• Welkom bij de Academie voor Geesteswetenschappen

 • Geaccrediteerde post-hbo-opleidingen op het snijvlak van wetenschap en spiritualiteit

 • Aan de Academie geven bekende, ervaringsdeskundige, inspirerende docenten les

 • Een unieke sfeer waarin kennis en ervaring wordt gedeeld door studenten en docenten

 • Inspiratie en verwondering samen met kritische, individuele kenniswerving en -toepassing

 • Bijna al onze opleidingen zijn geaccrediteerd door diverse beroepsverenigingen

 • Bram Moerland

  De (digitale) lessen worden gegeven op dinsdag- en donderdagavond en zaterdag

 • De Academie brengt in haar aanbod oude wijsheid en nieuwe kennis tot leven

 • Tjeu van den Berk

  De opleidingen bieden bijzondere modules en na- en bijscholingscursussen

 • Oud-studenten

  Aan de Academie is de betrokkenheid van docenten en studenten groot

 • Bekende sprekers geven boeiende lezingen voor onze Capita Selecta

 • Een beroepsopleiding aan de Academie biedt interessante perspectieven in de praktijk

 • Aan de Academie kun je zijn wie je ten diepste bent

Welkom bij Transpersoonlijk en Energetisch Werken

En de vervolgopleidingen Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut

Hoe je de wereld om je heen ervaart, wordt bepaald door je zintuigelijke waarneming, intuïtie en de overheersende levensbeschouwing(en) in de samenleving en cultuur waarin je bent opgegroeid.

Je werkelijkheidsbeleving wordt daardoor niet alleen begrensd door de praktische beperking van je zintuigen, maar ook door het collectieve bewustzijn van de cultuur, samenleving, gemeenschap of groep waarvan je deel uitmaakt. Toch kan je waarneming en creativiteit die begrenzing overstijgen: je bent je bewust van andere dimensies of aspecten van de werkelijkheid die je niet kunt begrijpen of verklaren vanuit de paradigma’s die in de samenleving worden geaccepteerd of gedeeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om spontane transcendente of mystieke ervaringen, telepathie (helderziend-horend en -voelend), uittredingen, visioenen, contact met overledenen, besef van tijdloosheid en diepe verbondenheid.

In de opleiding Transpersoonlijk en Energetisch Werken, met de kopstudies Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut, leer je deze persoonlijke ervaringen in te bedden in een theoretisch kader.

Wat wordt in de samenleving als paranormaal of esoterisch beschouwd, en wat heeft ook raakvlakken met rationaliteit en wetenschap? In de modules wordt aandacht besteed aan onderzoeken op het gebied van onder andere bewustzijnsniveaus, grenservaringen, hooggevoeligheid, mystiek, energetische velden, spiritualiteit en healing. Je verdiept je in onderzoek naar nieuwe paradigma’s in de wetenschap, zoals de kwantumfysica en het bewustzijnsonderzoek en leer je over de grondbegrippen en systematiek van de sociologie.

Zo krijg je aanknopingspunten om je te oriënteren op je eigen ervaringen en inzichten om daardoor mede ook anderen te kunnen helpen en adviseren.


Wegwijzer T & EW

Opleidingsduur

2 jaar basisopleiding
+ vervolgopleiding

Roosters/studiegidsen

Download hier 2020/2021 (PDF)

Collegegeld

€ 2.395 in één keer bij aanvang
€ 245 per maand (10 betalingen)


Even voorstellen…

Elke opleiding heeft zijn eigen tutor of studiebegeleider die je helpt met praktische zaken tijdens je studie, je leer- en groeiproces begeleidt en je studievoortgang monitort. In persoonlijke gesprekken zorgt de tutor er samen met jou voor dat je opleidingstraject naar wens verloopt. Omdat je veel met de tutor te maken krijgt, hebben we via Zoom korte gesprekken voor je opgenomen zodat je alvast met hen kennis kunt maken.

Elizabeth Post, tutor van de basisopleiding T & EW

Elizabeth Post, tutor Transpersoonlijk en Energetisch Werken

Elizabeth is predikant en psycholoog. Ze heeft een coachingspraktijk voor psychologische hulpverlening en is coach voor predikanten. In haar praktijk slaat zij een brug tussen psychologische hulpverlening en geloofsovertuiging. Zij is medeoprichter van de Academie zoals deze nu is en zij is, naast tutor van Transpersoonlijk en Energetisch Werken, ook docent Psychosociale Basiskennis.


Een voorproefje van onze modules

Grenservaringen: van super-inspirerend tot gevaarlijk-psychiatrisch

Veel mensen rapporteren ervaringen waarin zij (spontaan of gezocht) grenzen overschrijden (tijd, ruimte, lichaam, geboorte, dood, ego, en meer). In de module Grenservaringen, die wordt gegeven door filosoof, parapsychologisch onderzoeker en docent Hans Gerding, maak je kennis met de grote verscheidenheid aan grenservaringen en de verschillende bijbehorende bewustzijnsposities, benaderd vanuit de fenomenologie (wat maken mensen mee) en de wetenschap (wat kan hierover wetenschappelijk worden gezegd, wat niet, en waarom). Daarnaast wordt gekeken naar de positieve en negatieve transformaties die deze ervaringen met zich meebrengen, en naar de klinische aspecten ervan.

Je leert grensoverschrijdende ervaringen herkennen, en hoe deze ervaringen kunnen samenkomen of overlappen. Daarbij leer je deze ervaringen duiden. Omdat grensoverschrijdende ervaringen mensen existentieel kunnen raken, is dit een hele belangrijke vaardigheid. Wanneer je hiermee bezig bent, zul je vanzelf ook weer dieper in jezelf gaan kijken. Je kunt in deze module ook je eigen, persoonlijke ervaringen inbrengen en zo van elkaar leren.

In deze module worden systematisch en achter elkaar verschillende grensoverschrijdende ervaringen besproken aan de hand van casuïstiek en wetenschappelijk onderzoek.

Hans geeft je alvast een korte inleiding in grensoverschrijdende ervaringen:

Nieuwe Transpersoonlijke Denkrichtingen: hoe overstijg je verschillende denk- en ervaringswerelden?

Hoewel transpersoonlijke ervaringen een gegeven zijn, kun je ze op vele manieren interpreteren. In de module Nieuwe Transpersoonlijke Denkrichtingen maak je kennis met een aantal mogelijke interpretatiekaders voor bijvoorbeeld verschijnselen als telepathie of herinneringen aan andere levens. Vanuit die kaders leer je ook naar je eigen ervaringen te kijken. Want wanneer je zelf zo’n bijzondere ervaring hebt gehad, dan kun je er voor jezelf niet omheen, wat anderen daar ook van zeggen. De absolute waarheid van die ervaring is dan net zo absoluut als je interpretatie van die ervaring. In deze module word je geholpen om daar meer ruimte in te brengen, want wanneer je ruimte maakt voor andere denkrichtingen, dan maak je vanzelf ook ruimte voor je eigen, persoonlijke groei.

Piet van Veldhuizen, predikant, auteur, tekstschrijver en docent van deze module, legt je uit wat transpersoonlijk denken is en waarom hem dat persoonlijk raakt:


Wat staat er in de boekenkast van onze studenten?

De boeken die we in onze modules behandelen kun je tijdens onze ‘gewone’ Open Dag op je gemak doorbladeren. Daarom hebben we onze studenten gevraagd om voor deze Digitale Open Dag hun studieboeken op de foto te zetten:

 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken, Verlies-, Rouw & Stervensbegeleiding en beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken, Verlies-, Rouw & Stervensbegeleiding en beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding en Spiritualiteit & Zingeving, beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Spiritualiteit en Zingeving en beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken, Verlies-, Rouw & Stervensbegeleiding en beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken, Verlies-, Rouw & Stervensbegeleiding en beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken, Verlies-, Rouw & Stervensbegeleiding en beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken, Verlies-, Rouw & Stervensbegeleiding en beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Spiritualiteit en Zingeving en beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken, Verlies-, Rouw & Stervensbegeleiding en beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken, Verlies-, Rouw & Stervensbegeleiding en beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken, Verlies-, Rouw & Stervensbegeleiding en beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken
 • Beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken
 • Basisopleiding Spiritualiteit en Zingeving en beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
 • Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken

Studeren vanuit je hart: het Academie Magazine

Vijf interviews met (oud-)leerlingen van de Academie, vijf interessante verhalen van boeiende mensen. Hoe hebben zij hun opleiding bij de Academie geïntegreerd in de dagelijkse praktijk? Hoe heeft de studie hen beroepsmatig en persoonlijk geraakt? Het gedrukte exemplaar hadden we je willen overhandigen tijdens de open dag, maar we hebben er een digitale versie van gemaakt. Je kunt het magazine hier downloaden.

We wensen je veel leesplezier en inspiratie toe!


Interessante achtergrondartikelen van docenten en studenten

Verschillende docenten en studenten van de Academie hebben boeken geschreven, publiceren regelmatig verdiepende artikelen en schrijven blogs over onderwerpen die de geïnteresseerde lezer boeiende achtergronden biedt in de materie die bij de Academie aan de orde komt. Op onze docentenpagina vind je veel verwijzingen naar de persoonlijke websites van onze docenten. Maar ook op deze website kun je veel interessante artikelen van docenten en studenten lezen.

We lichten drie personen en hun websites voor je uit:

Drs. Jacob Slavenburg

Jacob is cultuurhistoricus en medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften. Ook is hij samensteller van de digitale cursus Reis langs de mysteriën en auteur van ruim dertig boeken over het vroege christendom, gnostiek en esoterie. Bij de Academie is Jacob docent Religieuze/spirituele bewegingen en Hermetica

Paul Delfgaauw

Paul is een oud-student van de Academie. Hij noemt zichzelf een ‘Zinzoeker’ en verkent al sinds jaar en dag de gebieden van religie en filosofie. Hij heeft de opleiding Religiestudies – richting Media & Cultuur (2014 – 2019) gevolgd aan de Academie en schreef zijn scriptie over ‘Het draagbare Joodse vaderland’. Paul schrijft regelmatig nabeschouwingen van lessen en bijeenkomsten voor deze website.

Dr. Piet van Veldhuizen 

Piet studeerde theologie en sociale ethiek in Utrecht, Lublin en Warschau, en promoveerde in 2004 met een dissertatie in de bijbelwetenschappen. Piet is werkzaam in Hendrik-Ido-Ambacht als protestants predikant. Hij vertaalde het boek God 9.0 en boeken van Jonathan Sacks en Pádraig Ó Tuama en is tekstschrijver voor diverse bladen over bijbelexegese en ‘paranormale’ verschijnselen. Bij de Academie geeft hij les in nieuwe trans-persoonlijke denkrichtingen.


Meld je aan voor deze opleiding