Organisatie

De Academie voor Geesteswetenschappen is een onderwijsinstelling in opbouw, met deskundige inbreng van docenten en studenten op tal van terreinen. De Academie is in beginsel als volgt georganiseerd:

Bestuur Stichting

 • Fons Dekkers, voorzitter
 • Philippe van Heusden, secretaris
 • Ewald Wagenaar, penningmeester
 • Elizabeth Post, lid
 • Hein van Dongen, lid

De portefeuilleverdeling in het Bestuur:

 • Fons Dekkers: Visieontwikkeling en Strategie
 • Philippe van Heusden: Beheer, Secretariaat, Marketing & Communicatie en Accreditatie
 • Ewald Wagenaar: Financiën, Studentenadministratie en Extra Cursussen/Masterclasses
 • Elizabeth Post: HRM, Alumni/Vrienden en Fondsenwerving
 • Hein van Dongen: Onderwijs

Bestuurscommissies

De Academie heeft de volgende bestuurscommissies, waarin docenten en studenten samenwerken:

 • Commissie Onderwijs (coördinatie: Hein van Dongen)
 • Commissie Beheer (coördinatie: Ewald Wagenaar)
 • Commissie Marketing & Communicatie (coördinatie: Philippe van Heusden)
 • Commissie Alumni/Vrienden en Fondsenwerving (coördinatie: Elizabeth Post)

Vakgroepen en werkgroepen

Onder de Commissie Onderwijs vallen de volgende vier vakgroepen. Elke vakgroep heeft een docent als coördinator.

 • Filosofie (coördinator: Hein van Dongen)
 • Energetische Therapie (coördinator: Elizabeth Post)
 • Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (coördinator: Arthur Polspoel)
 • Zingeving & Spiritualiteit/Religiestudies/Transpersoonlijke Psychologie/Geestelijke Begeleiding (coördinator: Fons Dekkers)

 
Tevens behoort tot de Commissie Onderwijs de Werkgroep Accreditatie.
Onder de Commissie Beheer valt de Talentenbank (coördinatie: Elizabeth Post), waaruit de Academie professionals onder studenten en docenten rekruteert voor diverse taken.

Docentenvergadering

De docentenvergadering komt elk kwartaal bijeen en adviseert het Bestuur en de Commissie Onderwijs over onderwijszaken.