Over de Academie

De Academie verzorgt (beroeps)onderwijs op HBO-niveau op het gebied van zingeving, spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg, met de nadruk op de wisselwerking tussen het spiritueel/metafysische en het rationeel/praktische. Veel aandacht gaat daarbij uit naar zelfontwikkeling en innerlijke groei. Met een combinatie van colleges, studie, reflectie en vaardigheidstraining bieden we onze studenten handvatten om de spirituele dimensie in leven en werk te integreren, door:

  • het hele palet van de menselijke ervaring serieus te nemen, inclusief bijzondere ervaringen waar mensen van getuigen zoals uittredingen, helderziendheid en bijna-doodervaring;
  • deze even respectvol als diepgaand te onderzoeken en niet iedere verklaring voor waar aan te nemen;
  • hiervoor te rade te gaan bij de psychologie, de filosofie, de mystiek, de gnostiek en de esoterie; en bij auteurs als William James, Carl Jung, Karl Jaspers en nog vele anderen.

“Veel inspirerende contacten, bruikbaar materiaal dat ik nu al in mijn werk in kan zetten!”

Anita Groenendijk (45), hoofd opleidingen bij Estafette Odin, 2e jaars Zingeving & Spiritualiteit

Plek van verbinding & zingeving

Op de Academie verkennen docenten en studenten gezamenlijk de grenzen en raakvlakken tussen het ‘normale’ en het ‘paranormale’. Wij zijn ervan overtuigd dat het transcendente bestaat en het verdient om onderzocht te worden. Op zoek naar praktische en rationele handvatten om deze kennis bespreekbaar, werkbaar en toetsbaar te maken. Hiermee willen we bijdragen aan de vorming van hedendaagse kaders voor zingeving – in het dagelijks leven en in de beroepspraktijk.

Onderwijsconcept

“Ik kan geen opleiding bedenken waar idealisme en gedrevenheid zo hoog in het vaandel staan als bij de Academie voor Geesteswetenschappen.”

Elly van Wijnbergen, docent Praktijk Energetische Therapie

Het onderwijs wordt verzorgd door een team vakbekwame en ervaren docenten. De meeste docenten zijn wetenschappelijk en/of therapeutisch geschoold, en meerdere docenten geven les uit literatuur van eigen hand. Ook de studenten brengen vaak al veel (levens)ervaring mee; de leeftijden lopen uiteen tussen ca. 25 en 60 jaar. De meeste studenten combineren hun studie met andere werkzaamheden, een baan en/of een gezin. Op de Academie komt dus een grote diversiteit aan mensen bij elkaar, met verschillende achtergronden, beroepen en levensfasen, die elkaar vinden in een streven naar een nieuwe vorm van bezielde studie, training en ontmoeting.

“Er zijn heel weinig opleidingen op dit gebied op HBO-niveau. Het verschil is dat de Academie voor Geesteswetenschappen niet christelijk is, maar ook niet seculier.”

Arnold Ziegelaar, docent Ethiek, Socratisch Gesprek, Filosofische praktijk, Mens en Natuur

Het leerproces komt op gang in de interactie tussen alle betrokkenen, docenten én studenten. Iedereen roemt de warme, betrokken sfeer op de Academie; je ontmoet er geestverwanten, en de persoonlijke benadering zorgt voor een klimaat waarin iedereen tot zijn of haar recht kan komen. Hiervoor komen mensen vanuit het hele land naar Utrecht gereisd, en zelfs vanuit België en Duitsland.

Onderwijsvorm

Academie leslokalen, Utrecht Al onze opleidingen zijn in deeltijd te volgen. De lessen vinden plaats op een vaste doordeweekse  avond of op de zaterdag en zijn geclusterd in modules.  Je krijgt steeds vier, en soms vijf weken les over een bepaald onderwerp, van dezelfde docent, en dan begint weer een nieuwe module. Colleges en eventuele praktijkvakken wisselen elkaar hierbij af. Naast deze contacturen wordt van studenten de nodige zelfstandige (literatuur)studie gevraagd.

“Aandacht voor zelfontwikkeling,  flexibel maken van het denken en ruimte voor alternatieve visies.”

Ava Louise Trap (29), begeleidster van autistische kinderen met een meervoudige beperking, 1e jaars Zingeving & Spiritualiteit
De meeste modules worden afgesloten met een take home-tentamen, waarin je vragen beantwoordt, het geleerde in je eigen woorden samenvat en/of reflecteert op wat dit voor jou persoonlijk betekent. Enkele vakken worden op meer ‘schoolse’ wijze getentamineerd, zoals Medische Basiskennis (onderdeel van o.a. de opleiding Energetische Therapie). De Academie voor Geesteswetenschappen biedt de volgende opleidingen aan: Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding, Spiritualiteit & Zingeving, Geestelijk Begeleider, Transpersoonlijk & Energetisch Werk. De verschillende studierichtingen variëren in de verhouding tussen cognitieve kennis en zelfonderzoek. Bij Spiritualiteit & Zingeving word je bijvoorbeeld meer uitgenodigd je denken aan te scherpen, bij Verlies- en Rouwbegeleiding meer om je emotionele reacties te leren kennen en daarmee je therapeutische vaardigheden te verfijnen. Studenten hebben, in overleg met hun studiecoördinator, enige vrijheid in het kiezen van hun eigen route door het studieprogramma; door de opzet in modules kun je eenvoudig tijdelijk aanschuiven bij een groep van een andere richting, als die les krijgt in een onderwerp dat je speciaal interesseert.