fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Blog Neanske Tuinman: een beetje sterven en weer herrijzen

Blog Neanske Tuinman: een beetje sterven en weer herrijzen

Neanske Tuinman is humanistisch geestelijk verzorger, ritueelbegeleider, trainer en docent. Ze is gespecialiseerd in existentiële gesprekstechniek, groepsdynamica en rituelen. Aan de Academie is Neanske docent Rituele Vormgeving en Rouw en ouderdom bij de opleidingen Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding en Geestelijk Begeleider. Ze schreef een blog naar aanleiding van Pasen.

Nieuw leven

Rituelen hebben niet alleen een symbolisch maar ook een verhalend karakter, leren studenten in mijn module Rituele Vormgeving. Aan de hand van zowel symbool- als verhaalmomenten kun je een ritueel vormgeven én breng je er samenhang en betekenis mee aan in je leven of ontdek je deze gaandeweg. Nu kunnen verhalen met de tijdsgeest veranderen en met elkaar vermengd raken. De symboliek van veel feesten en rituelen blijft echter in de kern vaak hetzelfde.

Neem Pasen als voorbeeld. Joden vieren in maart of april Pesach en herdenken dan dat het Joodse volk zich lang geleden heeft bevrijd van slavernij in Egypte. Christenen vieren met Pasen dat Jezus eeuwen later (tijdens deze Pesachviering) opstond uit de dood nadat hij gekruisigd en in een grot begraven was. Hij verscheen aan zijn volgelingen. Beide vieringen vinden plaats in de lente en worden veelal gecombineerd met lentefeesten. Nu kun je dat vandaag de dag een wonderlijk samengaan vinden van onder meer een (palm)paastak op tafel (die verwijst naar de palmtakken, waarmee Jezus door bewonderaars werd toegewuifd toen hij Jeruzalem binnenkwam voor zijn berechtiging en naar het kruis waar hij uiteindelijk aan is gestorven), het eten van matses (die verwijzen naar de ongedesemde broden die Joden aten op hun uittocht uit Egypte) en het eten van (paas)eieren (die verwijzen naar het voorjaar). Maar het is niet voor niks dat deze vieringen op een natuurlijke manier met elkaar verweven zijn geraakt. Alle drie staan ze symbool voor ‘nieuw leven’. Er is leven na dood, er is licht na duisternis.

Het is niet voor niks dat deze vieringen op een natuurlijke manier met elkaar verweven zijn geraakt. Alle drie staan ze symbool voor ‘nieuw leven’. Er is leven na dood, er is licht na duisternis.

Ook in ons persoonlijk leven zijn er periodes waarin we het gevoel hebben dat we een beetje sterven én dat we soms weer als een feniks uit onze as herrijzen.

Na een tweede burn-out, enkele jaren geleden, werd mij duidelijk dat ik zelf iets uit te zoeken had op het gebied van ‘alles zelf willen doen’, controle en perfectionisme. Ik kreeg professionele begeleiding via een bedrijfsarts maar na enkele maanden voelde ik dat dit om een rituele afronding vroeg. Ik besloot te doen wat mijn grootste angst en uitdaging was, namelijk loslaten, me overgeven en laten leiden… Ik dans graag en had gehoord dat er een dansvorm was waarin je geblinddoekt kon dansen. Voor de helft van de aanwezigen waren er blinddoeken. Per drie muzieknummers kon je besluiten een blinddoek voor te doen en je te laten leiden of te wachten totdat de halve groep zich geblinddoekt had om dan zonder te spreken naar iemand toe te lopen en deze in de dans te leiden. Die Paaszondag heb ik mij alle nummers geblinddoekt en ben ik eerst wat voorzichtig maar uiteindelijk in volle overgave mijn nieuwe leven in gedanst!

Wat is of wordt jouw Paasritueel?

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀