fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Capita Selecta – Inspiratie en empathie: een psycho-energetisch perspectief

Capita Selecta – Inspiratie en empathie: een psycho-energetisch perspectief

Door dieper ontspannen meer inlevingsvermogen ontwikkelen

Capita Selecta-cursus (training)
Docent Peter Kampschuur
Vier bijeenkomsten vanaf zaterdag 21 januari 2023
3x van 10.30 – 13.00 uur en 1x van 10.30 – 16.30 uur

Waar de cursus over gaat

Tijdens deze cursus (training) doe je inzicht en praktische ervaring op met het laten stromen en stralen van je persoonlijke energiehuishouding. Zodat we als eenheid voor anderen open kunnen staan, terwijl we onze persoonlijke ‘energetische integriteit’ bewaren.

Bijeenkomst 1: Psychosomatiek en psycho-energetica

(Hoog)gevoeligheid als probleem en als oplossing. Het belang van centeren, loslaten en aarden. Dieper ontspannen en met je energiehuishouding meevoelen met anderen. De cruciale rol van de ademhaling.

Bijeenkomst 2: Spirituele anatomie

De bouw (structuur) van onze energiehuishouding als eenheid van lichaam, ziel en geest. De meerdere ‘lichamen’ of lagen van bewustzijn en energie.

Bijeenkomsten 3: Oefen- en meditatiedag

Een ochtend én middag gevuld met praktische, lichaamsgerichte ontspanningsoefeningen en ademmeditatie. Na de lunch wordt een gezamenlijke wandeling aangeboden. We brengen deze dag (afgezien van de instructies) zwijgend door.

Bijeenkomst 4: Nabespreking

Zicht op het ontvangen van inspiratie (innerlijke leiding) langs energetische weg, via de verticale ‘genezende leidraad’. Hiermee kunnen we ons tegelijkertijd afstemmen op de bovenpersoonlijke dimensie én op de ander, zodat we hem of haar onze onverdeelde aandacht en energie kunnen geven.

Huiswerk en literatuur

Tijdens deze cursus krijgen deelnemers enkele teksten (digitaal) aangereikt.

Aanbevolen literatuur:

Voor de toekenning van PE-punten dient een leer- en reflectieverslag ingeleverd te worden.

Voor wie is deze cursus?

Deze Capita Selecta richt zich op mensen die in hun werk en/of privéleven merken dat zij met anderen meevoelen of deze empathie (verder) willen ontwikkelen, zònder daardoor zelf van slag te raken. (Hoog)gevoeligheid blijkt dan een verrijking van de interpersoonlijke communicatie, ook met mensen die het moeilijk hebben, en kan zelfs een fijn afgestemd therapeutisch hulpmiddel zijn.

Vaardigheden en competenties na het volgen van deze cursus

Deze cursus sluit aan op de volgende (CanMEDS)competenties: Vakinhoudelijk handelen, Communicatie en Samenwerking.

  • Verruiming van communicatieve vaardigheden.
  • Bewustwording van de waarde van empathie, ook in de zin van lijfelijk meevoelen; dieper ontspannen; steviger aarden en centeren door de juiste (bekken)ademhaling.
  • Kennis van c.q. inzicht in de gelaagdheid van onze energiehuishouding, en in de mogelijkheid om inspiratie (innerlijke leiding) te ontvangen.
  • Stresshantering.

Deelnemers kunnen deze vaardigheden verder oefenen door gebruik te maken van geluidsopnamen die tijdens de cursus worden aangereikt.

Accreditatie

Deze Capita Selecta is door de SKGV geaccrediteerd voor bij- en nascholingspunten (PE-punten):

  • Levensbeschouwing en spiritualiteit: 2
  • Vakbekwaamheid: 1

Opleidingen die bij deze cursus aansluiten

Over de docent

Peter Kampschuur studeerde in 1980 als psycholoog af aan de RU Groningen, maakte meteen daarna een reis door India en werd na terugkomst in Nederland opgeleid tot ademtherapeut en meditatieleraar door Hetty Draayer. Naast zijn individuele praktijk geeft hij cursussen in de door haar aangereikte vorm van lichaamsgerichte, genezende meditatie (o.a. aan het Parapsychologisch Instituut te Utrecht). Verder werkte hij mee aan diverse tijdschriften op het gebied van bewustwording en spiritualiteit en publiceerde hij meerdere boeken.