fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Capita Selecta – Advaita: eenheid als spirituele weg

Capita Selecta – Advaita: eenheid als spirituele weg

Hét is en was hier altijd en onafscheidelijk

Capita Selecta-cursus
Docenten Hein van Dongen, Hilde Debacker, Joanika Ring en Ewald Wagenaar
Vier avonden vanaf donderdag 12 januari 2023
Van 19.00 tot 21.30 uur

Waar de cursus over gaat

Advaita (a-dvaita) komt uit het Sanskriet en betekent niet-twee, vertaald in het woord non-duaal. Daarin speelt het besef dat de werkelijkheid als één geheel geldt en dat alles en iedereen een uitdrukking is van één en hetzelfde. Daarmee verdwijnt op fundamenteel niveau het uitgangspunt dat er een ik is dat zich als subject tot anderen verhoudt; wij zijn allen deel van één het hetzelfde; wij zijn één. Door dit bewustzijn uit te breiden, ontstaat een geheel nieuwe werkelijkheidsbeleving wat verstrekkende gevolgen voor het individuele leven kan hebben.

Advaita wordt ook wel omschreven als de directe weg naar ontwaken.

Filosoof Hein van Dongen, advaita-leraar Joanika Ring, docent Oosterse filosofie Hilde Debacker en docent Spiritualiteit Ewald Wagenaar, nemen je tijdens vier avonden mee in het eenheidsbewustzijn dat vele namen heeft; van advaita en non-dualiteit tot stilte en gevulde leegte. Moderator van de avonden is Ewald Wagenaar.

Bijeenkomst 1

Hein van Dongen vult de eerste avond met een zoektocht naar ‘vergeten meesters’ van het Neoplatonisme uit de oudheid en de Renaissance, maar ook naar de psychologie en de kunst van het Symbolisme, zoals het werk van Jung en van de Nederlandse dichter Adwaita, een pseudoniem van J.A. dèr Mouw.

We lijken te leven in een wereld die gefragmenteerd is en soms zelfs verscheurd. Maar in alle culturen zijn er Wijzen die getuigen van een bewustzijn van eenheid. Leven die mensen in een roze wolk of hebben zij juist contact met een dieperliggende non-dualiteit? In dit eenheidsbewustzijn zou je twee accenten kunnen zien. Er is een ‘denkweg’, waarbij je probeert om in je denken niet langer ‘de paden der tegenstellingen’ te bewandelen. Naast of voorbij deze ‘denkweg’ is er de ervaringsweg. In verschillende tradities bestaan methoden om de polariteit in je ervaring te overstijgen, wat leidt tot een woordeloos weten waarbij vergeleken de taal hooguit gestamel is. Beide wegen kennen hun paradoxen. Bij de denkweg neig je al snel tot een onderscheid tussen de diepe eenheid en de illusies van de dualiteit, maar dat onderscheid is zelf dualistisch. Bij de ervaringsweg is de paradox dat de eenheid juist gerealiseerd lijkt te worden wanneer iemand de wil tot ervaren los kan laten en “de ervaringshonger weet te stillen” (Schopenhauer, Patanjali). Daarom wordt er in sommige richtingen vooral beaamd dat de eenheidservaring een kwestie van ‘genade’ is.

Beide wegen worden door veel mensen geassocieerd met Oosterse spiritualiteit, maar ook in het Westen komen deze eenheidswegen voor, in de mystiek en de filosofie. 

Bijeenkomst 2

De avond met Hilde Debacker heeft als thema ‘Ik als poort naar het diepste Zijn’.

“In de binnenste holte van het Hart straalt alleen het Ene Brahman, met onmiddellijke bewustheid als ‘Ik, Ik’ het Zelf. Dring diep door in het Hart, door het denken tot zijn eigen bron te laten afdalen, en blijf daar, voorgoed rustend in het Zelf,” aldus de invloedrijke spirituele leraar Ramana Maharshi (1879-1950).

Wie was Ramana Maharshi en wat is de essentie van zijn leer? In het eerste deel van de avond kom je meer te weten over deze bekende Indiase 20e-eeuwse advaita-vedantaleraar. Hij had al bij leven een grote aantrekkingskracht op zowel Indiase als westerse spirituele zoekers en die aantrekkingskracht duurt onverminderd voort tot nu. Wat is er zo inspirerend in zijn leven en leer? In het tweede deel van de avond willen we wat hij leerde ook erváren. We doen een begeleide meditatie rond het diepe, vragend zelfonderzoek dat Ramana Maharshi zo typeert. Daarnaast zullen we een aantal passages uit zijn werk lezen via de meditatieve methode van lectio divina.

Bijeenkomst 3

Joanika Ring neemt ons mee in het zelfonderzoek naar onze essentie. Daarbij maakt ze gebruik van de interactieve vraag-en-antwoordvorm. Tijdens de dialogen, die plaats vinden in de vorm van een vraag en antwoordspel, zal er op vele manieren telkens aangetoond worden dat de vragensteller zich identificeert met iets wat hij of zij niet is.

Advaita-vedanta is een wetenschap die als enige het ‘ik-principe’ onderzoekt. De herontdekking ‘wie of wat’ we zijn, voorbij dát wat we de persoon noemen, waarin vreugde en pijn wordt ervaren, is de zelfrealisatie in een plotselinge en radicale verschuiving wég van het standpunt van waaruit voorheen werd waargenomen. Het waarnemen gebeurt niet meer vanuit een standpunt maar vanuit een onbeperkte ruimtelijkheid die alles wat erin verschijnt omvat en alles als zichzelf herkent. Angst en verlangen kunnen daarbinnen niet bestaan.

Bijeenkomst 4

Ewald Wagenaar neemt ons tot slot mee in een verkenning van de transcendente dimensie waarin ons bestaan zich manifesteert.

Het is het bewustzijnsniveau dat ons ‘ik’ overstijgt. Het is meer dan een besef, het is het ‘einde van je wereld’, aldus schreef spiritueel auteur Adyashanti. Het gaat gepaard met een diepgaand besef van verbondenheid met alles en iedereen; een gronding in het weten dat wat ervaren wordt een uitdrukking is van waar je zelf ook een uiting van bent. Dit Ene, Iets Niets, Bron, Dat, Ayn of welke andere aanduiding er ook aan wordt gegeven, dringt tot ons door en kan innerlijke en spirituele realiteit worden en richting geven.

Het ideeëngoed van inspiratoren Sri Nisargadatta, Jed McKenna en Douwe Tiemersma komen aan bod. Met een innerlijke reis, concentratieoefening, ofwel geleide meditatie, wordt dit bewustzijn samen verkend (en dikwijls als zeer intens ervaren).

Aanvullende literatuur

Tijdens de bijeenkomsten zullen de docenten leestips en verdere suggesties geven om je te verdiepen in de besproken onderwerpen.

Voor wie is deze cursus?

Voor wie al veel heeft gedaan en ervaren op het gebied van spiritualiteit en steeds nieuwe lagen in het bewustzijn wil ontdekken of wil integreren met wat al is geleerd.

Vaardigheden en competenties na het volgen van deze cursus

Je zelfreflecterend vermogen en communicatieve vaardigheden worden tijdens deze cursus aangesproken, waarin ‘de ander’ op een nieuwe en intiemere manier ervaren kan worden en de verbinding met de omgeving op een nieuwe manier wordt aangegaan.

Accreditatie

Aan deze cursus zijn géén bij- en nascholingspunten (PE-punten) toegekend.

Opleidingen die bij deze cursus aansluiten

Over de docenten

Dr. Hein van Dongen is filosoof, docent aan de Academie voor Geesteswetenschappen en geïnteresseerd in het onderzoek naar stijlen van denken en de mogelijkheden om die te veranderen.

Dr. Hilde Debacker studeerde moraalwetenschappen en ontwikkelingsstudies en promoveerde in 2010 op spirituele oefeningen in het stoïcisme en boeddhisme. Ze is naast spiritueel filosofe, ook sacrale dansdocente, compassietrainer en geestelijk begeleider. Oosterse filosofie, en in het bijzonder de non-dualistische stromingen hierin, liggen haar nauw aan het hart.

Joanika Ring is kunstenaar en advaita-leraar. Over zelfrealisatie en bewustzijn schreef ze enkele boeken en geeft ze regelmatig lezingen.

Drs Ewald Wagenaar is mede-oprichter van en docent aan de Academie. Hij is uitgever en hoofdredacteur van het spirituele platform Koorddanser. Hij houdt zich onder meer bezig met kabbalah, advaita en astrologie.