Accreditaties

De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt voortgezet (beroeps)onderwijs op het gebied van zingeving, spiritualiteit en geestelijke gezondheidszorg. Ze put daarvoor uit een breed scala aan oude en nieuwe bronnen van geestelijke stromingen en religies, met bijzondere aandacht voor mystiek en esoterie.

De Academie beschikt voor de volgende opleidingen over een accreditatie van de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg:
  • Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (VRSB)
  • Zingeving & Spiritualiteit (Z&S)


De opleiding Energetische Therapie is erkend door het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET).
De opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding is erkend door de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW).

De Academie heeft de volgende aanvragen lopen voor accreditaties:
  • Medische Basiskennis (MBK) bij de Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO)
  • Psychosociale Basiskennis (PSKB) bij SNRO
  • Energetische Therapie (ET) bij de Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen (FONG)


Zodra aanvragen zijn toegekend, worden ze gecommuniceerd.

In overleg met de docenten is het bestuur van de Academie een verkenning gestart welke andere accreditaties en keurmerken wenselijk en haalbaar zijn.
Vanwege het bijzondere karakter van haar onderwijs streeft de Academie geen NVAO-accreditatie na, een erkenning als reguliere hoger-onderwijsinstelling door de Nederlandse en Vlaamse overheid.