fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Welkom bij de virtuele Open Dag van de Academie voor Geesteswetenschappen

Volgende open dag: 25 juni 2022

Aanmelden Virtuele Open Dag

Hier vind je een zo compleet mogelijke virtuele indruk van wat de Academie is en wat je kunt verwachten van onze opleidingen.

Wees van harte welkom!

Open Avonden collegejaar 2022/2023

In 2021 hebben we ook een aantal Open Avonden ingepland. Wil je de docenten, tutoren en studenten in levende lijve ontmoeten om de sfeer te proeven en vragen te stellen?

Meld je aan voor een Open Avond

Introductie door (oud-)directeur Ellen van Son

 

 

Wat kun je hier allemaal zien?

Op deze digitale Open Dag nemen we je mee langs onze verschillende basis- en beroepsopleidingen. Per opleiding kun je:

  • Kennismaken met onze tutoren
  • Videoproeflessen volgen van verschillende docenten
  • Interessante podcasts, kennisclips en artikelen van docenten beluisteren, bekijken en lezen.

Hieronder vind je een overzicht van onze opleidingen. Via de links hieronder kom je op de Open Dag-pagina van die betreffende opleiding terecht.

We wensen je veel lees-, kijk- en luisterplezier!

Welke opleidingen kun je bij ons volgen?

Spiritualiteit &
Zingeving

Basisopleiding (2 jaar)

In de basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving krijg je aanknopingspunten aangereikt voor je individuele zoektocht, zonder dat deze wordt ingebed in dogmatische religieuze, wetenschappelijke of politieke leerstellingen. Het uitgangspunt is inspiratie en verwondering, met daarnaast kritische, individuele kenniswerving en -toepassing.

Na de basisopleiding kun je kiezen voor een Vrije Studierichting gericht op verdere verdieping van je eigen spiritualiteit, of voor de erkende beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider.

Kopstudies

Beroepsopleiding Geestelijk Begeleider (2 jaar)

Als Geestelijk Begeleider bied je hulp bij levensvragen, levensproblemen en zingeving. Je gaat uit van de eigen individuele levensloop van mensen en het verhaal dat zij daarover vertellen. Vanuit de interactie tussen het levensverhaal en de kijk-op-het-leven van je cliënt onderzoek en verken je nieuwe zinbeleving en geef je deze samen met je cliënt vorm.

Vrije Studierichting (2 jaar)

In deze Vrije Studierichting richt je je op het verdiepen van je eigen spiritualiteit. Je bent je meer bewust van je eigen drijfveren en verlangens. Je hebt geleerd de juiste vragen te stellen en om te kunnen gaan met zingevingsvragen. Je kunt wat je hebt geleerd goed toepassen in je eigen werk(praktijk).

 

Ga naar de Open Dag van S&Z

Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding

Basisopleiding (2 jaar)

In de basisopleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding werk je aan de ontwikkeling van je sociale, psychologische en begeleidende deskundigheid. Naast het verwerven van kennis die van belang is voor het begrijpen en begeleiden van verlies- en rouwprocessen, besteed je aandacht aan het ontwikkelen van een gevoeligheid voor verborgen boodschappen en emoties. Ook medisch-ethische vragen en dilemma’s in de zorg, bijvoorbeeld rond het levenseinde en je plaats in het beroepsveld, komen aan bod.

Na afronding van de basisopleiding kun je aan de slag als Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleider.

Doorstroommogelijkheid

Voor de studie VR&SB is geen vervolgopleiding. Wel kun je onder bepaalde voorwaarden doorstromen naar de beroepsopleiding Geestelijk Begeleider.

Beroepsopleiding Geestelijk Begeleider (2 jaar)

Als Geestelijk Begeleider bied je hulp bij levensvragen, levensproblemen en zingeving. Je gaat uit van de eigen individuele levensloop van mensen en het verhaal dat zij daarover vertellen. Vanuit de interactie tussen het levensverhaal en de kijk-op-het-leven van je cliënt onderzoek en verken je nieuwe zinbeleving en geef je deze samen met je cliënt vorm.

 

Ga naar de Open Dag van VR&SB

 

Transpersoonlijk & Energetisch Werken

Basisopleiding (2 jaar)

De basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken bied je structuur en herkenning wanneer je hierin voor jezelf een weg zoekt of wanneer je je bijzondere vermogens wil aanwenden om anderen te helpen. We behandelen veel westerse denkers die hiervoor belangrijke inzichten hebben ontwikkeld. Ook tijdperken en niet-westerse culturen (waarin zich andere wereldbeschouwingen en manieren van waarnemen hebben ontwikkeld) komen aan de orde.

Na de basisopleiding kun je kiezen voor een erkende specialisatie tot Transpersoonlijk Counselor of Energetisch Therapeut. Na afronding van de 2-jarige basisopleiding kun je je aansluiten met een diploma voor een MBK (Medische basiskennis) PSBK (Psychosociale basiskennis) bij de VVBET (Vereniging van Beroepsbeoefenaren Energetische Therapie).

Kopstudies

Specialisatie Transpersoonlijk Counselor (2 jaar)

Kies je voor de specialisatie Transpersoonlijk Counselor, dan ga je je verder verdiepen in de theoretische achtergronden van buitengewone waarnemingen, bijna-dood-ervaringen, en ander grenservaringen. Je leert hoe je anderen die hier niet goed raad mee weten, kunt ondersteunen bij hun onzekerheid en hen begeleiden in hun ontwikkelingsproces.

Specialisatie Energetisch Therapeut (2 jaar)

Wanneer je gevoelig bent voor (het doorgeven van) subtiele energieën en daarmee anderen wil helpen een nieuwe balans in de energiehuishouding te vinden, dan kun je kiezen voor de specialisatie Energetisch Therapeut. Er is veel aandacht voor het aanleren van therapeutische vaardigheden, praktijktraining, uitwisseling van ervaringen en persoonlijke supervisie.

 

Ga naar de Open Dag van T&EW

 

Praktische informatie

Aanmeldprocendure & toelatingseisen

Ben je in het bezit van een afgerond hbo-diploma, dan kunt je via onze website aanmelden voor een basisopleiding van je keuze. Na aanmelding kijken wij naar je eerder behaalde diploma’s en motivatie. Voldoe je aan onze toelatingseisen, dan word je toegelaten tot de opleiding. Mocht je niet aan de toelatingseisen voldoen of heeft de tutor naar aanleiding van je aanmelding vragen, dan wordt er contact met je opgenomen voor een persoonlijke kennismaking. Verloopt dit positief, dan ontvang je een toelatingsopdracht waarin je kunt laten zien dat je over hbo denk- en schrijfniveau beschikt. Op basis daarvan kun je alsnog worden toegelaten.

Je schrijft je in voor telkens één studiejaar. Wil je rechtstreeks toegelaten worden tot een worden tot een kopstudie (beroepsopleiding, vrije studie of specialisatie) óf heb je behoefte aan meer informatie voordat je je wilt inschrijven, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Contact

Studiebelasting

De studiebelasting is ongeveer 700 uur per jaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen van de colleges) bij 46 weken per jaar.

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavonden en op zaterdagen. De definitieve lestijden van S&Z worden voor de start van het academiejaar bekendgemaakt.

Zaterdag
Ochtend: 10:30 tot 13:00 uur
Middag: 14:00 tot 16:30 uur

Dinsdag- en donderdagavond:
18:30 tot 21:00 uur

Leslocatie:
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Studiekosten

Het studiegeld voor een leerjaar van één van onze opleidingen bedraagt € 2.495,-. Daarnaast moet je rekening houden met de aanschafkosten van studieboeken.

Aanmelden

Studiegids & Rooster

Voorafgaand aan elk academiejaar maken we de roosters bekend via de website. Ook de studiegidsen van het komende studiejaar staan dan online. Je kunt alvast even een kijkje nemen in de studiegidsen en roosters van dit academiejaar.

Studiegids en Rooster

Erkenning & Accreditaties

De opleidingen zijn door diverse beroeps- en brancheverenigingen erkend en/of geaccrediteerd.

Accreditaties

"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student S&Z

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student S&Z

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student S&Z

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Student VR&SB en GB

"De opleiding T&EW voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heiden

Student T&EW

Peggy van Leeuwen-Tjho

Oud-student S&Z, VR&SB, T&EW en GB

“Ik ben milder geworden. Door vanuit andere perspectieven naar de mens achter de mens en de wereld achter de wereld te kijken, ervaar ik meer openheid en verbinding.”