fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Virtuele Open Dag Transpersoonlijk & Energetisch Werken

Volgende open dag: 25 juni 2022

Aanmelden Virtuele Open Dag

Welkom bij de opleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken

En de kopstudie specialisaties Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut

Hoe je de wereld om je heen ervaart, wordt bepaald door je zintuigelijke waarneming, intuïtie en de overheersende levensbeschouwing(en) in de samenleving en cultuur waarin je bent opgegroeid.

Je werkelijkheidsbeleving wordt daardoor niet alleen begrensd door de praktische beperking van je zintuigen, maar ook door het collectieve bewustzijn van de cultuur, samenleving, gemeenschap of groep waarvan je deel uitmaakt. Toch kan je waarneming en creativiteit die begrenzing overstijgen: je bent je bewust van andere dimensies of aspecten van de werkelijkheid die je niet kunt begrijpen of verklaren vanuit de paradigma’s die in de samenleving worden geaccepteerd of gedeeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om spontane transcendente of mystieke ervaringen, telepathie of diepe verbondenheid.

In de opleiding Transpersoonlijk en Energetisch Werken, met de kopstudie specialisaties Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut, leer je deze persoonlijke ervaringen in te bedden in een theoretisch kader.

Wat wordt in de samenleving als paranormaal of esoterisch beschouwd, en wat heeft ook raakvlakken met rationaliteit en wetenschap? In de modules wordt aandacht besteed aan onderzoeken op het gebied van onder andere bewustzijnsniveaus, grenservaringen, hooggevoeligheid, mystiek, energetische velden, spiritualiteit en healing. Je verdiept je in onderzoek naar nieuwe paradigma’s in de wetenschap, zoals de kwantumfysica en het bewustzijnsonderzoek en leer je over de grondbegrippen en systematiek van de sociologie.

Naast theoretische vakken is er ook veel ruimte om zelf te ervaren in de praktijkgerichte vakken. Vanuit verschillende invalshoeken en paradigma’s worden behandelvormen voor heling gedemonstreerd en met elkaar beoefend. Zo kun je je oriënteren op je eigen ervaringen en inzichten om daardoor mede ook anderen te kunnen helpen en adviseren.

 

Meld je aan voor deze opleiding

Wegwijzer T&EW

Opleidingsduur
2 jaar basisopleiding
2 jaar kopstudie specialisatie

Roosters/studiegidsen

Collegegeld
€ 2.450, € 245 per maand (10 betalingen) of € 2.395 in één keer bij aanvang

Studieuren
700 uur per academiejaar

Tutoren
Elizabeth Post (T&EW)

Accreditatie

Even voorstellen…

Elke opleiding heeft zijn eigen tutor of studiebegeleider die je helpt met praktische zaken tijdens je studie, je leer- en groeiproces begeleidt en je studievoortgang monitort. In persoonlijke gesprekken zorgt de tutor er samen met jou voor dat je opleidingstraject naar wens verloopt. Omdat je veel met de tutor te maken krijgt, hebben we via Zoom korte gesprekken voor je opgenomen zodat je alvast met hen kennis kunt maken.

Elizabeth Post, tutor van de basisopleiding T&EW

Elizabeth Post, tutor Transpersoonlijk & Energetisch Werken

Elizabeth is predikant en psycholoog. Ze heeft een coachingspraktijk voor psychologische hulpverlening en is coach voor predikanten. In haar praktijk slaat zij een brug tussen psychologische hulpverlening en geloofsovertuiging. Zij is medeoprichter van de Academie zoals deze nu is en zij is, naast tutor van Transpersoonlijk en Energetisch Werken, ook docent Psychosociale Basiskennis.

Een voorproefje van onze modules

Grenservaringen: van super-inspirerend tot gevaarlijk-psychiatrisch

Veel mensen rapporteren ervaringen waarin zij (spontaan of gezocht) grenzen overschrijden (tijd, ruimte, lichaam, geboorte, dood, ego, en meer). In de module Grenservaringen, die wordt gegeven door filosoof, parapsychologisch onderzoeker en docent Hans Gerding, maak je kennis met de grote verscheidenheid aan grenservaringen en de verschillende bijbehorende bewustzijnsposities, benaderd vanuit de fenomenologie (wat maken mensen mee) en de wetenschap (wat kan hierover wetenschappelijk worden gezegd, wat niet, en waarom). Daarnaast wordt gekeken naar de positieve en negatieve transformaties die deze ervaringen met zich meebrengen, en naar de klinische aspecten ervan.

Je leert grensoverschrijdende ervaringen herkennen, en hoe deze ervaringen kunnen samenkomen of overlappen. Daarbij leer je deze ervaringen duiden. Omdat grensoverschrijdende ervaringen mensen existentieel kunnen raken, is dit een hele belangrijke vaardigheid. Wanneer je hiermee bezig bent, zul je vanzelf ook weer dieper in jezelf gaan kijken. Je kunt in deze module ook je eigen, persoonlijke ervaringen inbrengen en zo van elkaar leren.

In deze module worden systematisch en achter elkaar verschillende grensoverschrijdende ervaringen besproken aan de hand van casuïstiek en wetenschappelijk onderzoek.

Hans geeft je alvast een korte inleiding in grensoverschrijdende ervaringen:

Nieuwe Transpersoonlijke Denkrichtingen: hoe overstijg je verschillende denk- en ervaringswerelden?

Hoewel transpersoonlijke ervaringen een gegeven zijn, kun je ze op vele manieren interpreteren. In de module Nieuwe Transpersoonlijke Denkrichtingen maak je kennis met een aantal mogelijke interpretatiekaders voor bijvoorbeeld verschijnselen als telepathie of herinneringen aan andere levens. Vanuit die kaders leer je ook naar je eigen ervaringen te kijken. Want wanneer je zelf zo’n bijzondere ervaring hebt gehad, dan kun je er voor jezelf niet omheen, wat anderen daar ook van zeggen. De absolute waarheid van die ervaring is dan net zo absoluut als je interpretatie van die ervaring. In deze module word je geholpen om daar meer ruimte in te brengen, want wanneer je ruimte maakt voor andere denkrichtingen, dan maak je vanzelf ook ruimte voor je eigen, persoonlijke groei.

Piet van Veldhuizen, predikant, auteur, tekstschrijver en docent van deze module, legt je uit wat transpersoonlijk denken is en waarom hem dat persoonlijk raakt:

Studeren vanuit je hart: het Academie Magazine

Vijf interviews met (oud-)leerlingen van de Academie, vijf interessante verhalen van boeiende mensen. Hoe hebben zij hun opleiding bij de Academie geïntegreerd in de dagelijkse praktijk? Hoe heeft de studie hen beroepsmatig en persoonlijk geraakt? Het gedrukte exemplaar hadden we je willen overhandigen tijdens de open dag, maar we hebben er een digitale versie van gemaakt. Je kunt het magazine hier downloaden.

We wensen je veel leesplezier en inspiratie toe!

Interessante achtergrondartikelen van docenten en studenten

Verschillende docenten en studenten van de Academie hebben boeken geschreven, publiceren regelmatig verdiepende artikelen en schrijven blogs over onderwerpen die de geïnteresseerde lezer boeiende achtergronden biedt in de materie die bij de Academie aan de orde komt. Op onze opleidingspagina’s vind je veel verwijzingen naar de persoonlijke websites van onze docenten. Maar ook op deze website kun je veel interessante artikelen van docenten en studenten lezen.

We lichten drie personen en hun websites voor je uit:

Drs. Jacob Slavenburg

Jacob is cultuurhistoricus en medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften. Ook is hij samensteller van de digitale cursus Reis langs de mysteriën en auteur van ruim dertig boeken over het vroege christendom, gnostiek en esoterie. Bij de Academie is Jacob docent Religieuze/spirituele bewegingen en Hermetica.

Paul Delfgaauw

Paul is een oud-student van de Academie. Hij noemt zichzelf een ‘Zinzoeker’ en verkent al sinds jaar en dag de gebieden van religie en filosofie. Hij heeft de opleiding Religiestudies – richting Media & Cultuur (2014 – 2019) gevolgd aan de Academie en schreef zijn scriptie over ‘Het draagbare Joodse vaderland’. Paul schrijft regelmatig nabeschouwingen van lessen en bijeenkomsten voor deze website.

Dr. Piet van Veldhuizen

Piet studeerde theologie en sociale ethiek in Utrecht, Lublin en Warschau, en promoveerde in 2004 met een dissertatie in de bijbelwetenschappen. Piet is werkzaam in Hendrik-Ido-Ambacht als protestants predikant. Hij vertaalde het boek God 9.0 en boeken van Jonathan Sacks en Pádraig Ó Tuama en is tekstschrijver voor diverse bladen over bijbelexegese en ‘paranormale’ verschijnselen. Bij de Academie geeft hij les in nieuwe trans-persoonlijke denkrichtingen.

Praktische informatie

Aanmeldprocendure & toelatingseisen

Ben je in het bezit van een afgerond hbo-diploma, dan kunt je via onze website aanmelden voor een basisopleiding van je keuze. Na aanmelding kijken wij naar je eerder behaalde diploma’s en motivatie. Voldoe je aan onze toelatingseisen, dan word je toegelaten tot de opleiding. Mocht je niet aan de toelatingseisen voldoen of heeft de tutor naar aanleiding van je aanmelding vragen, dan wordt er contact met je opgenomen voor een persoonlijke kennismaking. Verloopt dit positief, dan ontvang je een toelatingsopdracht waarin je kunt laten zien dat je over hbo denk- en schrijfniveau beschikt. Op basis daarvan kun je alsnog worden toegelaten.

Je schrijft je in voor telkens één studiejaar. Wil je rechtstreeks toegelaten worden tot een worden tot een kopstudie (beroepsopleiding, vrije studie of specialisatie) óf heb je behoefte aan meer informatie voordat je je wilt inschrijven, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Contact

Studiebelasting

De studiebelasting is ongeveer 700 uur per jaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen van de colleges) bij 46 weken per jaar.

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavonden en op zaterdagen. De definitieve lestijden van de verschillende opleidingen worden voor de start van het academiejaar bekendgemaakt.

Zaterdag
Ochtend: 10:30 tot 13:00 uur
Middag: 14:00 tot 16:30 uur

Dinsdag- en donderdagavond:
18:30 tot 21:00 uur

Leslocatie:
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Studiekosten

Het studiegeld voor een leerjaar van van een van de opleidingen bedraagt € 2.495,-. Daarnaast moet je rekening houden met de aanschafkosten van studieboeken.

 

Aanmelden

Studiegids & Rooster

Voorafgaand aan elk academiejaar zetten we de nieuwe studiegidsen met lesmodules en de lesroosters op de website. Daarin kunnen altijd nog (kleine) wijzigingen worden aangebracht. De studiegidsen en lesroosters voor academiejaar 2021/2022 zijn al bekend, dus neem gerust een kijkje!

Studiegidsen  Roosters

 


"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student S&Z

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student S&Z

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student S&Z

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Student VR&SB en GB

"De opleiding T&EW voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heiden

Student T&EW

Peggy van Leeuwen-Tjho

Oud-student S&Z, VR&SB, T&EW en GB

“Ik ben milder geworden. Door vanuit andere perspectieven naar de mens achter de mens en de wereld achter de wereld te kijken, ervaar ik meer openheid en verbinding.”