Beroepsprofiel Energetisch Therapeut

De Academie voor Geesteswetenschappen heeft een geaccrediteerde 4-jarige opleiding Energetische Therapie op HBO-niveau. Deze beroepsopleiding wordt afgerond met een erkend diploma Energetisch Therapeut.

Wat is en wat doet een Energetisch Therapeut?

De Energetisch Therapeut werkt voor heling en genezing van cliënten vanuit de samenhang van fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele aspecten. Dat kan zowel vanuit een fysieke als emotionele vraag zijn. Een Energetisch Therapeut kan voor de behandeling kiezen uit verschillende rollen in de relatie met de cliënt: van behandelaar tot coach. Dit doet de Energetisch Therapeut naar eigen inzicht, zich afstemmend op de hulpvraag om het zelfgenezende vermogen van de cliënt te activeren.

Centraal staat de holistische manier van werken: niet de ziekte wordt behandeld, maar de mens als geheel in zijn of haar leven en situatie. De gehanteerde behandelmethodes behoren tot de complementaire zorg en beogen het zelfgenezende vermogen van de mens te stimuleren. Dit kan de Energetisch Therapeut als zelfstandig gevestigde aanbieden, maar ook als aanvullende competentie naast een bestaande beroepsuitoefening, zoals psychotherapeut, fysiotherapeut, masseur of andere disciplines in de zorg.

De Energetisch Therapeut beschikt over competenties om zelfstandig te werken. Naast aandacht voor de intuïtieve aspecten van de Energetische Therapeut wordt er in de 4-jarige opleiding aan de door CPION geaccrediteerde Academie veel studietijd gestoken in de ontwikkeling van de meer rationele bagage, zoals grondige Medische en Psychosociale Basiskennis.

Voor een behandeling bij een Energetisch Therapeut is geen verwijzing nodig. Dikwijls zullen cliënten door andere zorgverleners naar de Energetisch Therapeut verwezen worden. De behandeling kan preventief, curatief of palliatief zijn. De Energetisch Therapeut behandelt alleen als de aard van de – acute en chronische – symptomen zodanig zijn dat een energetische behandeling verantwoord is. De Energetische Therapeut zorgt door bij- en nascholing dat zij/hij op de hoogte blijft van maatschappelijke en medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen die voor de uitoefening van het beroep relevant zijn.

Kennis en vaardigheden van een Energetisch Therapeut

Competenties van de Energetisch Therapeut zijn:

 1. Medische Basiskennis (MBK): de Energetisch Therapeut kan de hulpvraag waar nodig in een medisch kader plaatsen en eventueel tijdig onderkennen en verwijzen bij medische problemen die verdere behandeling vereisen;
 2. Psychosociale Basiskennis (PsBK): de Energetisch Therapeut kan zo nodig adequaat ingaan op psychosociale problematiek en tijdig onderkennen en verwijzen voor psychische problemen die verdere behandeling vereisen;
 3. Algemene Basiskennis (ABK): kennis over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland, wetgeving en gezondheidsethiek (ethische gedragscodes, praktijkrichtlijnen);
 4. Specifiek bij de behandelwijze behorende competenties: verschillende aspecten van energetische behandeling en energetische coaching en de intuïtieve ontwikkeling;
 5. Belangstelling voor de hele persoon in haar/zijn psychosociale, culturele en spirituele context met aandacht voor het levensverhaal en daarbij horende zingevingsvragen en vaardigheden om hierin adequaat begeleiding en hulp te bieden.

Wanneer is een Energetisch Therapeut nodig?

Energetische Therapie kan helpen in vele omstandigheden, onder meer:

 • Lokale pijnklachten van bijvoorbeeld het bewegingsapparaat;
 • Spijsverteringsproblemen;
 • Hoofdpijn;
 • Ondersteuning bij chronische ziekte;
 • Verwerken van trauma of verlies;
 • Begeleiding bij ontwikkelings- of veranderingstrajecten;
 • Onrust.

Erkende Opleiding Energetisch Therapeut

De opleiding Energetisch Therapeut aan de Academie voor Geesteswetenschappen voorziet in CPION-geaccrediteerde modules betreffende de vereiste kennis en competenties: MBK, PSBK en ABK.
Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de Energetisch Therapeut als persoon door leertrajectbegeleiding, leertherapie en intervisie. Tevens is er aandacht voor de ontwikkeling als behandelaar. De opleiding werkt daartoe vanuit verschillende paradigma’s: spirituele heling en geestelijke begeleiding, aura- en chakra-healing, qigong en sjamanisme.

Arbeidsmarktperspectieven

Met een afgeronde opleiding Energetisch Therapeut aan de Academie voor Geesteswetenschappen is er de mogelijkheid om lid te worden van een beroepsorganisatie. De opleiding Energetisch Therapeut biedt ook een module ter voorbereiding om een eigen praktijk te openen en de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed te krijgen door de aanvullende verzekering van de cliënten voor alternatieve behandelwijzen. Verder kunnen de competenties van de Energetisch Therapeut ingezet worden in allerlei situaties op sociaal en persoonlijk vlak, zoals extra invoelingsvermogen en de eigen intuïtieve ontwikkeling.

De gezondheidszorg kent de komende tijd grote veranderingen die een gunstig beroepsperspectief bieden voor de (opleiding) Energetische Therapeut:

 • De nieuwe definitie van gezondheid waarbij zes dimensies betrokken worden: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren;
 • Het concept positieve gezondheid noemt als belangrijke aspecten: zingeving, veerkracht, aandacht voor de hele persoon e.d. Hierin heeft Energetische Therapie als holistische discipline een voorsprong op de reguliere;
 • Energetische Therapie is bij uitstek een geschikte complementaire behandelwijze door het stimuleren van het eigen helende vermogen. Ondersteuning en advies bij het helende proces wordt geboden.

Energetische Therapie verdient als vorm van complementaire zorg een volwaardige plek naast de reguliere gezondheidszorg.