fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Beroepsprofiel Energetisch Therapeut

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dagen zijn op 24 februari & 4 mei 2024.

De Academie voor Geesteswetenschappen heeft een geaccrediteerde 4-jarige opleiding Energetische Therapie op HBO-niveau. Deze beroepsopleiding wordt afgerond met een erkend diploma Energetisch Therapeut.

Wat is en wat doet een Energetisch Therapeut?

Een energetisch therapeut bevordert de samenhang van fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele aspecten. Niet de ziekte wordt behandeld maar de mens als geheel in zijn of haar leven en situatie. De energetische therapie behoort bij de complementaire zorg.

De energetisch therapeut beschikt over competenties om zelfstandig te werken. De behandeling kan preventief, curatief of palliatief zijn. De therapeut behandelt alleen als de aard van de acute of chronische symptomen zodanig is dat een energetische behandeling verantwoord is. De energetische therapeut zorgt dat hij op de hoogte blijft van relevante maatschappelijke en medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen, die van belang zijn voor de beroepsuitoefening.

Kennis en vaardigheden

Competenties zijn:

 1. Specifiek bij de behandelwijze behorende competenties zijn onder andere:
   • Inzicht in diverse voor energetische therapie relevante vormen van bewustzijn, waarnemen en voelen en voldoende kennis om dit in een sociaal-culturele en historische context te plaatsen
;
   • Empathisch vermogen, kennis en vaardigheid om met cliënten zinvol te communiceren over hun klachten en over de vorm van hulpverlening die daarbij geboden kan worden;
   • Attitude, vaardigheid en ervaring om energetisch therapeutische behandelingen bij cliënten op een efficiënte en effectieve wijze toe te passen;
   • Belangstelling voor de hele persoon in haar/ zijn psychosociale, culturele en spirituele context met aandacht voor het levensverhaal en daarbij horende zingevingsvragen en vaardigheden om hierin adequaat begeleiding en hulp te bieden.
 2. Medische Basiskennis (MBK): de therapeut kan de hulpvraag waar nodig in een medisch kader plaatsen en eventueel tijdig onderkennen en verwijzen bij medische problemen die verdere behandeling vereisen.
 3. Psychosociale Basiskennis (PsBK): de therapeut kan zo nodig adequaat ingaan op psychosociale problematiek en tijdig onderkennen en verwijzen voor psychische problemen die verdere behandeling vereisen.
 4. Algemene Basiskennis (ABK): algemene basiskennis: kennis over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland, wetgeving en gezondheidsethiek (ethische gedragscodes, praktijkrichtlijnen).

In welke omstandigheden is een energetisch therapeut nodig?

Energetische therapie kan helpen in vele omstandigheden. Dit varieert van lokale pijnklachten van bijvoorbeeld het bewegingsapparaat, spijsverteringsproblemen en hoofdpijn tot ondersteuning bij een chronische ziekte of het verwerken van trauma of verlies. Begeleiding bij ontwikkelings- of veranderingstrajecten, die gepaard kunnen gaan met lichamelijke processen of innerlijke onrust, zijn ook mogelijk.

Academie voor Geesteswetenschappen Studie programma

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de Energetisch Therapeut als persoon (leertrajectbegeleiding, leertherapie, intervisie) en als behandelaar. Binnen de theorie & praktijkmodules wordt er vanuit verschillende paradigma’s gewerkt:
de christelijke, spirituele heling, aura-en chakra-healing, Qigong en sjamanisme.

Arbeidsmarktperspectieven

De trajecten MBK en PsBK binnen de opleiding zijn geaccrediteerd door CPION en SNRO. De opleiding als geheel is erkend door de VVET (Vereniging van Energetische Therapeuten).

Allereerst is er de mogelijkheid om lid te worden van een beroepsorganisatie en een eigen praktijk te openen waarbij de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed worden door de aanvullende verzekering voor alternatieve behandelwijzen. Verder kunnen de competenties van de energetische therapie ingezet worden in allerlei situaties op sociaal vlak.
Met name waar het ook gaat om het belang van extra invoelingsvermogen, bijvoorbeeld voor mensen die in pijn of verdrietige omstandigheden verkeren.

De gezondheidszorg kent de komende tijd grote veranderingen die een gunstig perspectief bieden voor de energetisch therapeut. De nieuwe definitie van gezondheid omvat zes dimensies: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Kijkend naar deze definitie, heeft de energetische therapie een voorsprong op de reguliere aanpak, omdat de mens in z’n geheel benaderd wordt. Energetische therapie is bij uitstek een geschikte complementaire behandelwijze omdat het zelfhelend vermogen van de mens wordt gestimuleerd. Daarbij wordt ondersteuning en advies geboden.

GEEF JE OP VOOR DE OPEN DAG/AVOND!SCHRIJF JE IN