fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Zingeving & Spiritualiteit

Volgende Open Avond: 10 maart 2022

Aanmelden Virtuele Open Dag

Zingeving & Spiritualiteit

[lgc_column grid=”40″ tablet_grid=”40″ mobile_grid=”100″ last=”false”]De Oostenrijkse psychiater Viktor Frankl, overlevende van Auschwitz, karakteriseerde de mens als een wezen dat ten diepste en voortdurend op zoek is naar betekenis. Wij mensen hebben het nodig om betekenis – ‘zin’ – te ontwaren. Of we ons leven als zinvol of juist zinloos ervaren is voor ieder mens, en ook op ieder moment weer, verschillend.[/lgc_column][lgc_column grid=”60″ tablet_grid=”60″ mobile_grid=”100″ last=”true”]

  4-jarige deeltijdopleiding tot eigentijds geestelijk begeleider

   Religieuze bewegingen, wijsheidstradities

   Esoterie, psychologie, bijzondere menselijke ervaringen

   Kennis & kunde, theorie & praktijk

 [/lgc_column]

Als je dit op alledaags niveau gaat onderzoeken, blijkt het bijvoorbeeld samen te hangen met factoren als doelgericht bezig kunnen zijn, een gevoel van eigenwaarde hebben en je ingebed weten in een sociale structuur. Op dieper liggend niveau blijken mensen te zoeken naar een manier om hun uiteindelijk toch kleinschalige en tijdelijke bestaan te verbinden met het grotere geheel; de mens heeft behoefte aan ‘duiding van de relatie tussen het grootste en het kleinste, tussen het durende en het vluchtige’, zoals de ethica Trudy van Asperen het uitdrukte.

Spiritualiteit

Dit laatste komt vaak sterk tot uiting als ingrijpende gebeurtenissen ons tot heroriëntering dwingen: ernstige ziekte bijvoorbeeld, of de dood van een naaste. Op deze momenten vraagt het leven van ons om opnieuw onze houding te bepalen, zodat we de verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen voor de taken waar we ons nu eenmaal voortdurend voor gesteld zien. En het is juist op deze existentiële momenten dat mensen behoefte hebben aan een groter kader waarbinnen ze hun eigen ervaringen een plaats kunnen geven. Dit is waar spiritualiteit haar intrede doet. ‘Horizontaal’, in de vorm van vertrouwen en het gevoel van verbondenheid met de ander. En ‘verticaal’, een gevoel van verbondenheid met het immateriële en het transcendente, achter de fysieke en de ons bekende zichtbare werkelijkheid.

Van oudsher bood de christelijke kerk een belangrijke basis voor het gezamenlijk duiden, vormgeven en beleven van zingeving en spiritualiteit. Deze confessionele pijler speelt een steeds kleinere rol in onze samenleving. Tegelijkertijd beleven steeds meer mensen hun spiritualiteit via esoterisch gerichte methodes. Er is dus behoefte aan hulpverleners die mensen op dit gebied op niveau te woord kunnen staan: geestelijk begeleiders op niet-confessionele basis, met extra bagage op het gebied van de esoterie, de mystiek, bijzondere menselijke ervaringen en filosofie. Hier leidt de studierichting Zingeving & Spiritualiteit (ZS) toe op.

Opleidingsprofiel

De studierichting Zingeving & Spiritualiteit beoogt het verwerven van kennis en het ontwikkelen van deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot zingeving, spiritualiteit en levensvragen. De vierjarige deeltijdopleiding biedt een brede vorming voor mensen die zich bezig willen houden met filosofische bespiegelingen over de functies van leven en dood, geluk en verdriet, ziekte en lijden, en die zich daarbij willen laten inspireren door psychotherapeutische referentiekaders, uiteenlopende religieuze bewegingen en oude wijsheidstradities. Hoewel de opleiding kan dienen voor eigen ontwikkeling, is zij primair gericht op latere beroepsuitoefening als zingevingstherapeut of -counselor.

Praktische informatie

[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

Lestijden

De studierichting ZS start jaarlijks in september. De  colleges vinden wekelijks plaats op dinsdag van 19.00 tot 22.00 uur.

Rooster 2017/2018

  Zingeving & Spiritualiteit 1e jaar (PDF)

  Zingeving & Spiritualiteit 3e jaar (PDF)

  Zingeving & Spiritualiteit 4e jaar (PDF)

Toelatingseisen

De Academie biedt post HBO-onderwijs aan en verwacht van haar studenten dat zij ofwel een HBO-opleiding hebben afgerond, of werkervaring hebben op HBO-niveau. Diploma’s die toegang geven tot een HBO-studie, zoals een HAVO-diploma, zijn zonder aantoonbare werkervaring op HBO-niveau niet toereikend.

In uitzonderlijke gevallen wordt, indien dit niveau niet aantoonbaar is, een toelatingsgesprek gehouden waarbij de geschiktheid van de aankomende student wordt getoetst.

Beroepsperspectief

De meeste zingevingstherapeuten zijn zelfstandig gevestigd. Sommigen zijn werkzaam in een instelling van de geestelijke gezondheidszorg, van de palliatieve zorg of in vormingscentra; anderen organiseren (tevens) cursussen op het gebied van levensbeschouwing en spiritualiteit.[/lgc_column][lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”true”]

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2017/18 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen. Studenten moeten daarnaast ook rekening houden met kosten voor studieboeken.

Studielast

25 ECTS per jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 werkweken.

Vrijstelling

De (aankomend) student die recht kan doen gelden op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit aanvragen bij de Vakgroepcoördinator onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma.

Diploma

Diploma Zingevingstherapeut, dat toegang biedt tot de Nederlandse Vereniging voor Zingevingstherapeuten (NeVeZi).[/lgc_column]

Vakgroepcoördinator

Fons Dekkers, fons.dekkers@academiegeesteswetenschappen.nl

Erkenning

Deze opleiding is erkend door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psycho-sociale Complementaire Gezondheidszorg. Zie Accreditaties

Kom naar een open avond!Schrijf je in!