fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Capita Selecta: het Rode Boek van Carl Gustav Jung

Het Rode Boek van Carl Gustav Jung

De moderne mens op zoek naar zijn ziel

Capita Selecta-cursus (training)
Docent: Eefke van der Drift
Vier donderdagavonden op 7, 14 en 28 maart en 4  april 2024
Tijd: 18.30 – 21.00 uur

Waar de cursus over gaat

1ste college: ontstaansgeschiedenis van het Rode Boek
In 1913 raakte Jung in een hevige psychische crisis. Op een bepaald moment merkte hij dat het genezend werkte als hij de beelden en stemmen die in hem opkwamen daadwerkelijk de kans gaf te verschijnen en daarmee op een of andere manier in gesprek te gaan. Hij schreef de fantasieën, dromen en visioenen op. Op een bepaald moment kocht hij een in rood leer gebonden foliant waarin hij een aantal van deze teksten in gotische letters kalligrafeerde en in kleurrijke tekeningen illustreerde, waaronder vele mandala’s, het zogenoemde Rode Boek.

2de college: dia-presentatie van het Rode boek
In dit college worden een groot aantal afbeeldingen getoond en becommentarieerd van Jungs tekeningen, schilderingen, mandala’s in het gekalligrafeerde Rode boek, ongetwijfeld het pièce de résistance van dat boek.

3de college: grote thema’s uit het Rode boek
In dit boek dat Jung ‘het vat van mijn oeuvre’ noemde, komen aan de orde: synchroniciteit, de conjunctie van goed en kwaad, van gevoel en verstand, van onbewuste en bewuste, & ontwikkelt hij een zeer eigenzinnig Godsbegrip in het hoofdstuk ‘De Zeven preken tot de doden’.

4de college: de betekenis van het Rode boek voor de 21ste eeuw
In dit college staan we stil bij de consequenties die de Rode-boek-ideeën hebben voor opvoeding en onderwijs, voor therapie en voor spiritualiteit en zingeving.

Literatuur

Voor wie is deze cursus?

In dit eigensoortige en eigenzinnige boek dat het Rode Boek is, wordt de dramatische tocht uitgebeeld van de ‘moderne mens’, die vertwijfeld op zoek is naar een (nieuw) oriëntatiepunt in zijn complexe werkelijkheid. De moderne mens op zoek naar zijn eigen mythe.

Het is boeiend voor mensen die een beeld willen krijgen van hoe zo’n mens een confrontatie aangaat met het onbewuste, en er bijna aan bezwijkt.

Het is boeiend voor hen die ruimte willen (leren) maken voor wat zich onder de drempel van het bewustzijn aandient. Jung noemt dat Übungen in Bewusstseinsleere.

Het is boeiend voor hen die kijk willen krijgen op de ‘geboorte’ van Jungs’ grote ideeën, toen hij er zelf nog geen naam voor had.

Vaardigheden en competenties na het volgen van deze cursus

  • De deelnemers nemen kennis van een belangrijk facet van de hedendaagse geesteswetenschappelijke cultuur, nl. de Jungiaanse dieptepsychologie
  • Er wordt bij hen een bewustzijnsproces in gang gezet, waarin de kloof tussen het bewuste en onbewuste overbrugd wordt.
  • Ze worden sensibel voor hun eigen krachtenveld op het punt van kennis, gevoel, intuïtie, gewaarwording en… verbeelding!

Opleidingen die bij deze cursus aansluiten

Over de docent

Eefke van der DriftEefke van der Drift is Jungian Analyst en (Nieuwetijds) Kindercoach. Tevens is zij medeoprichter, directeur en hoofddocent van JUNGacademie Nederland, opleiding tot Jungian Analyst in Amsterdam. Zij heeft een achtergrond als jurist en in de beeldende kunst.