Wereldreligies en hun omgang met dood en sterven

Overgave

Vanaf dinsdag 22 mei

Is de dood het einde van alles? Zijn we op een reis zonder thuisreis? Of gloort ergens licht, vrede, nirvana, paradijs, eeuwig leven? Krijgen we misschien meerdere kansen om ons Zelf te realiseren en is de dood niet meer dan een doorgangshuis? Hoe gaan we om met ziekte waarin de dood zijn schaduw vooruit werpt en met de laatste dagen die ons gegund zijn? En wat zegt (je visie op) de dood eigenlijk over (je visie op) het leven?

 

Verbindende communicatie

Verbindende communicatie

Vanaf dinsdag 8 mei

Geweldloos communiceren is de weg naar verbinding. Kiezen voor het aanleren van Geweldloze Communicatie, of anders gezegd Verbindende Communicatie (VC), is een keuze met drastische invloed op en direct merkbare resultaten in de kwaliteit van je leven, relaties, werk of praktijk.

 

Graven in de ziel met de kabbalah

Ziel

Vanaf woensdag 11 april

De kabbalah wordt ook wel de ‘spirituele tomtom van het bestaan’ genoemd en biedt magisch gereedschap – zowel diagnostisch als therapeutisch – bij de persoonlijke ontwikkeling. Zowel voor begeleider, coach en/of therapeut als ook voor de cliënt. In deze cursus wordt de kabbalah verkend en praktisch toegepast in het persoonlijke en beroepsmatige domein om tot een dieper inzicht in de eigen ziel of die van een ander te komen. Om vandaar een betere heler te zijn.

 

Praktische logotherapie – Van betekenis zijn

Richting

Vanaf woensdag 14 maart

Logotherapie biedt een praktische manier om betekenis te vinden in het leven van alledag. Als arts zocht Viktor Frankl naar manieren om mensen te behandelen die moeite hadden de zin van hun leven te ontdekken. Hij ontdekte dat zin in het leven nauw samenhangt met het van betekenis zijn voor iets of iemand anders.