fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Klachtenprocedure

Rode vuurtoren aan zee in de duinen met duingras

Klachtenprocedure Academie voor Geesteswetenschappen

 1. Interne afhandeling
  De Academie voor Geesteswetenschappen (AvG) streeft naar een klimaat waarin eventuele klachten zoveel mogelijk in onderling overleg met de directie kunnen worden opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt kan een klacht, schriftelijk en onderbouwd, worden ingediend bij de secretaris van het stichtingsbestuur.
  b. De secretaris geeft die klacht in behandeling bij een bestuurslid, niet zijnde portefeuillehouder op het desbetreffende onderwerp.
  c. De klacht wordt binnen twee weken na ontvangst in behandeling genomen. Betrokken partijen worden schriftelijk of mondeling gehoord.
  d. De indiener van de klacht ontvangt binnen vier weken via de secretaris een schriftelijke reactie waarmee de interne klachtbehandeling wordt afgerond. Indien een klacht niet binnen vier weken kan worden afgerond, dan ontvangt de indiener van de klacht een termijn voor de klachtafhandeling.
 2. Vertrouwensfunctionaris
  Klachten inzake aantasting van de persoonlijke integriteit, zoals seksuele intimidatie, agressie en discriminatie kunnen van dien aard zijn dat klager ze rechtstreeks kan voorleggen aan de vertrouwensfunctionaris, em. Prof. mr. dr. J.E.M. (Hans) Akveld (contactgegevens verkrijgbaar bij het OSB van de AvG), die daarmee naar bevind van zaken zal handelen in nauw overleg met indiener van de klacht.
 3. Vertrouwelijke behandeling
  Iedere klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 4. Bewaartermijn
  Een afgehandelde klacht wordt twee jaar bewaard.

Academie voor Geesteswetenschappen

Vestigingsadres stichting:
Hengeveldstraat 29
3572 KH Utrecht

Onderwijslocatie:
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht
osb@academiegeesteswetenschappen.nl

November 2021, Utrecht