Nieuw collegejaar: onderwijs digitaal of op locatie?

Vanaf maart hebben we, als gevolg van de COVID-19 maatregelen, ons onderwijs waar mogelijk digitaal aangeboden. We hebben daarover veel positieve reacties ontvangen van zowel de studenten als de docenten. Aangezien onze voorkeur uitgaat naar onderwijs met fysieke aanwezigheid van onze studenten en docenten, streven we ernaar om alle colleges vanaf september op onze locaties aan de Ina Boudier-Bakkerlaan of de Notebomenlaan te kunnen hervatten. Hierbij zullen we uiteraard alle dan geldende COVID-19 maatregelen in acht nemen. 

We kunnen ons echter ook voorstellen dat er voor individuele studenten geldige redenen zijn om niet te kunnen of te willen reizen of zich in groepen te bevinden. Sommige onderdelen van het onderwijsprogramma zou je, na overleg met het Onderwijs- en Studentbureau, ook digitaal kunnen volgen op het moment dat dit onderwijs van start gaat op onze fysieke locatie. Je bent dan via je computer in de les aanwezig waardoor de docent en de andere studenten jou ook kunnen zien. Er zijn echter ook onderdelen uit het onderwijsprogramma die praktisch gezien alleen op locatie te volgen zijn. We zijn nu, in overleg met de tutoren en docenten, aan het inventariseren aan welke onderdelen je thuis via de computer kunt deelnemen en aan welke niet. Als student ontvang je daarover binnenkort meer informatie.