Organisatie

De Academie voor Geesteswetenschappen is een onderwijsinstelling in opbouw, met deskundige inbreng van docenten en studenten op tal van terreinen. De Academie is als volgt georganiseerd:
Organisatie AvG

Bestuur Stichting

Het bestuur is (eind)verantwoordelijk voor zowel de koers en het profiel van de Academie als de ‘governance’.
De verdeling van de portefeuilles is als volgt:

  • Fons Dekkers, voorzitter. Portefeuilles: Visieontwikkeling en Strategie, Onderwijs
  • Ewald Wagenaar, penningmeester. Portefeuilles: Financiën, Capita Selecta en Masterclasses
  • Rina van Rooij, secretaris

Momenteel zijn twee zetels vacant. Deze worden binnen afzienbare tijd ingevuld.

Organisatie onderwijs

De Academie kent drie opleidingen of studierichtingen. Elke richting heeft een studiecoördinator die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs en de communicatie met studenten. De studiecoördinator vervult zijn of haar taken in samenwerking met een kernteam van docenten.
De inbreng van studenten verloopt via regulier overleg van de studiecoördinatoren met de klassevertegenwoordigers. De coördinatoren zijn:

  • Ellen van Son, studiecoördinator Spiritualiteit & Zingeving en Geestelijk Begeleider
  • Elizabeth Post, studiecoördinator Transpersoonlijke Psychologie & Energetische Therapie
  • Eveline Bolt, studiecoördinator Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (VRSb)
  • Hein van Dongen, studiecoördinator Filosofie en Vrije Studierichting

Beheersorganisatie (Secretariaat en Office Management)

Het dagelijks beheer ligt bij het Office Management: dat is verantwoordelijk voor het beheer van de organisatie, de communicatie(structuur), de aansturing van het secretariaat en de uitvoerend financiële administratie. Deze taken worden voorlopig als volgt verdeeld:

  • Philippe van Heusden: interne informatie, beheer, accreditaties en ambtelijk bestuurssecretariaat
  • Nelleke Metselaar: externe communicatie, vrijwilligers, sociale activiteiten en Open Dagen

Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt voor studenten en docenten voor praktische vragen. Op de lesdagen wordt dit bemenst door Carry Wijnands en/of Mirjam Cats.