fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Digitale Open Dag Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding

Volgende open dag: 25 juni 2022

Aanmelden Virtuele Open Dag

Welkom bij Verlies-, Rouw en Stervensbegeleiding

Afscheid neem je niet alleen aan het eind van het leven, maar juist tijdens het leven krijg je voortdurend te maken met loslaten: het verlies van een dierbare, een vriendschap, je baan, je gezondheid, je relatie, je (te hoge) verwachtingen of misschien van je eigen leven. Gedurende je leven heb je eigenlijk voortdurend te maken met momenten van verlies en rouw.

Tegenwoordig spreken we niet meer over ‘verwerken van verlies’, alsof er een moment komt dat het verlies er niet meer zou zijn. ‘Integreren van verlies’ geeft beter weer wat er gebeurt: het verlies krijgt een plaats in je leven, het sluimert soms, of komt soms in alle heftigheid weer tevoorschijn.

Daarbij kan de verlieservaring ons helpen in het leven dat nog voor ons ligt, of in het begrijpen wat er is gebeurd, mits die integratie goed kan plaatsvinden. Dit integratieproces verloopt voor iedereen anders. In onze maatschappij is daar niet altijd voldoende begrip voor. Vaak worden we geacht onze emoties te verstoppen of weer snel de draad op te pakken. Zo verdwijnt ons verdriet al snel naar de achtergrond en krijgen we nauwelijks kans ons verdriet te integreren in ons leven. Bewust rouwen helpt om het verlies een plaats te geven, ook als het einde nadert.

Er is een groeiende behoefte aan zorgverleners met specifieke kennis en vaardigheid die mensen in situaties van verlies, rouw en sterven kunnen begeleiden en daarmee hun situatie draaglijker kunnen maken. Hiervoor is de tweejarige opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding ontwikkeld. De opleiding is gericht op professionals en vrijwilligers die zich op dit terrein (verder) willen bekwamen. Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiders zijn werkzaam in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en in de geestelijke gezondheidszorg; sommigen voeren een zelfstandige praktijk. Anderen zien in een bestaand beroep als bijvoorbeeld coach, relatietherapeut of HR-manager uitbreidingsmogelijkheden.


Wegwijzer VR & SB

Opleidingsduur

2 jaar basisopleiding

Roosters/studiegidsen

Download hier 2020/2021 (PDF)

Collegegeld

€ 2.395 in één keer bij aanvang
€ 245 per maand (10 betalingen)

Studieuren

700 uur per academiejaar

Tutor

Eveline Bolt


Even voorstellen…

Elke opleiding heeft zijn eigen tutor of studiebegeleider die je helpt met praktische zaken tijdens je studie, je leer- en groeiproces begeleidt en je studievoortgang monitort. In persoonlijke gesprekken zorgt de tutor er samen met jou voor dat je opleidingstraject naar wens verloopt. Omdat je veel met de tutor te maken krijgt, hebben we via Zoom korte gesprekken voor je opgenomen zodat je alvast met hen kennis kunt maken.

Eveline Bolt, tutor van de opleiding VR & SB

https://youtu.be/fysAzHlBO_k
Eveline Bolt, tutor Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding

De tutor van de opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding, Eveline Bolt, deed de lerarenopleiding Gezondheidskunde en studeerde Zorgethiek. Ze werkte lang in ontwikkelingssamenwerking, maakte kennis met de Presentiebenadering en stapte over naar de ouderenzorg. Ze houdt zich vooral bezig met ethische vraagstukken. In haar werk staat steeds de vraag centraal: wat is hier goede zorg en wat vraagt dat van de zorgverlener? In de opleiding is ze tevens docent Praktijk Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding.


Een voorproefje van onze modules

Westerse visies op verlies, rouw en sterven: hoe kijk je tegen de dood aan?

Is de dood het einde van alles? Of gloort ergens eeuwig leven? En wat zegt (je visie op) de dood eigenlijk over (je visie op) het leven? De grote wereldreligies hebben vele duizenden jaren ervaring in de omgang met deze vragen en er ook antwoorden op geformuleerd die overigens in de tijd veranderden. Ook in onze post-christelijke samenleving tekenen zich met ontkerkelijking en humanisme nieuwe verschuivingen af.

Hoe kijken het jodendom, christendom, islam en humanisme aan tegen rouw, sterven en dood, en welke gebruiken en rituelen kennen zij? Wat zijn de onderlinge verschillen en overeenkomsten, en hoe kun je deze op waarde schatten?

De module Westerse visies op verlies, rouw en sterven helpt je om de verschillende achtergronden van je (toekomstige) cliënten te herkennen. In dialoog met de visies van de gepresenteerde levensbeschouwingen leer je bovendien ook je eigen visie op leven en dood op een samenhangende, onderbouwde manier te verwoorden.

Docent Philippe van Heusden, theoloog/judaïcus, uitgever, tekstschrijver en auteur van verschillende boeken, vertelt je in deze proefles hoe je elke dag een beetje sterft, en dat dit proces juist bij het leven hoort:

https://youtu.be/ZwGzS9R9aPo

Ethiek in begeleiding: hoe ga je onbevooroordeeld om met cliënten?

https://youtu.be/YT7NHb58x-g
Deugdethiek
https://youtu.be/YiweTHImApU
Plichtethiek

Wat is, gegeven de feiten, het juiste om te doen of om te laten? Wanneer gaat bijvoorbeeld zo onbevooroordeeld mogelijk omgaan met cliënten over in handelen met persoonlijke vooronderstellingen als begeleider? Met andere woorden, hoe vorm je morele standpunten over gedrag?

Ethische kwesties vragen om een normatief perspectief en komen in meerdere van onze opleidingen aan de orde. Docent Ethiek Heleen Torringa maakte deze kennisclips om studenten kennis te laten maken met ethische theorieën die op bovenstaande vragen een antwoord geven.


Wat staat er in de boekenkast van onze studenten?

De boeken die we in onze modules behandelen kun je tijdens onze ‘gewone’ Open Dag op je gemak doorbladeren. Daarom hebben we onze studenten gevraagd om voor deze Digitale Open Dag hun studieboeken op de foto te zetten:

[metaslider id=”7686″]

Studeren vanuit je hart: het Academie Magazine

Vijf interviews met (oud-)leerlingen van de Academie, vijf interessante verhalen van boeiende mensen. Hoe hebben zij hun opleiding bij de Academie geïntegreerd in de dagelijkse praktijk? Hoe heeft de studie hen beroepsmatig en persoonlijk geraakt? Het gedrukte exemplaar hadden we je willen overhandigen tijdens de open dag, maar we hebben er een digitale versie van gemaakt. Je kunt het magazine hier downloaden.

We wensen je veel leesplezier en inspiratie toe!


Interessante achtergrondartikelen van docenten en studenten

Verschillende docenten en studenten van de Academie hebben boeken geschreven, publiceren regelmatig verdiepende artikelen en schrijven blogs over onderwerpen die de geïnteresseerde lezer boeiende achtergronden biedt in de materie die bij de Academie aan de orde komt. Op onze docentenpagina vind je veel verwijzingen naar de persoonlijke websites van onze docenten. Maar ook op deze website kun je veel interessante artikelen van docenten en studenten lezen.

We lichten drie personen en hun websites voor je uit:

Drs. Jacob Slavenburg

Jacob is cultuurhistoricus en medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften. Ook is hij samensteller van de digitale cursus Reis langs de mysteriën en auteur van ruim dertig boeken over het vroege christendom, gnostiek en esoterie. Bij de Academie is Jacob docent Religieuze/spirituele bewegingen en Hermetica

Paul Delfgaauw

Paul is een oud-student van de Academie. Hij noemt zichzelf een ‘Zinzoeker’ en verkent al sinds jaar en dag de gebieden van religie en filosofie. Hij heeft de opleiding Religiestudies – richting Media & Cultuur (2014 – 2019) gevolgd aan de Academie en schreef zijn scriptie over ‘Het draagbare Joodse vaderland’. Paul schrijft regelmatig nabeschouwingen van lessen en bijeenkomsten voor deze website.

Dr. Piet van Veldhuizen 

Piet studeerde theologie en sociale ethiek in Utrecht, Lublin en Warschau, en promoveerde in 2004 met een dissertatie in de bijbelwetenschappen. Piet is werkzaam in Hendrik-Ido-Ambacht als protestants predikant. Hij vertaalde het boek God 9.0 en boeken van Jonathan Sacks en Pádraig Ó Tuama en is tekstschrijver voor diverse bladen over bijbelexegese en ‘paranormale’ verschijnselen. Bij de Academie geeft hij les in nieuwe trans-persoonlijke denkrichtingen.


Meld je aan voor deze opleiding