Aardse mystiek

Lezing op woensdag 30 januari
Cursus vanaf woensdag 6 februari

Aardse mystiek is een hedendaagse vorm van religiositeit die niet uitgaat van een God of van een heilig geschrift. Zij komt voort uit verwondering over het menselijk en kosmisch bestaan en uit het besef van de grenzen van de rationaliteit. Zij wordt gevoed door levenservaringen en door contemplatie van de dimensies van het aardse bestaan, zoals ruimte, tijd, kleur en klank, liefde, eenheid, geboorte en dood.In deze cursus wordt aardse mystiek geïntroduceerd aan de hand van filosofische overwegingen en van kunstwerken, zoals gedichten en schilderijen. Filosofie en kunst zijn verwant en toch verschillend: een kunstwerk is een ervaring en toont iets van het (menselijk) bestaan, terwijl filosofie die ervaring probeert te verhelderen. We onderzoeken thema’s als: schoonheid, het verhevene en het sublieme, innigheid, het bestaansmysterie, lege en volle leegte.

De thema’s van de cursusavonden zijn:

  1. Het schone, verhevene en het sublieme
  2. Het innige: de ervaring van eenheid met de wereld
  3. De ontdekking van het bestaansmysterie
  4. Het geheim van ruimte en tijd

Docent

Arnold Ziegelaar is filosoof, docent en schrijver. Hij studeerde natuurkunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en geeft les aan o.a. de HOVO, ISVW. Hij verricht promotie-onderzoek bij de Universiteit Leiden. Van zijn hand verschenen Aardse mystiek (2015) over hedendaags levensbeschouwelijk denken en Oorspronkelijk bewustzijn (2016). Eind 2018 verschijnt een nieuw boek waarin verbindingen worden gelegd tussen filosofie, poëzie en schilderkunst.

Data, locatie en prijzen

De lezing Wat is aardse mystiek?

Datum: woensdag 30 januari 2019.
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 15

De cursus Aardse mystiek

Data: woensdagen 6, 13, 20 februari en 6 maart 2019.
Tijd: 19.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 225 normaal tarief.
€ 180 voor Academiestudenten en oud-studenten (ook van de HGU).
Deelnemers ontvangen na afloop een Bewijs van deelname.

De locatie

Utrechts Stedelijk Gymnasium
Notebomenlaan 400
3582 CN Utrecht

Terug naar het cursus-overzicht