fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Hermes Trismegistus, ‘Wijsheidsleraar op het niveau van de geest’

Hermes Trismegistus, ‘Wijsheidsleraar op het niveau van de geest’

Nabeschouwing eerste bijeenkomst leesgroep Mystieke teksten

Op 10 oktober startte de leesgroep Mystieke teksten lezen in het Graalhuis in Utrecht. De eerste van negen avonden lezen, ervaren en begrijpen van verschillende teksten uit de mystieke literatuur. De wijsheid van Hermes Trismegistus daalde als eerste over ons neer, onder inspirerende begeleiding van docent Kees Voorhoeve. Geen kant en klare wijsheden ter consumptie, maar fascinerende hermetische teksten waarin de groep zich gezamenlijk mocht verdiepen.

Het Goede, het Ware en het Schone
Voorhoeve zette in zijn heldere introductie Hermes neer als grote leraar en boodschapper die de wijsheid van het goddelijke, de kosmos, de mens en de zin van het leven openbaart. Er is een oerbron, die de schepping van de kosmos teweeg gebracht zou hebben. Een mysterie dat zich openbaart als je alleen al naar boven kijkt: we kunnen recht in de oneindige schepping kijken. Hermes spreekt over de Ene, het Al, de Allerhoogste, de Onzichtbare. De schepping heeft te maken met het Goede, het Ware en het Schone.

‘De heerlijkheid van het Al is God, de Godheid en de Goddelijke natuur,’ zegt Hermes – als ‘wijsheidsleraar op het niveau van de geest’ – in zijn sacrale verhandeling in Corpus Hermeticum XIII. Hermes schreef dit in de tijd van de klassieke oudheid, lang voordat het christendom het licht zag.

Alles wat in beweging is
In de mystieke tekst zit de openbaring. Te vinden door de diepe lagen van de verhalen aan te boren. We lazen we in stilte een deel van een gesprek tussen Hermes Trismegistus (de Egyptische god Thoth) met Asclepius (de Egyptische arts en grondlegger van de geneeskunde Imhotep). Deze dialoog begint met de vraag van Hermes: ‘Is het niet zo, Asclepius, dat alles wat in beweging is, zich in iets beweegt en door iets anders in beweging gebracht wordt?’

Eerst keken we letterlijk naar de tekst: wat staat er eigenlijk? Daarna symbolisch: we zochten naar een diepere betekenis. Na een korte meditatieve ontspanningsoefening onderzocht een ieder zijn eigen directe ervaring: wat voor inzicht geeft het mij? Wat voor gevoelens komen er bij mij boven? Mooi was te horen hoe bij iedereen iets van zichzelf naar boven kwam, met soms ontroering of een voorzichtig begin van inzicht. Ten slotte bespraken we de tekst vanuit ethisch perspectief: Wat kunnen we ermee?

Aha-erlebnis
Deze eerste bijeenkomst ‘Mystieke teksten lezen’ was op zich al een openbaring. Zou je tot nu toe voorbij zijn gegaan aan teksten die je niet direct begrijpt, dan blijkt het lezen met behulp van sacrale hermeneutiek – interpretatiekunde – inzicht en wijsheid te bieden als je die letterlijk, symbolisch, esoterisch en ethisch beschouwt. En er de tijd voor neemt. Een regelrechte aha-erlebnis.

Twee bijeenkomsten over de Wijsheid van Hermes zullen volgen. Je kunt je nog steeds inschrijven voor de daarop volgende bijeenkomsten: ‘Het eenheidsbesef in de Upanishaden’ (met Hilde Debacker) en ‘De mystieke tuin van Theresa van Avila’ (met Kitty Bouwman).