fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Capita Selecta: De innerlijke weg: van wetenschap naar inwijding

Capita Selecta 'De innerlijke weg'

Voortgezette transformatie voor mensen die met mensen werken

 

Capita Selecta-cursus (training)
Docent: Peter Kampschuur

Waar de cursus over gaat

Algemeen

Naast vakkennis (methoden, technieken) en praktijkervaring hebben hulp- of zorgverleners het nodig zelf het spirituele pad te gaan – de innerlijke weg van loslaten, bewust worden, opengaan en transformeren.

Wie op dagelijkse basis aan zichzelf blijft werken door oefening en meditatie kan zichzelf ‘in vorm en op peil’ houden. Als je bijvoorbeeld veel meevoelt met anderen is er een verdiept loslaten nodig, naast het integreren van meerdere lagen van bewustzijn en energie in je zelfbeleving: het bundelen en versterken van je energiehuishouding, zodat je kunt delen van je aandacht en energie zonder daardoor je kracht te verliezen.

Bijeenkomst 1

Wetenschap en inwijding als twee wegen tot kennis en inzicht: overeenkomsten en verschillen tussen beide. De noodzaak om dóór te gaan met je eigen proces van innerlijke transformatie, ook als je vakkennis op orde is. De mogelijkheid om ‘genezend voor anderen aanwezig te zijn’ als ‘instrument van de dimensie die ons als persoon te boven gaat’. De cruciale rol van de ademhaling bij empathie, bewustwording en ontspanning.

Bijeenkomst 2

Praktische adem-ontspanningsoefening. ‘Spirituele anatomie’: de bouw (structuur) van onze energiehuishouding als eenheid van lichaam, ziel en geest. De meerdere ‘lichamen’ of lagen van bewustzijn en energie.

Bijeenkomst 3

Een dag (ochtend èn middag) met praktische, lichaamsgerichte ontspanningsoefeningen en ademmeditatie. Na de lunch een gezamenlijke wandeling als onderdeel van het programma. We brengen deze dag (afgezien van de oefen-instructies) zwijgend door.

Bijeenkomst 4

Adem-ontspanningsoefening. Nabespreking van de oefen- en meditatiedag. Zicht op het ontvangen van inspiratie (innerlijke leiding) langs energetische weg, via de verticale ‘genezende leidraad’ waarmee we ons kunnen afstemmen op de bovenpersoonlijke dimensie en tegelijkertijd op de ander, zodat we hem of haar onze onverdeelde aandacht en energie kunnen geven. Afronding met een adem-ontspanningsoefening.

Huiswerk  en aanbevolen literatuur

Tijdens de cursus krijgt ieder enkele teksten (digitaal) ter beschikking, met name gedeelten uit het nog te publiceren boek De tweede geboorte. Daarnaast worden de volgende boeken aanbevolen (niet meteen nodig, wèl interessant):

  • Hetty Draayer – Chakra’s, aura’s en energieën;
  • Hetty Draayer – Meditatie, energie en bewustzijn (beide alleen tweedehands verkrijgbaar)
  • Peter Kampschuur/Ad van Beckhoven: Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie.

Wie accreditatie-punten nodig heeft kan daartoe een leer- en reflectieverslag indienen.

Voor wie is deze cursus?

Deze korte cursus richt zich op mensen die na (of al tijdens) hun opleiding niet alleen met mensen willen werken maar tevens aan zichzelf, aan hun eigen transformatieproces, zodat zij anderen steeds verdieping kunnen bieden – ook als die anderen verder komen in hun proces van bewust-, heel- en éénwording.

Vaardigheden en competenties na het volgen van deze cursus

Deze Capita Selecta sluit aan op de volgende (CanMEDS)competenties

  • Verruiming van communicatieve vaardigheden.
  • Bewustwording van de waarde van empathie, ook in de zin van ‘lijfelijk meevoelen’.
  • Stresshantering, dieper ontspannen; steviger aarden en centeren door de juiste (bekken)ademhaling – zowel als voorbereiding op het werk met mensen als om na het werk los te laten wat je was gaan meevoelen.
  • Meer kennis van c.q. inzicht in de gelaagdheid van onze energiehuishouding, en in de mogelijkheid om inspiratie (innerlijke leiding) te ontvangen.
  • De deelnemers kunnen deze vaardigheden verder in-oefenen met gebruikmaking van geluidsopnamen van de oefeningen die tijdens de cursus worden aangereikt.

Accreditatie

Deze Capita Selecta is door de SKGV geaccrediteerd voor bij- en nascholingspunten (PE-punten):

  • Levensbeschouwing en spiritualiteit: 2
  • Vakbekwaamheid: 1

Opleidingen die bij deze cursus aansluiten

Over de docent

Peter Kampschuur studeerde in 1980 als psycholoog af aan de RU Groningen, en werd daarna opgeleid tot ademtherapeut en meditatieleraar door Hetty Draayer. Naast zijn individuele praktijk geeft hij cursussen in de door haar aangereikte vorm van lichaamsgerichte, helende meditatie.

Boeken: Het omstreden huwelijk, De man zonder navelDe Nieuwe tijd tussen zin en onzin, De zachte kracht van floaten en, samen met Ad van Beckhoven, Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie (3e druk 2016). In voorbereiding: De tweede geboorte.