fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Alumni

Om verbonden te blijven met afgestudeerden van de Hogeschool voor Geesteswetenschappen (HGU) en de Academie voor Geesteswetenschappen kun je lid worden van de Alumniclub. Deze bestaat sinds 1 januari 2019 en telt inmiddels vele alumni van verschillende studierichtingen.

Je kunt lid worden als je afgestudeerd bent aan de Academie voor Geesteswetenschappen en/of de HGU. De jaarcontributie bedraagt € 25.

Exclusief voor Alumni is er korting op de Capita Selecta en andere lezingen waarin de Academie voor Geesteswetenschappen voorziet. Bovendien organiseert de Alumniclub met vaste regelmaat zelf lezingen en bijeenkomsten.

Het doel van de Academie-alumni

Het optimaal faciliteren van een Alumni-platform voor het netwerk van afgestudeerden van de Academie voor Geesteswetenschappen, waaronder mede wordt verstaan haar rechtsvoorganger, de HGU.

Alumni voordelen

Deelname aan bijeenkomsten die de Alumniclub organiseert. Leden krijgen bovendien korting op cursussen en lezingen in het kader van de Capita Selecta en andere lezingen die de Academie organiseert.

Het Alumni-bestuur

De Alumniclub is een autonome eenheid binnen de Academie. Hierbij behoren eigen doelstellingen, verantwoordelijkheden en eigen financieel beheer. Het bestuur bestaat uit:

Petra Holla

“Een aantal kennen mij wellicht van de opleidingen Zingeving & Spiritualiteit, Stervensbegeleiding of Religie, die ik gevolgd heb bij de HGU. In mijn laatste studiejaar heb ik daarbij een bestuursfunctie gehad bij de NeVeZi. Aansluitend ben ik bestuurslid in de ledenraad bij Yarden. Daarnaast heb ik een eigen praktijk als wandelcoach, waarbij ik mensen buiten met behulp van de natuur coach. Een zeer dynamische manier van coachen die geweldige resultaten laat zien. Ik hoop binnen het Alumni-bestuur hand- en spandiensten te kunnen verrichten voor datgene wat nodig is, om zo stevige fundamenten neer te zetten en verder te kunnen bouwen. Ik ontmoet je graag op een volgende bijeenkomst.”

Heleen van Roekel

“In september 2017 ben  ik gestart aan de HGU met de opleiding Verlies- en Rouwbegeleiding en in juni 2018 gediplomeerd als Rouw-, Verlies- en Stervensbegeleider aan de Academie voor Geesteswetenschappen. Met de studenten uit mijn groep heb ik nog regelmatig contact, net als zovelen die aan de HGU of Academie zijn afgestudeerd. Wat zou het mooi zijn als we met al deze mensen een bloeiende Alumniclub kunnen verwezenlijken, waar we elkaar ontmoeten en waar we met elkaar en van elkaar leren.”

Kiki Bosman

“In 2013 ben ik begonnen met Energetische Therapie aan de HGU in het mooie pand op de Drift. Na 5 jaar ben ik afgestudeerd. En sinds december 2019 heb ik een begin gemaakt aan mijn eigen praktijk. Daarnaast werk ik nog als grafisch vormgever/productfotograaf, zo kwam ik ook in contact met de Alumni voor het maken van een logo en huisstijl. Hierdoor ben ik een beetje in het bestuur gerold. Zelf vind ik het heel fijn omdat je in contact blijft met andere afgestudeerden/klasgenoten die dezelfde interesses hebben.

Martin Cramer 

“Mijn betrokkenheid bij de AvG (HGU) dateert alweer van 2009 toen ik de studie Z&S ging volgen, waarvoor ik in 2013 afstudeerde. Vanaf 2012 tot juni 2017 was ik bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Zingevingstherapeuten. Daarnaast volg ik sinds 2013 astrologische opleidingen en heb als NVWOA-lid een bescheiden aandeel in wetenschappelijk onderzoek van de astrologie. Zo houd ik mij tegenwoordig bezig met een tweede publicatie over zingeving in de astro-esoterische elementen van de vroegste ‘Jezus-teksten’. Het contact levend houden en elkaar blijven inspireren; dat zijn voor mij de voornaamste drijfveren om mijn steentje bij te dragen in het bestuur van de Alumni-Vereniging.”

Ook lid worden?

Een lidmaatschap kost € 25, loopt per kalenderjaar en wordt tot wederopzegging verlengd. De contributie wordt per factuur geïnd.

Alumni lidmaatschap

Beëindigen van je lidmaatschap

Opzegging van het alumni-lidmaatschap dient een maand voor aanvang van een nieuw kalenderjaar te worden gestuurd aan alumni@academiegeesteswetenschappen.nl.

Contact

Voor vragen, ideeën en suggesties betreffende alumni-activiteiten kun je mailen naar alumni@academiegeesteswetenschappen.nl.