Geweldloos communiceren als weg naar verbinding – Karen Ras

Cursus door Karen Ras
vanaf donderdag 27 mei 2021

Kiezen voor het aanleren van Geweldloze Communicatie, of anders gezegd Verbindende Communicatie, reikt veel verder dan alleen het gebruik van andere woorden. Het is een strategische keuze met drastische invloed op en direct merkbare resultaten in de kwaliteit van je leven, het werk, de organisatie of je praktijk.

 

Ondernemen(d) in de zorg – Ewald Wagenaar


Capita Selecta Cursus
Vier avonden vanaf woensdag 26 mei 2021
Van 19.00 tot 21.30 uur

Je hebt een hart voor anderen, hun gezondheid, hun welzijn. Hoe begin je een praktijk waarin je hen kunt bijstaan? Er komt veel kijken bij het opzetten daarvan. Het begint met het helder krijgen wát jij precies wil en waarnaar je hart uit gaat. Maar ook klanten werven, vasthouden en je praktijk en jezelf ‘neerzetten’ via verschillende mediakanalen. Je leert het in deze Capita Selecta.

 

Wereldreligies en hun omgang met dood en sterven – diverse sprekers

Overgave

Vanaf 4 juni: vier cursusavonden en een afsluitende les op dinsdag.

Op dit moment leeft de omgang met de dood in ons land (en in de ons omringende landen) voornamelijk als een moment van afscheid voor de nabestaanden. Maar dat is niet in alle religies en culturen het geval. In vier lessen, van onder meer Saida Alouad Baktit en Paul van de Velde, wordt gekeken naar de manieren waarop het jodendom, het christendom, de islam en het hindoeïsme/boeddhisme omgaan met ziekte, sterven en dood.

 

Introductie in systemisch werk en opstellingen – door Yvonne Woordes

Capita Selecta Cursus
Vier avonden vanaf woensdag 31 maart 2021
Van 19.00 tot 21.30 uur

Systemisch werk is een unieke methode om diepliggende patronen aan het licht te brengen. Een van de meest bekende werkvormen binnen het systemisch werk zijn familieopstellingen. Deze bieden de mogelijkheid om patronen zichtbaar te maken die uit het (collectief) onderbewuste komen.

 

‘Wie ben ik?’ vanuit sociaal, mystiek, spiritueel en filosofisch perspectief – diverse sprekers

‘Wie ben ik?’ vanuit sociaal, mystiek, spiritueel en filosofisch perspectief – diverse sprekers

Capita Selecta Cursus
V
ier avonden vanaf donderdag 4 maart 2021
Van 19.00 tot 21.30 uur

Het streven naar persoonlijke ontwikkeling maakt de vraag wie ben ik? onvermijdelijk. Bij de Academie stellen we deze vraag zeer regelmatig en onze docenten helpen vanuit verschillende disciplines bij het nadenken hierover en bij het reflecteren op mogelijke antwoorden.

In deze Capita Selecta onderzoeken vier docenten van de Academie vanuit filosofisch, mystiek, sociaal en spiritueel oogpunt een antwoord op deze vraag. Of beter: ze reiken een kader aan voor een mógelijk antwoord op ieders eigen beantwoording van deze vraag, waarbij zelfs de vraag óf er een antwoord mogelijk is, niet geschuwd wordt!

Donderdag 4 maart

‘Wie ben ik?’ Benadering vanuit de sociale wetenschappen – Fons Dekkers

Alles is met alles verbonden. Zonder die universele verbinding kan niets en niemand bestaan. Voor het menselijk ras werden die verbindingen in de loop van millennia waarneembaar gemaakt via allerlei sociaal, religieus en economisch geïnspireerde samenlevingsvormen, waarin wij ons als individuen kunnen manifesteren.

In de laatste twee eeuwen hebben zich sociale wetenschappen ontwikkeld waarmee we die samenlevingsvormen doelgericht rationeel kunnen analyseren en beïnvloeden. We gebruiken dan begrippen als bijvoorbeeld systeem, communicatie, organisatie, doelgroep, affectie, cohesie en algoritme. Ook als individu kunnen we daarmee enig inzicht krijgen in onze positie en missie in deze wereld. Met een paar oefeningen proberen we dit concreet te maken.

Wel moeten we ons realiseren dat we daarmee alleen een topje van de ijsberg in beeld hebben. In wezen worden alle verbindingen, en daarin dus onze eigen identiteit, beheerst door krachtvelden en spirituele impulsen die we vanuit de wetenschap eigenlijk helemaal niet kennen of begrijpen. We kunnen er soms iets dichterbij komen via oude wijsheidstradities, esoterie en mystiek, maar daar blijft het (voorlopig) bij.

Dr. mr. Fons Dekkers Studeerde rechten en sociaal wetenschappen en promoveerde in de geneeskunde. Hij was onder meer journalist, uitgever, officier van justitie en directeur van diverse instellingen in de zorg. Fons is voorzitter en docent van de Academie. Hij schreef diverse boeken en is gefascineerd door de verbinding tussen alles.


Donderdag 11 maart

‘Wie ben ik?’ Benadering vanuit de filosofie – Hein van Dongen

De vraag naar wie ik ben is een verraderlijke vraag. Want om deze te stellen moet je je eerst afzonderen en jezelf als iets zelfstandigs voorstellen. En dan ben je al begonnen met het toesturen naar een antwoord: je bent dan ‘iets met eigenschappen’ geworden.

Door jezelf af te zonderen kijk je weg van de innige, wederkerige doordringing met anderen en met de natuur. En door op zoek te gaan naar ‘het wezen’ van jezelf kijk je weg van je enorme veranderlijkheid.

Om met die vraag verder te komen moeten we daarom misschien niet de weg der uitsluiting bewandelen, maar juist ‘inclusief denken’. Dan wordt de vraag ook: ‘wie ben jij?’

Dr. Hein van Dongen is musicus en filosoof, onderzoeker van thema’s als Filosofie en vormgeving en De menselijke maat. Auteur van o.a. Wilde beesten in de filosofische woestijn en Bergson. Docent van verschillende vakken in Filosofie en Transpersoonlijke Psychologie.


Donderdag 18 maart

‘Wie ben ik?’ Benadering vanuit de spiritualiteit – Lieke Deelstra

“Who am I? Not the body, because it is decaying;
not the mind, because the brain will decay with the body;
not the personality, nor the emotions,
for these also will vanish with death.”

~ Ramana Maharshi

Wie ben ik ten diepste? Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe?

Je bent als mens aldoor in ontwikkeling. Je bent telkens anders: nu ben je anders dan als 10, als 30 en 80-jarige. En we zijn zoals we nu zijn, ontwikkeld vanuit hetgeen waarmee we op aarde zijn gekomen.

Wie ben ik als ‘ik’ niet mijn lichaam is, niet mijn naam, niet mijn rollen, niet mijn beroep en functie? Wie is de ‘ik’ die denkt en voelt? Waar komt dat vandaan?

Voor je tweede levensjaar praat je over jezelf in de derde persoon. Rond die tijd komt het besef dat je een afgescheiden, zelfstandig wezen bent en begin je jezelf aan te duiden met ‘ik’. ‘Ik’ heeft inzicht, kan reflecteren, is een vorm van zelfbewustzijn, een geestelijk wezen. Het is een vreemde paradox:  ‘ik’ is geestelijk en daarmee de poort tot de geestelijke wereld. En tegelijkertijd werkt het ‘ik’, door het zelfbewustzijn, juist afscheidend van dit grotere geheel.

Materie is verdichting van het geestelijke. Door met geestelijke ogen te kijken naar wat je in de materie van de aarde hebt gedaan, ontdek je een stukje van je eigen grotere, geestelijke geheel.

In deze Capita Selecta schets ik de interactieve ontwikkeling van het ‘ik’ en de mensheidsontwikkeling vanuit het spirituele, geestelijk perspectief. Ik pretendeer overigens niet daar een pasklaar antwoord op te hebben.

We kijken ook hoe je je eigen geestelijke voetafdruk – dat wat je op aarde doet, je diepere wil – zo kunt lezen dat je weer in contact komt met je innerlijke geestelijk wezen. Om daarmee een glimp op van het antwoord op te vangen op de vraag: ‘wie ben ik ten diepste?’

 Lieke Deelstra studeerde o.a. theaterregie aan de AHK, Biografiekunde bij Levenslopen, de 4 elementen bij Helmert Woudenberg, sjamanisme bij Linda Wormhoudt en systemisch werken bij Daan van Kampenhout. Ze is onder meer biografisch begeleider van levens- en zingevingsvraagstukken vanuit haar eigen praktijk, geestelijk begeleider, docent bij diverse coach en spirituele opleidingen , trainer communicatie en autobiografisch schrijven. Lieke is docent en tutor Geestelijk Begeleider bij de Academie.


Donderdag 25 maart

‘Wie ben ik?’ Benadering vanuit de mystiek – Ewald Wagenaar

Reflecteren op het ‘ik’ leidt bij verschillende spirituele denkers tot zeer uiteenlopende conclusies. Mystici in het oosten wijzen er op dat we niet ons lichaam, geest, gevoel en denken zijn. Wat resteert als het ik of ego een illusie is? De oosterse mystici wijzen op het non-duale karakter van de werkelijkheid, de westerse mystici op de ontmoeting en het opgaan in iets dat hun eigen individualiteit overstijgt en wat met het goddelijke wordt aangeduid. In dit college lopen we spirituele en mystieke invalshoeken uit het oosten en westen langs en doen we een reflexieve concentratieoefening die ons bij onze eigen essentie en de ervaring ervan brengt.

Drs. Ewald Wagenaar is neerlandicus en vanuit zijn praktijk Horus online zelfstandig adviseur, docent, trainer en coach op het gebied van communicatie, media en marketing. Uitgever/hoofdredacteur van online platform Koorddanser. Auteur van o.a. Databased marketing, een visie op ondernemen en diverse artikelen over spiritualiteit. Docent Media, Communicatie en Bedrijfsvoering bij de Academie.


Praktische gegevens

Data: Donderdagavond 4, 11, 18 en 25 maart
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur

Kosten: € 195 (€ 165 voor Academiestudenten en Alumni)

Locatie

Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht
Routebeschrijving

Naar het programma-overzicht van de Capita Selecta


Aanmelden

De presentiebenadering: van zorgpraktijken naar politiek en weer terug – Eveline Bolt

Capita Selecta Cursus
Vijf avonden vanaf woensdag 3 februari 2021
Van 19.00 tot 21.30 uur

“Wat is goede zorg? Wat doet een goede zorgverlener?” Twee vragen die uitsluitend beantwoord kunnen worden door zorgontvangers zelf. Vanuit de presentiebenadering van Andries Baart kijken we naar een aantal kenmerken en thema’s die binnen die benadering van belang zijn, zoals relationeel werken, waarnemen, perspectiefwisseling, leefwereldaansluiting en praktische wijsheid.

 

Betekenis- en hoopvol omgaan met lijden, schuld en dood (nieuwe reeks) – door Ellen van Son

Capita Selecta Cursus
Vier avonden vanaf donderdag 21 januari 2021 VOL
Nieuwe reeks start op 27 mei 2021

Van 19.00 tot 21.30 uur

In deze cursus maak je kennis met de hoopvolle perspectieven die de Logotherapie van Viktor Frankl biedt om betekenisvol met lijden, schuld en dood om te gaan, maar ook met de aanvullende imaginatieve methode van psychotherapeut Uwe Boschemeyer, die daarbij de krachtige potentie van het onbewuste ontsluit. Ontdek in deze Capita Selecta ook je eigen onbewuste krachtbronnen.

 

Licht in de ziel: leesgroep Simone Weil – Barbara Zwaan

Leven zonder waarom 


Capita Selecta Cursus
Vier avonden vanaf donderdag 21 januari 2021
Van 19.00 tot 21.30 uur

Niets van wat je met aandacht doet is tevergeefs, zegt de Franse filosofe en mystica Simone Weil. Zelfs al levert het naar jouw idee op het moment zelf niets op, het zal je vermogen om aandachtig te leven trainen en daarmee ‘licht in de ziel’ brengen.In deze Capita Selecta leesgroep gaan we met elkaar een aantal brieven/beschouwingen lezen van Simone Weil. Gaandeweg zal zo iets van Weils rijke gedachtenwereld oplichten.