onderwijs digitaal of op locatie?

Vanaf maart hebben we, als gevolg van de COVID-19 maatregelen, ons onderwijs waar mogelijk digitaal aangeboden. We hebben daarover veel positieve reacties ontvangen van zowel de studenten als de docenten. Aangezien onze voorkeur uitgaat naar onderwijs met fysieke aanwezigheid van onze studenten en docenten, hebben we vanaf september op onze locaties aan de Eykmanlaan en de Notebomenlaan de lessen hervat. Hierbij nemen we uiteraard alle geldende COVID-19 maatregelen in acht. 

We kunnen ons echter ook voorstellen dat er voor individuele studenten geldige redenen zijn om niet te kunnen of te willen reizen of zich in groepen te bevinden. Sommige onderdelen van het onderwijsprogramma zou je, na overleg met het Onderwijs- en Studentbureau, ook digitaal kunnen volgen. Je bent dan via je computer in de les aanwezig waardoor de docent en de andere studenten jou ook kunnen zien. Er zijn echter ook onderdelen uit het onderwijsprogramma die praktisch gezien alleen op locatie te volgen zijn. Neem contact op met het Onderwijs- en Studentbureau voor meer informatie hierover.