Transpersoonlijke Psychologie

“Wil men proberen de basis van de kennis der natuur te verbreden, dan moet men zich in de duisterste uithoeken wagen en de moed opbrengen om de bevooroordeeldheid van onze huidige wereldbeschouwing te bruuskeren.” Dat schreef de Zwitsere psychiater Carl Jung in zijn boek Synchroniciteit (1952).

  4-jarige deeltijdopleiding tot transpersoonlijk psycholoog

   Mystieke en spirituele ervaringen

   Jungiaanse psychologie, transcendentie, bewustzijn

   Kennis & kunde, theorie & praktijk

Jung zelf nam deze handschoen op. Hij formuleerde een vérstrekkende theorie, die de dominante hedendaagse wereldbeschouwing nog steeds danig ‘bruuskeert’. Waar de persoonlijkheid volgens Freud een gesloten systeem vormt, behorend bij één individu, heeft dit volgens Jung een veel weidser bereik: volgens hem ligt er onder het persoonlijk onbewuste ook een collectief onbewuste. Daardoor zou ieder mens in verbinding staan met een veel diepere laag, die uiteindelijk de hele mensheid met elkaar verbindt. Volgens Jung laat deze laag van zich spreken in bijvoorbeeld dromen en in creatieve uitingen – en heeft contact met deze diepere, verscholen laag een helend effect, dat als religieus of spiritueel beleefd kan worden.

Vierde weg

Met dit gedachtegoed hoort Jung bij de voorlopers van de transpersoonlijke psychologie. Deze invloedrijke hedendaagse richting in de psychologie wordt ook wel ‘de vierde weg’ genoemd, naast de psychoanalyse, het behaviorisme en de humanistische psychologie. De transpersoonlijke psychologie houdt zich bezig met wat het persoonlijke overstijgt. Het betreft een gebied dat in de andere psychologische disciplines niet volledig tot zijn recht komt, juist omdat die de religieuze (of spirituele) dimensie weinig tot niet betrekken.

‘De vierde weg’ zou wel eens een antwoord kunnen bieden op sommige vraagstukken van deze tijd, met zijn sterke individualisering en transculturele uitdagingen. Tegen deze achtergrond heeft de Academie voor Geesteswetenschappen de studierichting Transpersoonlijke Psychologie (TP) ontwikkeld.

Opleidingsprofiel

De opleiding Transpersoonlijke Psychologie beoogt het verwerven van kennis en het ontwikkelen van deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot bijzondere ervaringen en levensvragen en bij persoonlijke crises op dit vlak. De vierjarige deeltijdopleiding biedt een brede vorming voor mensen die zich bezig willen houden met bijzondere (mystieke en spirituele) menselijke ervaringen en verschijnselen, de transcendente en bewustzijnsaspecten daarvan, en de therapeutische toepassingen die in het werkveld zijn ontwikkeld.

Er wordt aandacht geschonken aan de Jungiaanse psychologie, maar ook aan andere voorlopers en aan hedendaagse vertegenwoordigers als James Hillman, Stanley Krippner, Charles Tart en Sonu Shamdasni. De student wordt aan de hand van diverse leervormen in het werkveld ingevoerd; kerndoel is het praktisch leren toepassen van dit gedachtegoed in counselingsituaties.

Praktische informatie

Lestijden

De studierichting Transpersoonlijke Psychologie start jaarlijks in september. De  colleges vinden wekelijks plaats op donderdag van 19.00 tot 22.00 uur.

Rooster 2017/2018

  Transpersoonlijke Psychologie 2e jaar (PDF)

Toelatingseisen

De Academie verwacht van haar studenten een HBO denk- en werkniveau. Beschik je over een HAVO-diploma of een MBO4-diploma of hoger, dan word je in beginsel toegelaten tot de Academie. In andere gevallen zal met een toelatingsgesprek en een toets de geschiktheid van de aankomend student worden beoordeeld.

Diploma

Diploma Transpersoonlijke Psychologie.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2017/18 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen.

Studenten moeten daarnaast ook rekening houden met kosten voor studieboeken.

Studielast

25 ECTS per jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 werkweken.

Vrijstelling

De (aankomend) student die recht kan doen gelden op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit aanvragen bij de Vakgroepcoördinator onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma.

Beroepsperspectief

Transpersoonlijk psychologen zijn werkzaam in instellingen van de geestelijke gezondheidszorg of voeren een zelfstandige praktijk voor transpersoonlijke psychologie, zelfdodingspreventie-therapie, crisisinterventie of transpersoonlijk consulent.

Vakgroepcoördinator

Fons Dekkers, fons.dekkers@academiegeesteswetenschappen.nl

Erkenning

Het bestuur van de Academie voor Geesteswetenschappen is op dit moment bezig voor de diverse opleidingen/studierichtingen als geheel c.q. voor onderdelen daarvan erkenning te verwerven van relevante beroepsverenigingen en/of keurmerken. Zie Accreditaties