De presentiebenadering: van zorgpraktijken naar politiek en weer terug – Eveline Bolt

Capita Selecta Cursus
Vijf avonden vanaf woensdag 13 januari 2021
Van 19.00 tot 21.30 uur

“Wat is goede zorg? Wat doet een goede zorgverlener?” Twee vragen die uitsluitend beantwoord kunnen worden door zorgontvangers zelf. Vanuit de presentiebenadering van Andries Baart kijken we naar een aantal kenmerken en thema’s die binnen die benadering van belang zijn, zoals relationeel werken, waarnemen, perspectiefwisseling, leefwereldaansluiting en praktische wijsheid.