fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Masterclass: Onverwachte tekens van overleden dierbaren

Masterclass: Onverwachte tekens van overleden dierbaren

Onverwachte tekens van overleden dierbaren: betekenisvolle ervaringen

Masterclass
Docent Annet Brouwer
Zaterdag 16, 23 en 30 november en 7 december 2024
Van 10.30 – 13.00 uur

Waar de masterclass over gaat

Als een dierbare overlijdt, vragen nabestaanden zich dikwijls af: waar ben je nu? Geef me een teken, hoe is het daar? Wat nu als de achtergeblevenen daadwerkelijk een teken ontvangen, onverwachts en niet-opgeroepen? Deelnemers van deze masterclass krijgen theoretische handvatten aangereikt en doen praktijkgerichte kennis op om hun eigen ontwikkeling te verdiepen en cliënten te begeleiden die dit fenomeen zelf hebben ervaren en zoekende zijn hoe deze te doorgronden en te integreren.

Deze masterclass heeft tot doel:

  • Meer bekendheid aan dit fenomeen te geven en deze ervaringen niet langer als abnormaal en betekenisloos te bestempelen.
  • Het kunnen beschrijven van de betekenisgeving en de impact op de nabestaande, waaronder het effect op het rouwproces.
  • Handvatten te bieden voor integratie van deze belevingen in de professionele praktijk van rouw- en verliesbegeleiding.
  • Te reflecteren op wat zich uit deze en andere grenservaringen toont over het mens- en wereldbeeld.

De vier bijeenkomsten hebben op hoofdlijnen de volgende inhoud:

Bijeenkomst 1: Een verkenning van het fenomeen

In deze bijeenkomst maken we allereerst kennis met elkaar en verkennen we het fenomeen. Hoe ziet hemeltaal eruit? Hoe is de enorme diversiteit aan tekens te rubriceren? Wat maakt dat nabestaanden in de tekens de hand van de overleden dierbare zien? Deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. De resultaten van (inter)nationale studies worden besproken, waaruit duidelijk wordt of we te maken hebben met een zeldzaam fenomeen of niet.

Bijeenkomst 2: Betekenisgeving, een kostbaar geschenk

Carl Jung zei: “Iets verklaren kan buitengewoon intellectueel zijn. Betekenisvoller is om de gebeurtenissen dát te laten zijn wat zij voor de ontvanger waren”. En dat staat tijdens deze bijeenkomst dan ook centraal. Deelnemers reflecteren op hun eigen betekenisgevingsproces óf op dat van hun cliënten. We gaan dieper in op het effect op het rouwproces en de implicaties die dit heeft voor de wijze van rouwbegeleiding. Moet de nabestaande leren leven met afwezigheid of met een andere vorm van aanwezigheid?

Bijeenkomst 3: Grenservaringen nader doordacht

Het onverwachts ervaren van tekens van overleden dierbaren staat niet op zichzelf. Deze bijeenkomst staat in het teken van aanpalende betekenisvolle ervaringen die mensen kunnen hebben op de grens van leven en dood. Met elkaar wordt gekeken naar wat zich in al deze menselijke ervaringen toont en de consequenties voor ons mens- en wereldbeeld. Wie ben je ten diepste? Waar kom je vandaan en waar ga je naar toe?

Bijeenkomst 4: Het fenomeen in andere tijden en andere culturen

Het vraagstuk van leven en dood en een mogelijk voortleven is al zo oud als de mens. Hoe is in de loop der eeuwen door verschillende religies, wijsheidstradities, culturen, filosofen en wetenschappers naar dit fenomeen gekeken en houden zij een voortleven voor mogelijk? Ter afsluiting van deze masterclass staan de deelnemers stil bij de vraag wat de opgedane kennis en inzichten voor hen persoonlijk betekenen en hoe deze in de beroepspraktijk te integreren.

Literatuur en huiswerk

  • Literatuur wordt verstrekt door de docent, aangevuld met materiaal voor praktijkoefeningen.
  • Deelnemers brengen casuïstiek in.

Voor wie is deze masterclass?

De masterclass helpt te reflecteren op het eigen denken en handelen en dit te integreren in de beroepsuitoefening.

Deze masterclass is interessant voor professionals die in hun werk mensen kunnen ontmoeten die onverwachte tekens hebben ontvangen van overleden dierbaren. De masterclass biedt handvatten om cliënten met deze ervaringen te begeleiden.

De masterclass is eveneens interessant voor mensen die meer over dit fenomeen willen weten, al dan niet doordat ze zelf tekens van overleden dierbaren hebben ervaren en dit willen doorgronden.

Vaardigheden en competenties na het volgen van deze masterclass

Deze cursus sluit aan op de volgende (CanMEDS)competenties:

  • Vakinhoudelijk handelen en preventie: het bevorderen van de (mentale) gezondheid van cliënten.
  • Communicatie: het bouwen aan een effectieve behandelrelatie met cliënten, het goed luisteren en verkrijgen van relevante informatie voor de therapie.
  • Kennis en wetenschap: het verbreden van (wetenschappelijke) vakkennis.
  • Professionaliteit en kwaliteit: het leveren van hoogstaande zorg op integere, oprechte en betrokken wijze.

Accreditatie

Meer informatie over accreditatie t.b.v. bij- en nascholingspunten (PE-punten) volgt.

Over de docent

Annet Brouwer volgde na haar opleiding Beleid en Management Gezondheidszorg diverse opleidingen waaronder Arbeids- en Organisatiepsychologie en een opleiding aan de School voor Coaching. Ze bekwaamde zich in het energiewerk (Reiki, aura- en chakrahealing bij het Nederlof Instituut, Quantum Touch en sjamanisme bij The Four Winds). Annet heeft een praktijk in coaching en healing in Zaltbommel (Farus), waarbij er aandacht is voor de ‘hele’ mens en voor de verschillende bronnen van weten.

In april 2022 verscheen haar boek Een gift uit Avalon – over contact met overleden dierbaren, welke wegens succes eind maart 2024 in een herziene druk is uitgekomen. Dit boek is gebaseerd op de persoonlijke belevingen van 125 nabestaanden die onverwachte tekens van hun overleden dierbaren hebben ontvangen.


Praktische informatie

Data: zaterdag 16, 23 en 30 november en 7 december 2024
Tijd: 10.30 – 13.00 uur
Kosten: € 345 (€ 315 voor Academiestudenten en leden van de AvG Alumnivereniging)

Locatie

Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht
Routebeschrijving

Bekijk alle Masterclasses

Aanmelden Masterclasses 2024-2025