• Welkom bij de Digitale Open Dag van de Academie voor Geesteswetenschappen

 • Geaccrediteerde post-hbo-opleidingen op het snijvlak van wetenschap en spiritualiteit

 • Aan de Academie geven bekende, ervaringsdeskundige, inspirerende docenten les

 • Een unieke sfeer waarin kennis en ervaring wordt gedeeld door studenten en docenten

 • Inspiratie en verwondering samen met kritische, individuele kenniswerving en -toepassing

 • Bijna al onze opleidingen zijn geaccrediteerd door diverse beroepsverenigingen

 • Bram Moerland

  De (digitale) lessen worden gegeven op dinsdag- en donderdagavond en zaterdag

 • De Academie brengt in haar aanbod oude wijsheid en nieuwe kennis tot leven

 • Tjeu van den Berk

  De opleidingen bieden bijzondere modules en na- en bijscholingscursussen

 • Oud-studenten

  Aan de Academie is de betrokkenheid van docenten en studenten groot

 • Bekende sprekers geven boeiende lezingen voor onze Capita Selecta

 • Een beroepsopleiding aan de Academie biedt interessante perspectieven in de praktijk

 • Aan de Academie kun je zijn wie je ten diepste bent

Meet & Greet Digitale Open Dag zaterdag 23 mei

We nodigen je van harte uit om tijdens de Digitale Open Dag van de Academie voor Geesteswetenschappen kennis te maken met onze bestuursleden, docenten, studenten en oud-studenten!

Heb je vragen over de opleidingen, of wil je bijvoorbeeld weten wat je praktisch met onze opleidingen kunt in de dagelijkse (beroeps)praktijk? Maak dan hieronder een afspraak met degene die je graag daarover zou willen spreken.

We maken hiervoor gebruik van het videoplatform Zoom. Je krijgt in de e-mailbevestiging van je afspraak van ons een link naar de Zoom-sessie van je afspraak. Daar kun je ongeveer 5 minuten voor het afgesproken tijdstip op klikken. De Zoom-gesprekken duren een kwartier.


Ewald Wagenaar

Penning-meester Bestuur en docent

Ewald is penningmeester en mede-oprichter van de opleiding. In het bestuur is hij ook verantwoordelijk voor marketing, communicatie en het cursusprogramma Capita Selecta van de Academie. Daarnaast is Ewald adviseur, trainer en uitgever op het gebied van media en communicatie en interim-docent in het reguliere hbo en verzorgt hij het spirituele online platform Koorddanser. Ewald – die zich ook bezighoudt met kabbalah, astrologie en non-dualiteit – geeft aan de Academie diverse modules, waaronder de module die je op weg helpt je praktijk op te zetten of uit te bouwen.

Fons Dekkers

Voorzitter Bestuur
en docent

Fons studeerde rechten en sociale wetenschappen, en promoveerde in de geneeskunde op het proefschrift ‘De patiënt en het recht op informatie’. Hij was onder meer werkzaam als journalist, uitgever, officier van justitie en directeur van diverse instellingen in de (gezondheids)zorg. Ook is hij auteur van diverse boeken over communicatie, gezondheidszorg en recht. Fons wordt vooral geboeid door de transcendentie van het dagelijks leven: hoe alles met alles verbonden is.

Rina van Rooij

Secretaris Bestuur en student

Rina werkte het grootste deel van haar carrière als manager in de sociale volkshuisvesting. Na haar pensioen werkte zij als interim-directeur bij een maatschappelijke opvangorganisatie en daarna als directeur bij een welzijnsorganisatie. In haar vrije tijd bekleedt zij diverse bestuursfuncties, o.a. als voorzitter van Het Purmerends Museum en secretaris bij de Academie. Rina was twaalf jaar politiek actief als lid van de Gemeenteraad en de Provinciale Staten. In haar vrije tijd werkt zij regelmatig in de vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Zij volgt het laatste jaar van de opleiding Geestelijk Begeleider.


Petra Holla 

Oud-student

 

Petra heeft tussen 2012-2016 de opleiding Spiritualiteit & Zingeving gevolgd. Na het eerste jaar was ze zo enthousiast dat ze daarnaast ook de opleiding Stervensbegeleiding & Religie is gaan volgen. De boeiende lessen, het contact met de medestudenten en praktijkervaringen brachten haar niet alleen persoonlijke ontwikkeling, maar het heeft ook een basis gelegd voor haar huidige praktijk als wandelcoach. Ze heeft de afgelopen 10 jaar ook vrijwilligers mogen begeleiden in een hospice waarbij existentiële vragen over het leven en de dood regelmatig voorbij kwamen. Petra kan je veel vertellen over de toepassing van haar opleiding in haar werk.

Hanne van Everdink

Oud-student

Hanne volgde van 2007 tot 2012 de studie Spiritualiteit & Zingeving. Ze heeft haar eigen praktijk voor Mandela-tekenen en systemisch coachen. Daarnaast geeft zij workshops en verzorgt retraîtes op het eiland Bonaire. De studie heeft haar geholpen in het vinden van het lef en de basis om haar eigen praktijk op te zetten. Studeren aan de Academie brengt je volgens Hanne heel veel levenswijsheid, vreugde, vriendschappen, visie, en zelfkennis en ontwikkeling.

Martin Cramer 

Oud-student

Martin studeerde in 2013 af als zingevingstherapeut. Hij volgt sindsdien astrologische opleidingen en gaf een aantal jaren zingevings- en astrologische consulten. Tegenwoordig verdiept hij zich in de astrologische elementen in de vroegste Jezus-woorden en de spirituele en zingevingsaspecten daarin; een vervolg op zijn scriptie van 2013. Inmiddels verscheen in 2019 Jezus en de Leeuwenman (Uitgeverij Van Warven). Een 2e boek is in voorbereiding. Martin vertelt je graag meer over de aanzet tot zelfkennis die de studie voor hem betekende. Hij zegt daarvan: de colleges vormden voor mij een proces van ‘wakker worden in de werkelijkheid’.


Robert te Pas

Oud-student en docent

Robert volgde de studie Spiritualiteit & Zingeving met als kopstudie Geestelijk Begeleider en is sinds oktober 2019 afgestudeerd. Hij is bij de AvG als docent Communicatieve Vaardigheden en Intervisie betrokken. Vanaf de eerste lessen heeft hij ervaren dat de ‘bijzondere bagage’ die de Academie biedt een absolute verdieping geeft, in zijn dagelijks leven en in zijn werk als trainer/coach in Zorg en Welzijn.  Volgens Robert zijn de opleidingen van de Academie een prachtig cadeau aan jezelf als je je leven wilt verrijken.

Marloes van Overbeeke

Student

Marloes werkte tot een aantal jaren terug als verpleegkundige. Op dit moment volgt ze de opleidingen Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding en Geestelijk Begeleider. Ze wil graag een praktijk openen waarin ze mensen gesprekken aanbiedt op het terrein van rouwverwerking en zingeving. Marloes kan je alles vertellen over de lessen die zij volgt en hoe zij de sfeer ervaart op de Academie.

Diana Brosens

Student

Diana is getrouwd en heeft drie kinderen. Ze begon haar loopbaan als algemeen verpleegkundige, maar al snel wist ze dat ze beter paste op de afdeling oncologie. Hier begeleidde ze onder andere zelfhulpgroepen met extra aandacht voor de menselijke ervaring, en voor de impact die kanker heeft. Later koos ze voor palliatieve zorg. Momenteel werkt ze als geestelijk begeleider voor een koepelorganisatie van verpleeghuizen en hospices. Diana volgt ook de opleiding Geestelijk Begeleider.