fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Virtuele open dag Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dag is op 13 mei 2023.

Welkom bij de opleiding Verlies-, Rouw en Stervensbegeleiding

Afscheid neem je niet alleen aan het eind van het leven, maar juist tijdens het leven krijg je voortdurend te maken met loslaten: het verlies van een dierbare, een vriendschap, je baan, je gezondheid, je relatie, je (te hoge) verwachtingen of misschien van je eigen leven. Gedurende je leven heb je eigenlijk voortdurend te maken met momenten van verlies en rouw.

Tegenwoordig spreken we niet meer over ‘verwerken van verlies’, alsof er een moment komt dat het verlies er niet meer zou zijn. ‘Integreren van verlies’ geeft beter weer wat er gebeurt: het verlies krijgt een plaats in je leven, het sluimert soms, of komt soms in alle heftigheid weer tevoorschijn.

Daarbij kan de verlieservaring ons helpen in het leven dat nog voor ons ligt, of in het begrijpen wat er is gebeurd, mits die integratie goed kan plaatsvinden. Dit integratieproces verloopt voor iedereen anders. In onze maatschappij is daar niet altijd voldoende begrip voor. Vaak worden we geacht onze emoties te verstoppen of weer snel de draad op te pakken. Zo verdwijnt ons verdriet al snel naar de achtergrond en krijgen we nauwelijks kans ons verdriet te integreren in ons leven. Bewust rouwen helpt om het verlies een plaats te geven, ook als het einde nadert.

Er is een groeiende behoefte aan zorgverleners met specifieke kennis en vaardigheden die mensen in situaties van verlies, rouw en sterven kunnen begeleiden en daarmee hun situatie draaglijker kunnen maken. Hiervoor is de tweejarige beroepsopleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding ontwikkeld. De opleiding is gericht op professionals en vrijwilligers die zich op dit terrein (verder) willen bekwamen. Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiders zijn werkzaam in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en in de geestelijke gezondheidszorg; sommigen voeren een zelfstandige praktijk. Anderen zien in een bestaand beroep als bijvoorbeeld coach, relatietherapeut of HR-manager uitbreidingsmogelijkheden.

 

Meld je aan voor deze opleiding

Wegwijzer VRSb

Opleidingsduur
2 jaar beroepsopleiding
mogelijkheid tot doorstroom naar GB

Roosters/studiegidsen

Collegegeld
€ 2.450, € 245 per maand (10 betalingen) of € 2.395 in één keer bij aanvang

Studieuren
700 uur per academiejaar

Studiecoördinator
Eveline Bolt (VRSb)

Accreditatie

Even voorstellen…

Elke opleiding heeft zijn eigen studiecoördinator die je helpt met praktische zaken tijdens je studie, je leer- en groeiproces begeleidt en je studievoortgang monitort. In persoonlijke gesprekken zorgt de studiecoördinator er samen met jou voor dat je opleidingstraject naar wens verloopt. Omdat je veel met de studiecoördinator te maken krijgt, hebben we via Zoom korte gesprekken voor je opgenomen zodat je alvast met hen kennis kunt maken.

Eveline Bolt, studiecoördinator van de opleiding VRSb

Eveline Bolt, studiecoördinator Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding 

De studiecoördinator van de opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding, Eveline Bolt, deed de lerarenopleiding Gezondheidskunde en studeerde Zorgethiek. Ze werkte in de ontwikkelingssamenwerking, maakte kennis met de Presentiebenadering en stapte over naar de ouderenzorg. Ze houdt zich vooral bezig met ethische vraagstukken. In haar werk staat steeds de vraag centraal: wat is hier goede zorg en wat vraagt dat van de zorgverlener? In de opleiding is ze tevens docent Praktijk Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding.

Een voorproefje van onze modules

Westerse visies op verlies, rouw en sterven: hoe kijk je tegen de dood aan?

Is de dood het einde van alles? Of gloort ergens eeuwig leven? En wat zegt (je visie op) de dood eigenlijk over (je visie op) het leven? De grote wereldreligies hebben vele duizenden jaren ervaring in de omgang met deze vragen en er ook antwoorden op geformuleerd die overigens in de tijd veranderden. Ook in onze post-christelijke samenleving tekenen zich met ontkerkelijking en humanisme nieuwe verschuivingen af.

Hoe kijken het jodendom, christendom, islam en humanisme aan tegen rouw, sterven en dood, en welke gebruiken en rituelen kennen zij? Wat zijn de onderlinge verschillen en overeenkomsten, en hoe kun je deze op waarde schatten?

De module Westerse visies op verlies, rouw en sterven helpt je om de verschillende achtergronden van je (toekomstige) cliënten te herkennen. In dialoog met de visies van de gepresenteerde levensbeschouwingen leer je bovendien ook je eigen visie op leven en dood op een samenhangende, onderbouwde manier te verwoorden.

Docent (en directeur) Philippe van Heusden, theoloog/judaïcus, uitgever, tekstschrijver en auteur van verschillende boeken, vertelt je in deze proefles hoe je elke dag een beetje sterft, en dat dit proces juist bij het leven hoort:

Ethiek in begeleiding: hoe ga je onbevooroordeeld om met cliënten?

 

Deugdethiek

Plichtethiek

 

Wat is, gegeven de feiten, het juiste om te doen of om te laten? Wanneer gaat bijvoorbeeld zo onbevooroordeeld mogelijk omgaan met cliënten over in handelen met persoonlijke vooronderstellingen als begeleider? Met andere woorden, hoe vorm je morele standpunten over gedrag?

Ethische kwesties vragen om een normatief perspectief en komen in meerdere van onze opleidingen aan de orde. Docent Ethiek Heleen Torringa maakte deze kennisclips om studenten kennis te laten maken met ethische theorieën die op bovenstaande vragen een antwoord geven.

Studeren vanuit je hart: het Academie Magazine

Vijf interviews met (oud-)leerlingen van de Academie, vijf interessante verhalen van boeiende mensen. Hoe hebben zij hun opleiding bij de Academie geïntegreerd in de dagelijkse praktijk? Hoe heeft de studie hen beroepsmatig en persoonlijk geraakt? Je kunt het magazine hier downloaden.

We wensen je veel leesplezier en inspiratie toe!

Interessante achtergrondartikelen van docenten en studenten

Verschillende docenten en studenten van de Academie hebben boeken geschreven, publiceren regelmatig verdiepende artikelen en schrijven blogs over onderwerpen die de geïnteresseerde lezer boeiende achtergronden biedt in de materie die bij de Academie aan de orde komt. Op onze opleidingspagina’s vind je veel verwijzingen naar de persoonlijke websites van onze docenten. Maar ook op onze website kun je veel interessante artikelen van docenten en studenten lezen.

We lichten drie personen en hun websites voor je uit:

Drs. Jacob Slavenburg

Jacob is cultuurhistoricus en medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften. Ook is hij samensteller van de digitale cursus Reis langs de mysteriën en auteur van ruim dertig boeken over het vroege christendom, gnostiek en esoterie. Bij de Academie is Jacob docent Religieuze/spirituele bewegingen en Hermetica.

Paul Delfgaauw

Paul is een oud-student van de Academie. Hij noemt zichzelf een ‘Zinzoeker’ en verkent al sinds jaar en dag de gebieden van religie en filosofie. Hij heeft de opleiding Religiestudies – richting Media & Cultuur (2014 – 2019) gevolgd aan de Academie en schreef zijn scriptie over ‘Het draagbare Joodse vaderland’.

Dr. Piet van Veldhuizen

Piet studeerde theologie en sociale ethiek in Utrecht, Lublin en Warschau, en promoveerde in 2004 met een dissertatie in de bijbelwetenschappen. Piet is werkzaam in Hendrik-Ido-Ambacht als protestants predikant. Hij vertaalde het boek God 9.0 en boeken van Jonathan Sacks en Pádraig Ó Tuama en is tekstschrijver voor diverse bladen over bijbelexegese en ‘paranormale’ verschijnselen. Bij de Academie geeft hij les in nieuwe trans-persoonlijke denkrichtingen.

"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student SZ

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student SZ

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student GB

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Oud-student VRSb

"De opleiding voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heiden

Student TC/ET

Peggy van Leeuwen-Tjho

Oud-student S&Z, VR&SB, T&EW en GB

“Ik ben milder geworden. Door vanuit andere perspectieven naar de mens achter de mens en de wereld achter de wereld te kijken, ervaar ik meer openheid en verbinding.”