Homo roboticus – Menselijkheid in de eeuw van de robots

Vanaf woensdag 13 juni 2018

Technici werken aan een vergaande integratie van mens en machine. Door de nieuwe mogelijkheden waar ze van dromen, zullen we worden teruggeworpen op de vraag waarin nu juist onze menselijkheid is gelegen. Dit zal in de toekomst de meest praktische vraag worden die er is.

Het begon met vuur, met kleren en met taal. We gaan nu wennen aan zelfsturende auto’s en laboratioriumbabies. Men werkt ondertussen aan hybride hersenen, die zowel bestaan uit organisch weefsel als uit elektronica. Science fiction lijkt werkelijkheid te worden. Waartoe leidt de steeds grotere invloed van de techniek op ons leven en ons fysieke menszijn? Laten we ons simpelweg leiden door de hoop ‘dat we alles steeds beter gaan maken?’ Of zijn we ook ‘gevangen door een beeld’? Wat bezielt de homo roboticus?

Wat ga je leren?

Om de techniek als menselijke mogelijkheid te begrijpen gaan we in de lezing en de cursus vanuit oude wijsheid naar deze nieuwe ontwikkelingen kijken. Er zijn tal van mythen en verhalen waarin onze ‘zelfcreatie’ lijkt te zijn voorzien – verhalen die niet alleen gaan over mensen die steeds weer grenzen overschrijden, maar ook over de ontwikkeling van hun bewustzijn. Zoals het paradijsverhaal (dat in verschillende culturen voorkomt), de gnostische mythen over de Demiurg, het verhaal van de chronisch onvoldane Faust (geschreven door Goethe), het verhaal van Mary Shelley over Frankenstein en de roman ‘Brave New World’ van Aldous Huxley. Het zijn verhalen die ogenschijnlijk vooral waarschuwingen inhouden, maar die ons ook confronteren met de vraag wat menselijkheid is.
In deze lezing en leergang leren we visies te ontwikkelen op menselijkheid in een tijd dat de instrumentele mensopvatting steeds meer domineert. We onderzoeken alternatieven en leren deze in diverse situaties te hanteren.

Docent

Dr. Hein van Dongen is filosoof en muzikant. Hij is werkzaam als auteur en consulent.
Aan de Academie voor Geesteswetenschappen is hij verbonden als docent en onderwijscoördinator.

Data, locatie en prijzen

De introductieles Homo roboticus

Datum: woensdag 13 juni 2018.
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur.
Kosten: € 15 normaal tarief.
€ 12 voor Academiestudenten en oud-studenten (ook van de HGU).

De cursus Homo roboticus

Data: woensdagen 20 en 27 juni en 4 en 11 juli 2018.
Tijd: 19.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 225 normaal tarief.
€ 180 voor Academiestudenten en oud-studenten (ook van de HGU).
Deelnemers ontvangen na afloop een Bewijs van deelname.

De locatie

Utrechts Stedelijk Gymnasium
Ina Boudier Bakkerlaan 7
3582 VA Utrecht
(1e verdieping)

Naar het actuele cursus-overzicht