fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Boekrecensie: De stem van de leegte – Marie-Thérèse Lips

Boekrecensie: De stem van de leegte – Marie-Thérèse Lips

Door Annet Hoeijmans-Boon

In een kort, persoonlijk interview met Marie-Thérèse Lips, psychotherapeute en schrijfster van het boek De stem van de leegte, staan we stil bij het ontstaan van het boek. Een openhartig gesprek waarin ze vertelt over haar ervaringen die uiteindelijk geleid hebben tot kennis van de ziel. Een verhaal over integratie van theoretische kennis en toegepaste wijsheid in het leven van alledag.

Marie-Thérèse Lips studeerde Frans en is als tolk werkzaam geweest. Daarna ging ze studeren in de VS. Sinds 1992 heeft ze een praktijk voor psychotherapie, waarin psychologie gecombineerd wordt met helder horen, zien, voelen en weten. Ze geeft cursussen en schrijft boeken om haar kennis en ervaring over te dragen.

Hoe is je boek ontstaan?

Ik schreef het boek op een innerlijke uitnodiging. Het beschrijft mijn innerlijke zoektocht en de wijze waarop ik leerde – met behulp van mijn innerlijke geestelijke leraar Ezechiël en de vele innerlijke beelden die mij getoond werden – mijn aardse problemen aan te pakken.

Wat is je intentie?

Mijn intentie is de lezer uit te nodigen naar binnen te keren en daar antwoorden te vinden op problemen en levensomstandigheden. Om er daarna op een praktische en toepasbare manier mee aan de slag te gaan. Door herstellen van verbinding en uitwisseling met de Wijsheid van de Ziel kunnen we via innerlijke beelden, een innerlijke stem of een helder gevoel andere inzichten ontvangen. Gebeurtenissen en situaties worden in een ruimer, groter perspectief geplaatst. We leren zo op een andere manier ermee om te gaan.

Wat is je lezersboodschap?

Mijn lezersboodschap is een uitnodiging aan iedereen om dieper vertrouwen te voelen in het bestaan van Zielsbewustzijn. Om je leven (opnieuw) te bekijken vanuit dit liefdevolle, zachte en milde perspectief. Spirituele psychologie is een denkkader dat nog niet zo bekend en vertrouwd is binnen de psychologie. De Ziel, jouw Hogere Zelf, is dát deel van Bewustzijn dat niet mee geïncarneerd is. Het fluistert je steeds weer toe, in beeld, gevoel en lichaamstaal, jouw eigen authentieke weg te gaan. Eerst zelfkennis opdoen op psychologisch niveau, gevolgd door het leren samenwerken met de Ziel op transpersoonlijk spiritueel niveau. Creatieve mogelijkheden komen in beeld en nodigen uit duurzamer en anders om te gaan met aardse problemen. Zo leren we kijken met de ogen van de Ziel via de wijsheid van het hart naar onszelf en het aardse leven. Een compassievol perspectief!

Zoektocht in de innerlijke wereld

Haar eerste emotie op aarde was een ervaring van totale leegte, vertelt Marie-Thérèse. Een totale afwijzing van haar ouders en familie. Geen warme liefde, geborgenheid of veiligheid. Ze constateerde: ‘Ik ben alleen, er is niemand voor mij op aarde’. Ze vervolgde haar levenspad, balancerend tussen afgewezen, buitengesloten en gedoogd worden.

De wereld om haar heen voelde afgesloten. Maar de wereld in haar, het Licht, was open. Dáárin gaat ze op zoek naar antwoorden. Ze stelt vragen aan haar innerlijk weten, de Ziel. De getoonde beelden leert ze herkennen en vertrouwen en de aanwijzingen volgt ze op. Zo benadert ze haar problemen en krijgt steeds meer kennis en inzicht over de ziel en de krachtige creatieve werking van beeld- en gedachtekracht. In haar boek beschrijft ze haar innerlijke zoektocht en de verschillende ontwikkelingsfases die daarin plaatsvinden.

Als lezer word je uitgenodigd haar zoektocht mee te beleven, zowel in kennis als in beelden en ervaring. Steeds weer blijkt het belang van de vrije wil, een keuze verbonden met geestelijke privacy. Haar leven beschrijft ze als een leerproces van ervaren, toetsen, ontdekken en ontsluiten. Door het toepassen van opgedane inzichten tilt ze het ‘ervaringspatroon’ naar een hoger plan in het bewustzijn. Dat zorgt voor een omslag in haar denkkader. Via reflectie leert ze de betekenis van gebeurtenissen herkennen en ook wat het haar te zeggen heeft. Diepere en ruimere inzichten vallen haar toe en het hart ‘ontsluit’ zich voor de wijsheid van haar Ziel. Ze neemt verantwoording voor haar keuzes, haar gedachten, verbeeldingskracht én handelen en nodigt ook de lezer uit tot bewustwording hiervan.

Een levensreisverhaal

Door de afwisseling van posities van waaruit Marie-Thérèse schrijft, leest het boek als een levendig reisverslag. Soms vond ik de informatie overvloedig, mogelijk veroorzaakt omdat het werken met beelden mij vertrouwd is. Voor de geïnteresseerde lezer is het een aansprekend persoonlijk levensreisverhaal dat inzicht geeft in de verschillende energetische structuren (dimensies): innerlijke bronnen van waaruit beelden zich kunnen aandienen. Het belang van een stevige persoonlijke basis op aarde wordt steeds benadrukt. Verheugend vond ik de gevoelde herkenning in de beschreven ontwikkeling dat het psychologische denkkader zich steeds meer opent voor het transpersoonlijke en transcendente denkkader.

De stem van de leegte | Marie-Thérèse Lips | Uitgeverij van Warven | € 17,95

 

Annet (1948) is al vele jaren getrouwd, trotse moeder en oma. Ze studeerde o.a. Spirituele Psychotherapie en is werkzaam geweest binnen het bedrijfsleven als communicatietrainer. Zij werkt als spirituele counselor vanuit het fundamentele vertrouwen dat alle potentie voor verandering zich bevindt binnen het individu. Zo inspireert ze de ander via creatieve interventies en intuïtieve ontwikkeling een dialoog aan te gaan met het innerlijke weten en zo de eigen antwoorden te ontdekken en tot expressie te brengen. Haar website: www.ennoia.nl

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet weergegeven.