel zo? In deze gebeurtenis laat Dante glashelder zien waar de sleutel ligt tot verbinding met ons transpersoonlijke zelf, de bron van kwaliteiten. Assagioli heeft ons theoretisch en praktisch ook de hand gereikt voor transpersoonlijke ontwikkeling. Onder meer hoe onze kwaliteiten in het dagelijks leven en in het werken met de ander vorm kan krijgen. We oefenen met en inventariseren methoden en technieken om je steeds weer te verbinden met je kwaliteiten, ze toe te passen in je persoonlijke leven én in je beroepspraktijk.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is voor iedereen die een persoonlijke en spirituele ontwikkelingsweg wil gaan en verworven inzichten, ervaringen en kwaliteiten in wil zetten binnen de hulpverlening, zorg of geestelijke begeleiding én in de persoonlijke leefwereld.

Wat weet je en kan je na het volgen van deze cursus?

Na het volgen van deze cursus:

 • Ken je de essenties van de transpersoonlijke psychologie psychosynthese.
 • Heb je kennisgemaakt met de levensweg van de mens als universeel gegeven in La Divina Commedia.
 • Heb je d.m.v. reflectie en het oefenen in aandacht en waarnemen zonder oordeel (disidentificatie) ervaringen opgedaan die kunnen leiden tot een groeiend begrip en acceptatie van je persoonlijke proces en in het begeleiden van cliënten (bv.: bij tegenwerkende en ondoelmatige gewoontes).
 • Heb je de verschillende aspecten van de wil leren kennen en ervaren. Begrippen als keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid kun je genuanceerder bezien.
 • Heb je je zicht verruimd op de waarde en schoonheid van persoonlijke kwaliteiten als uitingsvorm van het hogere zelf.
 • Beschik je over tools om je kwaliteiten te ankeren en te versterken t.b.v. je dagelijks handelen en ook cliënten in dat opzicht in hun ontwikkeling te steunen en stimuleren.

Bovenstaande sluit aan op de volgende CanMED competenties: Vakinhoudelijk handelen, Communicatie, Samenwerking & Kennis en Wetenschap

 Opleidingen waarbij deze cursus aansluit

Over de docent

Marleen Curvers studeerde Sociale Pedagogiek/Andragogiek in Nijmegen. Zij is werkzaam geweest in het regulier onderwijs en in het volwassenenonderwijs als programma-ontwikkelaar. Tijdens een persoonlijke crisis maakte Marleen kennis met psychosynthese in therapie. Na het volgen van de opleiding tot psychosynthese-counselor/therapeut is zij ruim 20 jaar verbonden geweest als trainer aan deze opleiding in Amersfoort. Sinds 1994 heeft Marleen een eigen praktijk.


Praktische informatie

Data: Donderdag 14 april, 21 april, 12 mei en 19 mei 2022
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur
Kosten: € 195 (€ 165 voor Academiestudenten en Alumni)

Locatie

Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht
Routebeschrijving

Bekijk het volledige Capita Selecta Cursusaanbod


Aanmelden

Deze cursus zit VOL. Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden.