fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Boekrecensie: De universele kennis van de Upanishads, haar boodschap voor de huidige tijd – Mehdi Jiwa

Boekrecensie: De universele kennis van de Upanishads, haar boodschap voor de huidige tijd – Mehdi Jiwa

De herkenning van wat je diep van binnen al weet

Door Ingrid Schippers

‘Kennis van voorbij de beperkingen van tijd en plaats.’ Zo beschrijft Mehdi Jiwa, auteur van Universele kennis van de Upanishads, de boodschap die in de Indiase filosofie verborgen zit. De veda’s, zoals deze doorgaans verborgen kennis ook betiteld wordt en waar de Upanishads deel van uitmaken, behoren tot de oudste uit de beschreven geschiedenis van de mensheid.

De Stichting Filosofie en Meditatie (SFM), waarvan Mehdi Jiwa voorzitter is, houdt zich inmiddels al 25 jaar bezig met onderzoek naar de vraag in hoeverre deze teksten nog van toepassing zijn op de huidige tijd en wat dan hun boodschap is. Deze studie richt zich op deelnemers uit alle lagen van de samenleving. Die diversiteit is belangrijk omdat elk mens, ongeacht cultuur, beroep of sociale achtergrond, een unieke manier heeft om deze oude levenswijsheid te interpreteren en toe te passen.

‘Het is dan ook nadrukkelijk geen boek waarin staat hoe je naar de Upanishads ‘moet’ kijken of wat de juiste manier is om de Upanishads te bestuderen (… ) Het is samen voelen en ontdekken wat er mogelijk is, maar uiteindelijk moet je je eigen weg gaan en je eigen ontdekkingen en ervaringen opdoen,’ zo vertelt het inleidende hoofdstuk.

Bladmuziek

Ter vergelijking wordt een voorbeeld gegeven van bladmuziek waar alleen maar noten op staan zonder verdere aanwijzingen. Het hangt dan af van het instrument en de interpretatie van de musicus hoe een muziekstuk uiteindelijk ten gehore wordt gebracht en klinkt. En zelfs dan, zou ik eraan willen toevoegen, hangt de uitvoering ook nog af van hoe een toehoorder ernaar luistert. In wezen hebben we het hier dus over kennis die alleen op te doen is op een voor elk mens persoonlijke en daarmee unieke manier.

Dieper weten

Het is een feit dat de geboden kennis universeel is. Enerzijds gaat het om een dieper weten dat elk mens met de geboorte meegegeven wordt. Anderzijds is het basisprincipe waar het in de Upanishads om draait universeel in die zin dat elke cultuur (met daarin elk individu) op de één of andere manier via onder andere mondelinge overdracht, heilige geschriften, mythen en sagen gestalte geeft aan ditzelfde ‘diepere weten’. In het geval van de Upanishads gaat het om verhandelingen en technieken die afkomstig zijn uit het oude India van 3500 jaar en nog veel langer geleden. Overlevering vertelt dat de Upanishads in de wereld zijn gebracht uit goddelijke inspiratie. Met de komst van het schrift werden deze inspiraties vastgelegd en op die manier geven ze een ingang aan de universele kennis.

Vertaling

In het boek De universele kennis van de Upanishads wordt de kennis onder andere aangeboden door middel van uitleg over het fenomeen meditatie en de verschillende vormen daarvan. Daarnaast wordt er toelichting gegeven op ervaringen die vaak onbenoemd blijven in de traditionele westerse scholingen voor zingeving, hoewel ze in deze tijd van transformatie actueel zijn. Bij de samenstelling van het boek is geprobeerd ‘een vertaling te maken die voor moderne mensen toegankelijk is en gebruikt kan worden voor studie en die praktisch vertaalbaar is naar je eigen leven’.

Nieuwe opstap

Als recensent wil ik het hierbij laten, temeer daar, zoals de inleiding ook herhaaldelijk benadrukt, elk mens in de aangeboden teksten een eigen herkenning zal vinden en eigen ontwikkeling zal doormaken. Dit behoeft persoonlijke inzet en invalshoeken, gebaseerd op eigen ervaringen. Het betreft geen nieuwe, snelle toepassing die men even gemakkelijk uitvoert. Het bestuderen van de universele kennis van de Upanishads is feitelijk een levenslang proces dat met de jaren en inzichten mee verandert. Dat gezegd hebbende is het boek wel een op deze tijd aangepaste mooie nieuwe opstap, die de universele kennis voor een bredere groep toegankelijk maakt. Zoals ik de intentie van de auteur heb gelezen, is het in zoverre een nieuwe benadering dat er op een educatieve hedendaagse ‘aardse’ manier over gesproken wordt, waardoor de informatie goed te vermengen is met eigen ervaringen.

De Universele kennis van de Upanishads, haar boodschap voor de huidige tijd | Mehdi Jiwa | Uitgeverij Van Warven | ISBN 978-94-93175-80-8 | Druk: 1 | augustus 2021 | 150 pagina’s | €17,50

Ingrid Schippers studeert Transpersoonlijke Counseling aan de Academie voor Geesteswetenschappen. In haar praktijk Energy Counseling combineert zij persoonlijke groei met energetisch lichaamswerk.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet weergegeven.