fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Zomercollege Geestelijk Begeleider: van klacht naar KRACHT

Zomercollege Geestelijk Begeleider: van klacht naar KRACHT

Zomercollege Geestelijk Begeleider: van klacht naar KRACHT
Dinsdag 29 augustus 2023 | 19.00 – 21.30 uur
Spreker: Michaela Pronk-Preuss

Van klacht naar KRACHT

De inspirerende Logotherapie van Viktor Frankl

Wie een ‘waarom’ heeft waarvoor hij kan leven, kan bijna elk ‘hoe’ verdragen.
Friedrich Nietzsche

In dit zomercollege maak je kennis met de antropologische grondslagen van de Logotherapie en leer
je het mensbeeld van Viktor Frankl beter kennen. Je kan je perspectief als therapeut, begeleider en
mens verbreden en inspirerende ideeën, vraagstellingen, oefeningen meenemen voor je dagelijkse
praktijk.

De joodse arts en psychiater Viktor Frankl (1905-1977) overleefde de concentratiekampen van de
Tweede Wereldoorlog en legde daar de grondslag voor zijn wereldberoemde boek De zin van het
bestaan (1946) en voor de Logotherapie.

Gezond

Logotherapie is een psychotherapie waarin de zoektocht naar betekenis als de primaire motivatie
van de mens wordt gezien. Viktor Frankl vraagt in tegenstelling tot andere therapeuten niet wat de
mens ziek maakt, maar stelt de vraag: wat houdt de mens (mentaal) gezond?

Zin

Door deze vraagstelling kwam Frankl snel op de vraag naar zingeving, of in zijn woorden: zinvinding.
Zijn ontdekking is dat mensen die hun leven als zinvol ervaren en betekenis in hun leven zien,
mentaal stabieler blijven en ook eerder herstellen. Hieruit heeft Frankl de Logotherapie ontwikkeld,
die de mens aanspreekt in zijn verantwoordelijkheid, ook voor zijn keuzes, en die de mens helpt de
vaardigheid (terug) te vinden om keuzes te maken.

Hoop

De Logotherapie is daarom een hoopgevende psychotherapie, die naar de mogelijkheden van elk
uniek persoon kijkt. De Logotherapie gaat ervan uit dat elk mens in vrijheid ‘Ja’ kan zeggen tegen het
leven ondanks de omstandigheden.

Over de spreker

Dr. Michaela Pronk-Preuss is als therapeut en hulpverlener geïnspireerd door de visies van Janusz
Korczak en Viktor Frankl. Haar motto is “van klacht naar KRACHT”.

Zij werkt als arts, logotherapeut en systeemtherapeut in haar eigen praktijk in Amsterdam en in het
ADHD en Autisme Centrum in Hoorn waar zij zich heeft gespecialiseerd in de behandeling en
begeleiding van kinderen, jongeren, gezinnen en stellen met AD(H)D en ASS gerelateerde
problematiek.

Zij is als docent en supervisor betrokken bij de opleiding Logotherapie en Existentiële Analyse van
NILEA (Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse).

Praktische informatie

 

Tijd

Van 19.00 tot 21.30 uur

Bijdrage

Bijdrage: € 10
Docenten: gratis 

Locatie

De aula van het Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Routebeschrijving