fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Alumni Academie voor Geesteswetenschappen

Om verbonden te blijven met oud-studenten kun je lid worden van de Alumniclub van de Academie. De Alumniclub bestaat sinds 1 januari 2019 en telt al vele alumni van verschillende studierichtingen.

Je kunt lid worden als je oud-student bent van de Academie voor Geesteswetenschappen (AvG) en/of de Hogeschool voor Geesteswetenschappen (HGU). Daarnaast staat het lidmaatschap open voor niet-afgestudeerden in het laatste jaar van hun AvG-studie. De jaarcontributie bedraagt € 25.

Exclusief voor Alumni is er korting op de Capita Selecta en andere lezingen waarin de Academie voor Geesteswetenschappen voorziet. Bovendien organiseert de Alumniclub met vaste regelmaat zelf lezingen en alleen-voor-leden-bijeenkomsten.

Het doel van de AvG-alumni

  • Het samenbrengen en verbinden van afgestudeerden en oud-studenten van de voormalige Hogeschool van Geesteswetenschappen Utrecht (HGU) en de huidige Academie voor Geesteswetenschappen (AvG).
  • Het bieden van een platform voor verdieping van vakkennis en -kunde door middel van bij- en nascholing, lezingen, excursies e.a. evenementen.
  • Het faciliteren van het informele contact tussen alumni middels bijeenkomsten zoals borrels en uitwisselingsfora.
Inspiratie voor ontwikkeling