Mystieke teksten lezen: De mystieke tuin van Theresa van Avila – door Kitty Bouwman

Maandelijkse leesgroep

De Academie start een bijzondere leesgroep: in drie maal drie avonden houden we ons bezig met het lezen, ervaren en het begrijpen van verschillende teksten uit de mystieke literatuur. Drie gespecialiseerde docenten van de Academie nemen de deelnemers mee op reis in teksten die zijzelf bijzonder vinden. Ieder doet dat op een geheel eigen wijze.

Je kunt apart intekenen per serie; maar het is fijn als er een doorgaande groep deelnemers is; vandaar dat we een mooie korting bieden als je je voor alle drie de series intekent!

Serie 1: 10 oktober, 14 november en 12 december
De Wijsheid van Hermes – olv Kees Voorhoeve

“De heerlijkheid van het Al is God,
de Godheid en de Goddelijke natuur.
God is het begin van wat bestaat
– hij is zowel Geest als Natuur als Materie –
daar hij Wijsheid is, die alles kan openbaren.”

Sacrale verhandeling van Hermes. Corpus Hermeticum III

Door de eeuwen heen zijn in verschillende esoterische tradities mystieke teksten geschreven waarin de oorspronkelijke wijsheid verborgen aanwezig is. Door deze mystieke teksten diepgaand te bestuderen, kan de wijsheid in ons verschijnen en gnosis of kennis door eenwording in ons wakker worden.
In de eerste drie avonden gaan we aan de slag met teksten uit de hermetische traditie van Hermes Trismegistus. Hermes is de grote leraar en boodschapper die de wijsheid van het goddelijke, de kosmos, de mens en de zin van het leven openbaart.

We zullen hermetische teksten lezen, erover mediteren, ermee worstelen en samen uitwisselen om zodoende de teksten levend te maken en de wijsheid van Hermes te ontvangen. Hierbij ontvouwt zich tevens een spirituele levenskunst om te proberen de ervaringsinzichten in ons dagelijkse leven vorm te geven en evenwicht, heelheid en levensvreugde tot expressie te brengen.

Kees Voorhoeve heeft in de afgelopen twintig jaar onderricht gegeven in filosofie, spiritualiteit en meditatie en hij is gespecialiseerd in de studie van mystieke teksten uit de Joods-Christelijke, Hermetische en Boeddhistische traditie.


Serie 2: 16 januari, 13 februari en 12 maart
Het eenheidsbesef in de Upanishaden – olv Hilde Debacker

“Niet omwille van het Al is het Al geliefd, maar omwille van het Zelf is het al geliefd.
Het Zelf moet men zien, horen, overdenken, in meditatieve aandacht verwerkelijken.”

Brhad-Aranyaka Upanishad, II, 4

In de tweede serie avonden verdiepen we ons in de Upanishaden: meditatieve wijsheidsteksten uit de Indiase traditie, ontstaan vanaf de 8e eeuw vC. In die teksten staat een inzicht centraal: tat tvam asi, of: Dat/de diepste werkelijkheid ben Jij. Dit wordt in deze teksten telkens weer op andere manieren verwoord en onder de aandacht gebracht. Op de eerste twee avonden lezen we uit de klassieke verzameling Upanishaden en tijdens de derde avond staat de Ramana Upanishad van de 20e eeuwse advaita vedanta leraar, Ramana Maharshi, centraal.

Vanuit het besef dat de diepste waarheden niet louter met ons denkvermogen gevat kunnen worden, leggen we ons toe op een vorm van verstild of meditatief lezen. In de hoop dat we ons zo gaandeweg een aantal inzichten uit de Upanishaden gaan realiseren in plaats van ze louter verstandelijk te begrijpen.

Dr. Hilde Debacker schreef een proefschrift over spirituele oefeningen in het boeddhisme en in de westerse antieke filosofie. De verbinding tussen spiritualiteit en filosofie is haar voornaamste interessegebied. Haar hart gaat daarbij vooral uit naar de inzichten uit de Oosterse filosofie, zowel uit hindoeïsme, boeddhisme als taoïsme.


Serie 3: 9 april, 14 mei en 11 juni (wordt digitaal aangeboden via het videoplatform Zoom)
De mystieke tuin van Theresa van Avila – olv Kitty Bouwman

“Ziel, zoeken moet je jezelf in mij,
En mij moet je zoeken in jezelf’”

Deze woorden zijn afkomstig van de Spaanse mystica Teresa van Avila (1515-1582). Zij ontdekte in het diepste van haar zelf het goddelijke mysterie. Hoe dit mysterie werkzaam was in haar leven heeft ze beschreven in haar spirituele autobiografie Vida. Daarin gebruikt ze de beeldspraak van de tuin, om haar relatie met dit mysterie te beschrijven. In de tuin van haar ziel wordt gewerkt: er wordt gezaaid en gespit, het onkruid wordt gewied en de planten en de bloemen worden verzorgd. Om de tuin vruchtbaar te maken, wordt de grond bevloeid met water. Met deze symboliek beschrijft Teresa verschillende fasen van een spirituele ontwikkeling waarbij God en mens wederzijds steeds dieper elkaars werkelijkheid doorgronden. Deze fasen die Teresa van Avila beschrijft, komen overeen met een joodse leeswijze die aangeduid is als PaRDeS: tuin oftewel het paradijs. Daaruit blijkt haar joodse afkomst.

Deze bijeenkomsten hebben een afwisseling van inleiding, tekstlezing en verdieping, waarbij we op het spoor gezet worden van onze innerlijke tuin.

Dr. Kitty Bouwman schreef een proefschrift over mystagogie bij Augustinus, en is bezig met een onderzoek naar het goddelijke moederschap bij Hildegard van Bingen aan het Titus Brandsma Instituut. Ze werkt als docente spiritualiteitstudies en als geestelijk begeleidster. Ze is hoofdredacteur van Herademing, tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit.


Praktische gegevens

Alle avonden vinden op donderdag plaats.
Data serie 1: 10 oktober, 14 november en 12 december.
Data serie 2: 16 januari, 13 februari en 12 maart.
Data serie 3: 9 april, 14 mei en 11 juni.
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur.

Kosten: € 150 per serie van 3 avonden.
(€ 120 voor Academiestudenten en Alumni.)
Bij inschrijving voor het hele jaar (9 avonden): € 400.
(€ 300 voor Academiestudenten en Alumni.)

Locatie

Het Graalhuys
Nieuwegracht 51, Utrecht
(12 min. lopen vanaf Utrecht centraal)

Naar het programma-overzicht van de Capita Selecta


Reservering

 

Categorieën Cursus