fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Lidmaatschap

Als je nu lid wordt, ben je van harte welkom op onze oprichtingsactiviteit, info volgt.

Alumni voordelen

  • Leden en aspirant-leden krijgen korting op cursussen en lezingen in het kader van de Capita Selecta en andere lezingen die de Academie organiseert;
  • Een kerstborrel in december en eindestudiejaarborrel in juni/juli, georganiseerd door het Alumnibestuur;
  • Deelname aan netwerk- en professionaliseringsbijeenkomsten.

Ook lid worden?

Een lidmaatschap kost €25,- per kalenderjaar. Er is ook een mogelijkheid tot aspirant lidmaatschap voor studenten in hun laatste studiejaar. Voor dit lidmaatschap gelden gelijke kosten en opbrengsten als voor gewoon lidmaatschap.
Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt tot wederopzegging verlengd.
De contributie zal per incasso worden geïnd.

Meld je nu aan!

Beëindigen van je lidmaatschap

Opzegging van het alumni-lidmaatschap dient een maand voor aanvang van een nieuw kalenderjaar te worden gestuurd aan alumni@academiegeesteswetenschappen.nl.

Kaarsen