Wereldreligies en hun omgang met dood en sterven – diverse sprekers

Overgave

Vanaf 4 juni: vier cursusavonden en een afsluitende les op dinsdag.

Op dit moment leeft de omgang met de dood in ons land (en in de ons omringende landen) voornamelijk als een moment van afscheid voor de nabestaanden. Maar dat is niet in alle religies en culturen het geval. In vier lessen, van onder meer Saida Alouad Baktit en Paul van de Velde, wordt gekeken naar de manieren waarop het jodendom, het christendom, de islam en het hindoeïsme/boeddhisme omgaan met ziekte, sterven en dood.

 

Introductie in systemisch werk en opstellingen – door Yvonne Woordes

Capita Selecta Cursus
Vier avonden vanaf woensdag 31 maart 2021
Van 19.00 tot 21.30 uur

Systemisch werk is een unieke methode om diepliggende patronen aan het licht te brengen. Een van de meest bekende werkvormen binnen het systemisch werk zijn familieopstellingen. Deze bieden de mogelijkheid om patronen zichtbaar te maken die uit het (collectief) onderbewuste komen.

 

De presentiebenadering: van zorgpraktijken naar politiek en weer terug – Eveline Bolt

Capita Selecta Cursus
Vier avonden vanaf woensdag 31 maart 2021
Van 19.00 tot 21.30 uur

Systemisch werk is een unieke methode om diepliggende patronen aan het licht te brengen. Een van de meest bekende werkvormen binnen het systemisch werk zijn familieopstellingen. Deze bieden de mogelijkheid om patronen zichtbaar te maken die uit het (collectief) onderbewuste komen.

 

Moments of being: inleiding in het numineuze – door Tjeu van den Berk

Capita Selecta Cursus
Vier avonden vanaf woensdag 25 november 2020
Van 19.00 tot 21.30 uur

We moeten weer een pleidooi houden voor het verbeeldend bewustzijn waarin een mens speelt, zich illusies vormt, droomt en gevoelig is voor het paradoxale karakter van het leven. In deze cursus wordt gebruik gemaakt van literatuur, muziek en filmmateriaal.

 

Parels van de westerse Esoterie – door diverse sprekers

Parels van de Westerse Esoterie – diverse sprekers

Capita Selecta Cursus
V
ier avonden vanaf woensdag 16 september 2020
Van 19.00 tot 21.30 uur

Woensdag 16 september 2020

Evangelie van Thomas, brontekst van het jonge Christendom – Bram Moerland

Het was een opzienbarende vondst in 1945, die van een kruik vol gnostische teksten uit de eerste eeuwen. In één keer bijna vijftig tot dan onbekende manuscripten! We kennen ze nu als de Nag Hammadi-geschriften. En daaronder trok één tekst meteen de meeste aandacht, het evangelie van Thomas. Vrijwel meteen ontstond daarover een felle strijd. Werd Thomas geschreven lang na de teksten uit het Nieuwe Testament, als een soort vervalsing? Of is het omgekeerd, en dateert Thomas van vóór de teksten in het Nieuwe Testament? Bevat Thomas misschien zelfs het oorspronkelijke boodschap van Jezus en is het Nieuwe Testament een latere verbastering daarvan?

Dat is de arena waarbinnen zich de strijd om de datering van het Thomas evangelie afspeelt.
Het belang van die datering is groot. De rol die in Thomas aan Jezus wordt toegekend is namelijk heel anders dan die van het Nieuwe Testament. In Thomas wordt niet gesproken over de kruisdood van Jezus, terwijl de kruisdood van Jezus in het traditionele kerkelijke christendom de hoofdrol speelt. Het is onmiskenbaar duidelijk dat in Thomas een geheel andere visie op de betekenis van Jezus tevoorschijn komt. Wat is die andere visie op Jezus van het Thomas evangelie?

Bram Moerland studeerde wiskunde en filosofie en was docent cultuurfilosofie aan o.a. de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam en de School voor Journalistiek in Utrecht. Aanvankelijk werd hij geïnspireerd door de visie van Carl Gustav Jung maar meer recent door de gnostiek, waarover hij vele lezingen heeft gegeven. Hij schreef o.a. ‘De Katharen’ en ‘Gnosis en gnostiek’.


Woensdag 23 september

De ingewijden van de Renaissance – Jacob Slavenburg

In de Renaissance ontstaat een geheel nieuw mensbeeld. De mens, niet meer de zondaar die van nature ziek is (zoals de kerk dit leert), maar een groot wonder, de afglans van het God zelve. Baanbrekend is de kring rond de ‘Medici (vooral Lorenzo il Magnifico de ‘Medici) met Marsilio Ficino die de eeuwenoude hermetische teksten ontsloot, Pico della Mirandola, die wellicht de mooiste humanistische reden in de mensheidsgeschiedenis schreef en de mystieke kabbala verbond met de hermetica, en Michelangelo met de vele verborgen joods-mystieke boodschappen in zijn schilderwerk. Een onthullende geschiedenis!

Drs. Jacob Slavenburg is docent aan de Academie voor Geesteswetenschappen, cultuurhistoricus en medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften. Hij is samensteller van de digitale cursus Reis langs de mysteriën en auteur van ruim 30 boeken over het vroege christendom, gnostiek en esoterie. Docent Religieuze/spirituele bewegingen en Hermetica.


Woensdag 30 september

De verlossing van Faust – Hein van Dongen

De volksverhalen van de alchemist Faust, die zijn ziel aan de Duivel verkoopt, zijn waarschijnlijk in de late Middeleeuwen ontstaan. Goethe (1749-1832) verwerkte deze verhalen tot een eigentijds drama. Hij heeft het grootste deel van zijn leven, met al zijn inzichten in de menselijke psyche, aan het boek gewerkt. Over het belang van de archetypische figuur Faust schreef Jung ooit: ‘niet Goethe schiep Faust, maar Faust schiep Goethe’. En misschien moeten we nog verder gaan: de chronisch onvoldane heer Faust schiep ook de moderne westerse mens. 
Net als andere grote literaire werken houdt dit drama ons een spiegel voor – maar ook een weg naar bevrijding uit onze situatie. Terwijl we ons ook voortdurend mogen afvragen of het verhaal (nog) wel over ons gaat en of het niet herschreven zou mogen worden, zoals ook Goethe dat destijds deed.

Dr. Hein van Dongen is musicus en filosoof, onderzoeker van thema’s als Filosofie en vormgeving en De menselijke maat. Auteur van o.a. Wilde beesten in de filosofische woestijn en Bergson. Docent van verschillende vakken in Filosofie en Transpersoonlijke Psychologie.


Woensdag 7 oktober

Het Oude Egypte, bakermat van het Jonge Christendom – Tjeu van den Berk

Niet in het orthodoxe Jeruzalem, het klassieke Athene of het wettische Rome maar in de smeltkroes van het hermetische Alexandrië ontstonden de grote mythen van het jonge christendom. Daar ontleenden een groep niet-orthodoxe joden, zij het meestal onbewust, hun identiteit aan een drie duizend jaar oude Egyptische religie. Hebben we ons niet eens afgevraagd waar die typisch on-joodse thema’s vandaan komen in het christendom: een drieëne godheid, een vader die een zoon voortbrengt, een kind dat uit een maagd geboren wordt, een god die mens is, sterft, afdaalt in de onderwereld en na drie dagen verrijst? Al deze archetypische symbolen kwamen niet uit het beeldloze Judea maar uit het beeldrijke Oude Egypte. De evangelist zei het al: ‘Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen.’ In het college gaat de auteur terug naar de bronnen van de Nijl. De mythe van Christus is een geschenk van de Nijl!

Tjeu van den Berk studeerde theologie in Rome, Lyon en Nijmegen en was als universitair docent verbonden aan de Katholieke Universiteiten te Amsterdam en Utrecht. Hij was tevens bestuurslid van de C.G. Jung Vereniging Nederland. Hij schreef o.a.: ‘Die Zauberflöte’, ‘Mystagogie’, ‘Het Numineuze’, ‘Op de bodem van de ziel’, ‘In de ban van Jung’ en ‘Het Oude Egypte, bakermat van het Jonge Christendom’.


Praktische gegevens

Data: Woensdagavond 16, 23, 30 september en 7 oktober
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur

Kosten: € 195 (€ 165 voor Academiestudenten en Alumni).

Locatie

Utrechts Stedelijk Gymnasium
Notebomenlaan 400
3582 CN Utrecht

Naar het programma-overzicht van de Capita Selecta


Aanmelden Capita Selecta Cursus Parels van de Westerse Esoterie

Parels van de westerse esoterie

Red Book

Vanaf 7 mei: vier cursusavonden op dinsdag met afsluitende excursie op woensdag 5 juni.

Vier bijzondere colleges van onder meer Bram Moerland, Tjeu van den Berk, Jacob Slavenburg en Hein van Dongen. Zij belichten ieder een parel uit de geschiedenis van westerse esoterie en de invloed hiervan op onze tijd. Het zal gaan over de boeiende Katharen, het Rode Boek van Carl Gustav Jung, de ideeën van de Renaissance-arts Marsilio Ficino en de legendarische Hermes Trismegistos. De reeks wordt afgesloten met een gezamenlijke excursie naar de Ritman-bibliotheek in Amsterdam (de Bibliotheca Philosophica Hermetica).

 

Werken met opstellingen

Familieopstellingen

Vanaf 24 april: lezing en vier cursusavonden op woensdag.

Een familieopstelling is een bijzonder fenomeen. Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons (collectief) onderbewuste. Loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het maar niet veranderd of omgedraaid, dan geeft een opstelling je de mogelijkheid tot een totaal andere kijk en ingang op de kwestie.

 

Esoterisch bijbellezen

Esoterisch bijbellezen

Vanaf 26 maart: lezing en vier cursusavonden op dinsdag.

Er zijn talloze manieren om de Bijbel te lezen en te interpreteren. En elke manier heeft zijn waarde en beperkingen. In de schaduw van de gevestigde leeswijzen door de eeuwen heen (en soms tegen de verdrukking in) heeft zich ook een leesbenadering ontwikkeld die achter de woorden speurt naar verborgen betekenissen, louter bestemd voor ingewijden.

 

Werken met het enneagram

Enneagram

Vanaf 6 maart: vier cursusavonden op woensdag.

Het Enneagram staat vooral bekend als model dat 9 persoonlijkheidsstructuren beschrijft. In de cursus leer en ervaar je de beginselen van deze rijke oude traditie en krijg je inzicht in de diepgaande psychologie van de 9 enneagram persoonlijkheidstypen. Je ontdekt wellicht je eigen type en inspiratie voor jouw eigen pad.

 

Aardse mystiek

Kunst Arnold

Vanaf 30 januari: lezing en vier cursusavonden op woensdag.

Aardse mystiek is een hedendaagse vorm van religiositeit die niet uitgaat van een God of van een heilig geschrift maar voortkomt uit verwondering over het menselijk en kosmisch bestaan. Denk daarbij aan: schoonheid en het sublieme, de ervaring van eenheid met de wereld, het bestaansmysterie en het geheim van ruimte en tijd.